Ladda ner presentation över avbrottsstatistik (pptx 1 MB)

Report
Avbrottstatistik 2011
Lokal- och regionnät
Genomsnittlig avbrottstid per kund och år [SAIDI] i lokalnät för oaviserade
avbrott uppdelat på landsbygdsnät, blandat nät och tätortsnät, exkluderat
avbrott i överliggande nätavbrott från överliggande nät
381
1620
529
Genomsnittligt antal avbrott per kund och år [SAIFI] i lokalnät för
oaviserade avbrott uppdelat på landsbygdsnät, blandat nät och tätortsnät,
exkluderat avbrott i överliggande nät
Genomsnittlig avbrottstid [SAIDI] i alla lokalnät, oaviserade avbrott,
exkluderat avbrott från överliggande nät,
890
Genomsnittligt antal avbrott [SAIFI] i alla lokalnät för oaviserade avbrott,
exkluderat avbrott i överliggande nät
Fördelning av antalet oaviserade avbrott under 2011
för alla kunder i landet
Lokalnätsområden med flest avbrott per kund
under 2011
Genomsnittligt
antal avbrott per år
Antal kunder
REL00576
6,53
26532
74%
38%
Blåsjön Nät AB
REL00014
6,34
1 529
62%
43%
Årsunda Kraft & Belysningsförening upa
REL00249
4,65
1503
94%
8%
Vattenfall Eldistribution AB
REL00572
4,6
113 835
53%
17%
Skyllbergs Bruks AB
REL00168
4,22
1 371
53,8%
0%
E.ON Elnät Sverige AB
REL00601
3,88
80 326
45%
7%
Österfärnebo El ek för
REL00252
3,85
831
99,9%
10%
Töre Energi ek för
REL00193
3,12
967
99%
0%
Mellersta Skånes Kraft
REL00126
3,1
2 401
63%
0%
Hamra Besparingsskog
REL00068
3
520
0%
0%
Nätföretag
REL nr
Härjeåns Nät AB
Andel kunder som har Andel kunder som har
haft minst 4 avbrott haft minst 12 avbrott
Lokalnätsområden med längsta medelavbrottstider
under 2011
Medelavbrottstid i
minuter
Antal kunder
Andel kunder som har
haft minst 4 avbrott
Andel kunder som har
haft minst 12 avbrott
REL00576
1 535
26 532
74%
38%
Blåsjön Nät AB
REL00014
1 433
1 529
62%
43%
E.ON Elnät Sverige AB
REL00601
1 086
80 326
45%
7%
Hamra Besparingsskog
REL00068
898
520
0%
0%
Fortum Distribution AB
REL00860
758
98 539
31%
0%
Elektra Nät AB
REL00026
545
3 942
17%
0%
Vattenfall Eldistribution AB
REL00572
515
113 805
53%
17%
Ljusdal Elnät AB
REL00113
510
7 015
2%
0%
Mellersta Skånes Kraft
REL00126
460
2 401
63%
0%
Brittedals Elnät ek för
REL00020
443
3 636
26%
0%
Nätföretag
REL nr
Härjeåns Nät AB
Lokalnätsområden med minst antal avbrott per kund
under 2011
Genomsnittligt antal
avbrott per år
Antal
kunder
REL00017
0
4352
Carlfors Bruk E Björklund & Co KB
REL00024
0
17
Hallstaviks Elverk Ek för
REL00067
0
1773
LJW Nät HB
REL00115
0
159
Sturefors Eldistribution AB
REL00177
0
149
Bromölla Energi & Vatten AB
REL00021
0,01
4 033
Filipstad Energinät AB
REL00040
0,01
3158
Nässjö Affärsverk Elnät AB
REL00141
0,01
9 431
Smedjebacken Energi Nät AB
REL00171
0,01
3 520
Sandhult-Sandared Elektriska ek för
REL00158
0,02
3 352
Nätföretag
REL nr
Borgholm Energi Elnät AB
Lokalnätsområden med lägsta medelavbrottstider
under 2011
Medelav brottstid
i minuter
Antal kunder
REL00024
0
17
LJW Nät HB
REL00115
0
159
Sturefors Eldistribution AB
REL00177
0
149
Borgholm Energi Elnät AB
REL00017
0,02
4352
Hallstaviks Elverk Ek för
REL00067
0,05
1 773
Bromölla Energi & Vatten AB
REL00021
0,33
4 033
Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek för
REL00163
0,48
2 603
Filipstad Energinät AB
REL00040
0,49
3 158
Smedjebacken Energi Nät AB
REL00171
0,87
3 520
C4 Elnät AB
REL00023
1,14
28 005
Nätföretag
REL nr
Carlfors Bruk E Björklund & Co KB
Nätområden med störst andel kunder med
4 eller fler avbrott (CEMI 4) under 2011
REL nr
Nätföretag
Sverige
Andel kunder som har haft
mint 4 avbrott
Antal kunder som har haft
minst 4 avbrott
25,13%
1 331 939
REL00252
Österfärnebo El ek för
99,88%
830
REL00193
Töre Energi ek för
98,86%
956
REL00249
Årsunda Kraft & Belysningsförening upa
94,01%
1 413
REL00255
Östra Kinds Elkraft ek för
78,63%
2 226
REL00073
Hjo Energi AB
78,15%
2 719
REL00576
Härjeåns Nät AB
73,85%
19 595
REL00126
Mellersta Skånes Kraft
63,27%
1 519
REL00014
