Välkomna - Acconia

Report
Välkommen
Karriärum 2014
08.20-11.30
Vad händer
Pass 1.
 CV, personligt brev
 Anställningsintervju
 Ditt personliga varumärke
Pass 2.
 Föreläsning om kommunikation- och beslutsstilar
 Återkoppling av testresultatet
 RAST
Pass 3.
 Paneldebatt
Vad vill vi veta när vi rekryterar?
CV
Ditt CV ska sälja in din kompetens
Innehåll
 Kontaktuppgifter
 Meritförteckning
- företag och bransch
- Anställningstid
- Din befattning
- Din prestation och resultat
 Utbildning
- Namn på skola
- Datum för utbildningen
- Kursinnehåll
 Andra färdigheter
- Språkkunskaper
- IT kunskaper
- Relevanta förtroendeuppdrag
 Professionella ambitioner
- Vilka kunskaper du vill utveckla och vilka långsiktiga mål du har i arbetslivet
- Vad har du bidragit med. Resultat, utveckling etc
Översikt anställningar *
Företagets namn Arbetsuppgifter
Anställningstid
TL MaskinPartner AB
Nordisk Försäljningschef
System 3R International AB
Skandinavisk försäljningschef
OEM Electronics AB
Produktchef
0608 - 0705
OEM Electronics AB
Affärsområdeschef 0507 - 0705
System 3R Nordic Försäljningsansvarig **
0010 - 0507
OEM Automatic AB
Säljare Pneumatik 9905 - 0010
OEM Automatic AB
Produktansvarig Pneumatik
IVT Graphics AB Inköpschef
9309 - 9512
IVT Graphics AB Inköpare
9001 - 9308
IVT Graphics AB Inköpare/Konstruktör
8903 - 8912
IVT Graphics AB Konstruktör utveckling
8806 - 8902
1305 - Pågående
0706 - 1305
9601 - 0010
*Se dokument arbetslivserfarenhet för fördjupad information
**Södra mellan Sverige samt Norge
Utbildningar
Skolans namn
Utbildningslinje Kursl.
Examensår
IHM
Utvecklande ledarskap
3 dagar
GF Academy
Global Anticorruption/ Bribery
Web
GF Academy
Competition & Antitrust law
Web
GF Academy
Human Resourses Management
4 dagar
GF Academy
General Management Training
4 dagar
SWE-konsult
Ledarutvecklingsprogrammet
9 dagar
Int. Handelshögskolan i Jkpg
Se utbildningsbevis
Int. Handelshögskolan i Jkpg
Industriell Marknadsföring
Int. Handelshögskolan i Jkpg
Kalk. och Internredovisning
Int. Handelshögskolan i Jkpg
Org. och ledarskap 5 poäng
Int. Handelshögskolan i Jkpg
Entreprenörskap och affärsplan.
ALMI Företagspartner
Från idé till eget företag
Högskolan i Jönköping
Kalk. och Internredovisning
Högskolan i Jönköping
Marknadsföring 5 poäng
Högskolan i Jönköping
Företagsekonomi 10 poäng
SIFU
Inköp påbyggnad 2 dgr
1990
Erik Dahlbergsgymnasiet
4-årig teknisk linje 4 år
2014
2013
2012
2008
2008 *
2005
25 poäng
5 poäng
5 poäng
2000
5 poäng
10 dgr
5 poäng
1992
1991
1988
2000
2000
1999
1998
1995
1992
Personligt brev
Varför vill du ha jobbet och varför är just du bäst lämpad för det
sälj dig själv på en A4 sida
Tänk på följande
 Felstavningar och felformuleringar är förbjudna i ett personligt brev
 Dina brev ska visa att du har läst på om företaget och deras verksamhet
 Se efter vilka krav och kompetenser som platsannonsen efterlyser och försök bemöta dem
 Berätta hur du kan matcha företagets behov
 Ge exempel på egenskaper du har och som viktiga för tjänsten
Nisse Hult
Hultavägen 6
561 35 HUSKVARNA
Jönköping 2014-06-08
Acconia
Att. Joakim Skirhammar
Försäljningschef Proton Lighting,
Refererande till samtal med Joakim Skirhammar.
