CD = AB + AB

Report
Název školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276,
OKR LOUNY
Zkopíruj si logo EU do své práce
Autor:
Název:
Anotace:
Téma:
Číslo projektu:
MGR. OLGA FILÍPKOVÁ
VY_32_INOVACE_449_GRAFICKÝ_NÁSOBEK_Ú
SEČEK
Sestrojení a zápis grafického násobku úseček
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
Tato prezentace slouží k výkladu učiva v předmětu
matematika pro žáky ve čtvrtém ročníku.
 Žáci se seznámí s pojmem grafický násobek úseček.
 5.list: Ukáží si přenášení úseček a zápis grafického
dvojnásobku úseček.
 6.list: Ukáží si grafický trojnásobek úseček a jeho
zápis.
 7.list: Ukáží si grafický čtyřnásobek úseček a jeho
zápis.
 8.list: Samostatně sestrojí rovnostranný trojúhelník
a grafický trojnásobek jeho strany.

Datum vytvoření:
22.5.2012
Klíčová slova: grafický násobek úsečky,
dvojnásobek, trojnásobek, čtyřnásobek úsečky
Narýsujeme úsečku:
CD = AB + AB
a
A
C
Zapisujeme:
B
D
CD = 2 . AB
Říkáme:
Úsečka CD je dvojnásobek úsečky AB.
Podobně :
EF = AB + AB + AB
Zapisujeme:
a
A
E
B
EF = 3 . AB
F
Říkáme:
Úsečka EF je trojnásobek úsečky AB.
Sestrojíme úsečku KL, která je čtyřnásobek úsečky
čtverce ABCD.
D
C
A
K
Zapisujeme:
B
L
KL = 4 . AB
Přemýšlejte:
Je délka úsečky KL obvod čtverce ABCD ?
Úkol:
Sestrojte rovnostranný trojúhelník
PRS o straně délky 3 cm.
Narýsuj úsečku
AB = 3 . PR
Požité zdroje:

similar documents