Blåsjön Nät AB
62,13%
950
REL00123
Malungs Elnät AB
54,03%
7 682
REL00168
Skyllbergs Bruks AB
53,76%
737
Nätområden med störst andel kunder med
12 eller fler avbrott (CEMI 12) under 2011
REL nr
Nätföretag
Sverige
Andel kunder som har haft
minst 12 avbrott
Antal kunder som har haft minst
12 avbrott
1,36%
72 179
REL00014
Blåsjön Nät AB
43,03%
658
REL00576
Härjeåns Nät AB
37,70%
10 002
REL00572
Vattenfall Eldistribution AB
16,85%
19 173
REL00252
Österfärnebo El ek för
10,35%
86
REL00093
Utsikt Katrineholm Elnät AB
10,33%
1 833
REL00249
Årsunda Kraft & Belysningsförening upa
8,05%
121
REL00601
E.ON Elnät Sverige AB
7,47%
6 004
REL00824
Skellefteå Kraft Elnät AB
6,07%
3 880
REL00570
Västerbergslagens Elnät AB
3,72%
993
REL00583
Vattenfall Eldistribution AB
2,41%
17 986
Avbrott för olika kundgrupper
Genomsnittligt antal oaviserade långa avbrott för olika kundgrupper
Antal kunder
Genomsnittligt antal avbrott per år
Jordbruk (01110-03220)
34 141
3,27
Industri (05100-43999)
75 073
1,56
Handel och tjänster (45110-82990, 94111-96090)
370 556
1,27
Offentlig verksamhet (84111-93290, 99000)
108 971
1,67
4 711 998
1,65
Kundgrupp (SNI)
Hushåll (111111, 97000-98200)
Genomsnittlig avbrottstid för oaviserade långa avbrott för olika kundgrupper
Antal kunder
Genomsnittlig avbrottstid (minuter)
Jordbruk (01110-03220)
34 141
394
Industri (05100-43999)
75 073
165
Handel och tjänster (45110-82990, 94111-96090)
370 556
121
Offentlig verksamhet (84111-93290, 99000)
108 971
165
4 711 998
190
Kundgrupp (SNI)
Hushåll (111111, 97000-98200)
Nätföretag med flest antal kunder som
har haft avbrott längre än 24 timmar
Antal abonnenter med
avbrott längre än 24
timmar 2011
Totalt antal
abonnenter 2011
Andel abonnenter med
avbrott > 24 timmar
REL
Företag
REL00583
Vattenfall Eldistribution AB
17 105
746 505
2,29%
REL00601
E.ON Elnät Sverige AB
13 077
80 326
16,28%
REL00860
Fortum Distribution AB
11 955
98 539
12,13%
REL00615
E.ON Elnät Sverige AB
8 016
805 810
0,99%
REL00576
Härjeåns Nät AB
6 902
26 532
26,01%
REL00572
Vattenfall Eldistribution AB
5 098
113 835
4,48%
REL00509
Fortum Distribution AB
1 093
116 962
0,93%
REL00824
Skellefteå Kraft Elnät AB
953
63 973
1,49%
REL00178
Sundsvall Elnät AB
916
27 397
3,34%
REL00886
Kraftringen Nät AB
829
98 217
0,84%
REL00869
Dala Energi Elnät AB
791
25 140
3,15%
REL00113
Ljusdal Elnät AB
774
7 015
11,03%
REL00571
E.ON Elnät Stockholm AB
567
121 335
0,47%
REL00015
Bodens Energi Nät AB
541
16 076
3,37%
REL00014
Blåsjön Nät AB
469
1 529
30,67%
REL00085
Jämtkraft Elnät AB
431
61 291
0,70%
REL00077
Härnösand Elnät AB
428
13 711
3,12%
REL00884
Fortum Distribution AB
310
526 982
0,06%
REL00143
Olofströms Kraft Nät AB
242
13 304
1,82%
REL00861
Fortum Distribution AB
212
127 759
0,17%
Medelavbrottsfrekvens [AIF] i regionnät,
per företag 2006 – 2011
Medelavbrottstid [AIT] i regionnät,
per företag 2006 – 2011
Medelavbrottstid [AIT] i regionnät,
alla regionnät 2006 – 2011
Medelavbrottsfrekvens [AIF] i regionnät,
alla företag 2006 – 2011
Indikatorer för leveranssäkerhet i regionnäten 2011
Fortum Distribution AB
RER00259
Skellefteå Kraft
Elnät AB
Vattenfall
Eldistribution AB
Fortum Distribution AB
RER00586
E.ON Elnät
Sverige AB
Alla RER
AIF eget + överliggande nät
(avbrott/år)
0,02
0,33
0,18
0,15
0,13
0,15
AIF eget nät
(avbrott/år)
0,02
0,33
0,17
0,15
0,13
0,15
AIT eget + överliggande nät
(minuter/år)
1,06
19,85
10,56
9,00
7,60
9,14
AIT eget nät
(minuter/år)
1,06
19,85
10,33
9,00
7,57
9,00
MAIFIE eget + överliggande nät
(avbrott/år)
0,00
0,05
0,55
0,47
0,25
1,33
MAIFIE eget nät
(avbrott/år)
0,00
0,05
0,54
0,47
0,25
1,31
Industri (05100-43999)
Handel och tjänster (45110-82990, 94111-96090)
Offentlig verksamhet (84111-93290, 99000)
Överförd energi
(MWh)
Oaviserad avbrott eget nät ILE
(MWh)
AIT
(minuter/år)
AIF
(avbrott/år)
75 213 428
1 440
10,07
0,17
6 448 151
31
2,50
0,04
701 135
1 283
962,12
16,04

similar documents