Jag är en entusiastisk person som arbetat med olika typer av försäljning sedan 1996, från avancerad systemförsäljning och lösningsförsäljning inom data/tele/säkerhet till installationsmateriel
för elektriska installationer, belysning och infrastruktur. Erfarenheter i produkt- och tjänsteförsäljning, främst B2B men även butik. Jag har hög servicekänsla i mitt sätt att arbeta både externt
och internt, kunder, medarbetare och underställda. Som chef är jag trygg vid presentationer både internt och extern, stora samt små grupper på olika nivåer. Då mina erfarenheter inom
försäljning (18 år) varit teknisk i olika nivåer har jag mycket god teknisk förståelse framför allt pga stort intresse och engagemang.
Som VD för ett mindre bolag har jag ansvar för företagets framdrift och ekonomiska utveckling på alla plan. Utöver detta ingår det även, med tanke på mina tidigare erfarenheter, även
avtalsförhandlingar med grossister, större kunder och leverantörer. Leverantörer är företrädesvis utländska (Polen, Rumänien, Spanien och Kina).
Jag ingår i koncernens ledningsgrupp och har även en funktion som affärscontroller för koncernens ingående bolag där fokus ligger på att analysera/utvärdera och ta fram åtgärder för att
förbättra. Rollen är operativ med engagemang i kundaktiviteter, mässor och förhandling mm.
Med bakgrund som civilekonom och redovisningskonsult, med bra ekonomiska kunskaper och ett strukturerat arbetssätt har lönsamhet med vägning av den varit tongivande i mitt sätt att
göra affärer och leda medarbetare. Mitt arbetssätt bygger på trivsel och samarbete för att skapa lönsamhet och engagemang.
Jag har förutom arbetslivserfarenhet skaffat mig stor erfarenhet genom långresor till Asien, Australien och USA, har därigenom haft möjligheter att praktisera på min engelska vilken jag
behärskar mycket bra. Fritiden ägnar jag åt min familj, fru och två barn (19, 21), samt regelbunden fysisk träning i form av karate, löpning, längdskidor övrig konditionsidrott och styrketräning,
har genomfört ett 20-tal halvmaror och tre ”Svenska Klassiker”. Resor är också en viktig del av min fritid och då inriktat mot det lite mer äventyrliga har exempelvis varit på toppen av både
Kebnekaise och Mount Fuji (Japan).
Som försäljningschef på Xxyy AB kan jag tillföra gedigen erfarenhet från branschen och strategiskförsäljning/ledning/marknadsföring från bl.a. grossistledet. Utöver detta har jag även mycket
goda ekonomiska kunskaper (redovisning, analys och nyckeltal).
Som person trivs jag bäst när tempot är högt både privat och i arbetet, att ligga på gränsen och tvinga ut det bästa av varje situation ger mig mest tillfredsställelse. Möjlighet till personlig
utveckling är en stark drivkraft.
Med vänlig hälsning
Nisse Hult
Undvik vanliga fel
 Utseende och innehåll är viktigt
Korrekturläs och låt även några vänner läsa igenom texten
 Ditt CV är för långt
Ett CV ska vara kort, koncist och lättläst
 Ditt CV är svårt att följa
Det är viktigt att ditt CV har en tydlig struktur med meriter i kronologisk ordning
 Din mailadress
birabirabä[email protected] eller [email protected] är inte att rekommendera
 Ditt CV är för slätstruket
Det gäller att sticka ut i mängden
 Konstig layout, färg, typsnitt och liknande
Experimentera inte allt för mycket
 Semesterfoton
Visst kan man inkludera ett foto, men….
Anställningsintervju
 Läs på om företaget och googla personen du ska träffa
 Kom i god tid till intervjun och var passande klädd
 Hälsa med ett fast handslag
 Kom ihåg att söka ögonkontakt
 Fokusera under intervjun på det som är väsentligt för det aktuella arbetet
 Se upp med att varken tala eller tiga ihjäl intervjuaren
 Tänk på ditt kroppsspråk. Man sänder många omedvetna signaler genom kroppen
 Ställ relevanta frågor till rekryteraren, t.ex.
