Redovisning verksamheten

Report
Presentation av VÄRMEK
VÄRMEK
Koncernen
VÄRMEK
100% ägande
Testning
och
provning
Utbildning
Bibliotek
FVU
Fjärrvärmeutveckling
AB
Styrelsen
Ordinarie
Karl-Åke Johansson, C4 Energi AB, ordförande
Jan Berglund, Mälarenergi, vice ordförande
Per Ingloff, Ulricehamns Energi AB
Lena Olsson-Ingvarsson, Göteborg Energi AB
Anders Åberg, Borlänge Energi och Miljö AB
Suppleanter
Anders Hedenius, Sundsvall Energi AB
Thomas Forsberg, Södertörns Fjärrvärme AB
Magnus Ohlsson, Öresundkraft AB
Louise Johansson, Växjö Energi AB
Lars Bergmar, Linköpings Tekniska Verken i Linköping
Varför VÄRMEK?
50000
40000
30000
20000
10000
Jul-14
May-14
Mar-14
Jan-14
Nov-13
Sep-13
Jul-13
May-13
Mar-13
Jan-13
Nov-12
Sep-12
Jul-12
May-12
Mar-12
Jan-12
Nov-11
0
Sep-11
en upphandling
 Motvikt till stora
leverantörer
 Förhandlingsstyrkan är
stor
 Erbjuder leverantörerna
access till många köpare
vid ett tillfälle
60000
Jul-11
 Samlar 142 medlemmar i
Försörjningssektorn – vad är
det vi pratar om?
Värdet av upphandlingarna inom
LUF är ca 100 miljarder
SEK årligen
Transporter
Posttjänst
Totala upphandlingsvärdet är ca 550-600
miljarder SEK
Komplexa tekniska
system med långa
investeringshorisonter
Energi
Vattendistr.
Det är dyrt att göra
fel  konservativ
miljö
VÄRMEKs roll
Dialog
Ramavtal
Protal för
inköp
Upphandlingskonceptet
”Hållbar upphandling”
Upphandlingslagstiftning
VÄRMEK vill att man vid
användande av
VÄRMEK-avtal ska
känna sig säker på att
man engagerar
leverantörer som tar
ansvar för sina produkter
miljömässigt, etiskt och
socialt, hela vägen från
framställande till
slutanvändning
Miljö-, CSR-,
och CoC-krav
Medlemsdialog
-teknik
-ekonomi
Uppföljning
Hur kommer FVU in i bilden?
VÄRMEK
El
Vatten
Gas
Bredband
Kategori C
Kategori C
Erfarenhet/uppföljning
Fjärrvärme
Kategori C
Kategori C
Verktygavtal
Upphandling
ramavtal
El
Vatten
Gas
Bredband
Erfarenhet/uppföljning
Fjärrvärme
Kategori C
Kategori C
Kategori C
Kategori C
VÄRMEK innovation
FVU
Verktyg
VÄRMEK
Upphandling
Varför engagera VÄRMEK i
innovationsvärlden?
Upphandling
Ramavtal
Standardisering
Kostnadseffektivisering
Teknikutveckling
Tekniksprång
Innovation

similar documents