8.1. Faktura

Report
8.1 Faktura
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
8.1. Faktura
8.1. Faktura
En faktura er det samme som
en regning.
Der er sælgeren, der skriver
(udsteder) fakturaen til kunden.
Sælgeren giver hver faktura et
fortløbende nummer.
Denne faktura har nr. 517.
8.1. Faktura
Fakturadato er den dato, hvor
fakturaen udstedes.
Her er det den 12.10 2010.
Fakturadatoen er den dato,
bogholderiet bruger, når
fakturaen skal bogføres.
8.1. Faktura
Afsender:
Fashion SHOE har skrevet en
faktura til en kunde.
Det skyldes, at Fashion SHOE
har solgt varer til en kunde.
Set fra Fashion SHOEs vinkel,
er det en salgsfaktura.
8.1. Faktura
Modtager:
Beauty Face har modtaget en
faktura fra Fashion SHOE.
Det skyldes, at Beauty Face
har købt varer.
Set fra Beauty Faces vinkel, er
det en købsfaktura.
8.1. Faktura
Ordredato (bestillingsdato):
Her ses det, at Beauty Face bestilte varerne den
15. september 2010.
Fakturadatoen er den 12. oktober.
 Måske var der en vis leveringstid på varerne.
 Måske har kunden selv ønsket at vente.
8.1. Faktura
Kundenummer:
Det er ikke alle kunder, der betaler omgående.
Nogle kunder (især virksomheder) får tilbudt kredit.
Fashion SHOE skal holde regnskab med sine
tilgodehavender. Bogholderiet giver derfor hver
kunde et kundenummer.
8.1. Faktura
Antal, varenummer, betegnelse og priser:
Sælger og køber må ikke være i tvivl om, hvad
handlen omfatter.
På denne faktura er der to varelinjer
Varebeløbet udgør i alt kr. 11.000 uden moms
(eksklusive moms).
8.1. Faktura
Varebeløb uden moms
+ 25 % moms
= I alt med (inklusive) moms
kr.
kr.
kr.
11.000
2.750
13.750
Hos Fashion SHOE er bilaget en salgsfaktura.
I deres bogholderi er der således tale om en
salgsmoms på kr. 2.750.
8.1. Faktura
Varebeløb uden moms
+ 25 % moms
= I alt med (inklusive) moms
kr.
kr.
kr.
11.000
2.750
13.750
Hos Beauty Face er bilaget en købsfaktura.
I deres bogholderi er der således tale om en
købsmoms på kr. 2.750.
8.1. Faktura
Frit leveret betyder, at sælgeren skal betale alle
transportomkostninger (fragt og forsikring).
Frit leveret kaldes også for Franko.
8.1. Faktura
En andet eksempel på en leveringsbetingelse er
Ab lager eller Ab fabrik, (Ufranko).
Ab lager og Ab fabrik betyder, at køberen skal
betale alle transportomkostninger.
8.1. Faktura
Betalingsbetingelsen er 30 dage netto.
30 dage:
betyder, at kunden skal betale
senest 30 dage efter fakturadatoen.
netto:
betyder, at kunden ikke får rabat for
hurtig betaling.
8.1. Faktura
Andre eksempler på betalingsbetingelser er:
Kontant forud
Kunden skal betale før, varen
leveres,
(fx 8 dage før levering).
Kontant
Betaling og levering sker
samtidig.
Ratebetaling
For eksempel:
50 % skal betales 14 dage
inden levering.
50 % betales ved levering.
8.1. Faktura
Andre eksempler på betalingsbetingelser er:
8 dage netto
Kunden skal betale senest
8 dage efter fakturadato.
Kaldes også Netto 8 dage
eller Netto kontant.
8 dage – 2 %
Som nævnt ovenfor. Kunden
må også fratrække 2 % rabat
for hurtig betaling.
45 dage netto
Kunden skal betale senest
45 dage efter fakturadato.
Løbende måned Kunden skal betale senest
+ 20 dage netto den 20. i den følgende måned.
8 dg – 2 % eller
30 dg netto
Kunden må selv vælge den
betingelse, han/hun ønsker.
8.1. Faktura
Video: Faktura til
Thaysen/Christensen
Quiz: Faktura til
Thaysen og Christensen
Quiz: Faktura

similar documents