- Kultur och värderingar på företaget
- Vilken förväntan har företaget på dig
- Hur ser företagets introduktionsplan ut
Vanliga frågor vid en anställningsintervju
Varför har du sökt tjänsten?
Vilka är dina starkaste drivkrafter?
Vilka är dina utmärkande personliga egenskaper?
Hur gör du för att få med dig och engagera människor i din organisation?
Beskriv hur det ser ut när du är som bäst på arbetet
Nämn tre utvecklingsbara sidor hos dig
Beskriv ett tidigare uppdrag eller projekt som du är riktigt stolt över.
Vad ser du som största utmaningen med tjänsten?
Din privata situation?
Fritidsintressen?
Allmänt hälsotillstånd?
Löneanspråk och uppsägning?
LinkedIn
DITT INRE
Retorik
DITT YTTRE
DIN
MARKNADSPLAN
Handlingar
Stil, klädsel etc.
SOCIALA MEDIER
Aktiva beslut
Var och hur vill du
synas
Kommunikation och beslutsprofiler
Pådrivare
Snabba, utmanande,
drivande
Samarbetare Inspiratör Analytiker
Lyssnar, ser till
gruppens behov,
.
Utåtriktade, sprider energi,
gillar när det händer nytt
Ordningsamma,
strukturerade, fakta
.
Alla färger har lika mycket värde
Vilket beteende representerar respektive
färg?





Karaktärsdrag – hur känner man igen en röd person?
Bidrag till gruppen
Hur svarar de på kritik?
Hur uppfattas de av andra?
Möjliga begränsningar
Röda Pådrivaren
Vad ska vi göra?
Låt oss göra det på mitt sätt! NU!
Vad blir resultatet av detta?
Detta tar alldeles för lång tid, det har
jag inte tid med!
Röda Pådrivaren
Drivande
Ambitiösa
Övertygande
Bestämda
Självständiga
Resultatinriktade
Snabba
Målmedvetna
Viljestarka
Gröna Samarbetaren
När ska vi göra detta, det är väl inte
bråttom?
Någon som vill ha påtår?
Vi frågar vad alla tycker innan vi tar
beslut
Gröna Samarbetaren
Vänliga
Lugna
Lagspelare
Hänsynsfulla
Behagliga
Goda lyssnare
Diskreta
Stabila
Omtänksamma
Gula Inspiratören
Vem ska göra detta? Jag vill vara med!!!
Låt oss göra nåt kul!
Jag har en ide!
Jag känner att detta kommer att lösa sig1
Gula Inspiratören
Entusiastiska
Charmiga
Optimistiska
Utåtriktad
Inspirerande
Öppna
Flexibla
Kreativa
Kommunikativa
Blå Analytikern
Varför? Finns det någon analys bakom??
Har vi tänkt på detta?
Det där behöver vi nog fundera ett varv
till på.
Blå Analytikern
Korrekta
Noggranna
Logiska
Metodiska
Detaljorienterade
Systematiska
Ordentliga
Försiktiga
Reflekterande
Hur upplevs de av varandra?
Egoistiska
Dominanta
Stressande
Styrande
Aggressiva
Ointresserade
Långsamma
Otydliga
Avvaktande
Likgiltiga
Snackiga,
Otåliga
Oseriösa
Inställsamma
Slarviga
Byråkratiska
Petiga
Kontrollerande
Skeptiska
Reserverade
Vad har färgerna gemensamt?
Samarbete?
Hur ser
rapporten ut?
Flexibiliteten i att bemöta andra stilar
•
•
•
•
•
Medvetenhet - vilja
Varierar beroende på situation
Ej för länge
Ej mer än 95 % (kameleont)
Detta går att träna på!
* Att anpassa sig är inte att bli någon annan. Det är bara att tillfälligt ändra sitt beteende
Färgerna hos kända personer?

similar documents