Hjo Energi AB

Report
Fiber till
Hammarn ?




Koaxialanslutning påbörjades 2002.
Anslutningsavgift 3000kr
Möjlighet till TV, bredband, telefoni via HEAB
Antal aktiva TV-kunder:







Slingervägen 39st
Bågvägen 31st
Mellanvägen 37st
BRF Hammarn 14
BRF Släggan 10
Anslutna villor 107st (55%) (86 ej anslutna), Brf 24st.
Totalt antal villor är 193st varav 19st g:a Aggress.






Analog-TV, 19 kanaler.
Digital-TV: SVT1, SVT2, SVT Kunskap,
SVT Barn, SVT 24, TV4, TV6, SVT1 HD,
SVT 2 HD.
149 kr/månad inkl moms.
Obegränsat antal apparater.
Analog kräver inte TV-box.
Bra bildkvalité på små och medelstora TVapparater.
Speglat digitalt utbud,
krypteringsavgift 33kr/månad.
 Tillval 140 kanaler.
 Kräver DVB-C box
 Bättre bildkvalité även på större
apparater.
 Möjlighet till HDTV





BÖS-gruppen går i vår ihop om en gemensam
webbportal: bosnet.se
Portalen ger för fiberkunder tillgång till det
öppna stadsnätet.
Exempel på aktiva nät: Openbit.se, wetternet.se
Kunden väljer tjänster i öppna stadsnätet:
•
•
•
•
Bredband
Telefoni
På sikt IP-TV
På sikt flertalet tjänster.

Det öppna stadsnätet innebär att du
som kund får tillgång till en
marknadsplats där man kan välja
att köpa bredbandstjänster såsom
internet och telefoni från olika
leverantörer. På så sätt uppnås
ökad konkurrens, ett större utbud
av tjänster, bättre priser och full
valfrihet.
Framtidssäkert
 Vi bygger infrastrukturen för alla tjänster.
Tryggt
 Med ett lokalt energibolag som leverantör får
du som kund ökad trygghet med bra
installationsstöd och support
Snabbt
 Stadsnätet byggs helt baserat på fiberoptiska
nät, hela vägen fram till anslutna fastigheter.
Stadsnätet möjliggör anslutningar med upp
till 100Mbit/s
Valfrihet
 Det öppna stadsnätet bygger på ökad valfrihet. Valfrihet
erbjuds redan idag, detta utbud blir större.
Bra priser
 I ett öppet stadsnät konkurrerar tjänsteleverantörer om att få
dig som kund. Konkurrens är det bästa sättet att få bra priser
och bra kvallitet. Via webbportalen är det enkelt att se olika
leverantörers utbud och priser
Mångfald
 För vissa är bra priser viktigt, men för andra kanske höga
kapaciteter eller bra kundtjänst är viktigare. I det öppna
stadsnätet utgår vi från att behoven är olika. Det är vår uppgift
att se till att du alltid har alternativ som passar dig och ditt
hushåll.
Tänkt genomförande.
1. I vår/sommar utskick till samtliga hushåll, där
det skrivs att det är enligt överenskommelse
med styrelsen.
2. Villaägarna svarar med intresseanmälan via
mail eller telefon.
3. Hjo Energi skickar avtal för påskrift.
4. Projektering och planering. Sommar/höst.
5. Installation höst/vinter/vår 2012-2013.
Avgifter
 Nya kunder
•
•
•
Anslutningsavgift 7000kr, avtalstid 12 månader
Möjlighet till avbetalningsplan (Belopp och tid
kommer i HE utskick)
Under avtalstiden måste minst en valfri tjänst
användas, TV eller bredband.
Avgifter
 Befintliga kunder
•
•
•
Anslutningsavgift 5000kr, avtalstid 12 månader
Möjlighet till avbetalningsplan (Belopp och tid
kommer i HE utskick)
Under avtalstiden måste minst en valfri tjänst
användas, TV eller bredband.

similar documents