Kamu Net Borç Stoku/GSYH

Report
BORÇ YÖNETİMİ
AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH (%)
77,9
74,0
75
67,7
65
Maastricht Kriteri: 60
59,6
55
52,7
46,1
46,5
45
39,9 40,0
42,2
39,8
37,0
35
35,0
32,0
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, DPT
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
25
Türkiye’nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH’nin
Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İçindeki Yeri
(2002-2012)
25
7
2002
Kaynak: European Commission
2011
6
2012
Kaynak: IMF WEO
50,9
44,1
53,1
45,5
Polonya
İspanya
Türkiye
61,8
67,1
43,9
41,4
Finlandiya
Danimarka
Estonya
Romanya
7,1
29,9
16,1
29,5
Litvanya
Bulgaristan
32,8
Letonya
16,5
29,4
Slovenya
Lüksembıurg
35,7
Slovakya
35,3
41,6
Çek…
81,6
68,7
İsveç
İrlanda
56,2
76,3
78,1
84,3
78,3
96,8
73,5
68,5
Kıbrıs
İngiltere
Hollanda
Avusturya
Kanada
Malta
Almanya
Portekiz
Fransa
ABD
Macaristan
Belçika
Yunanistan
115,2
115,8
217,6
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
İtalya
Japonya
Genel Yönetim Konsolide Brüt Borç Stoku/GSYH (2009,%)
Eğilim Çizgisi: Hareketli Ortalama
M
0
Kaynak: IMF, Eurostat, Hazine Müsteşarlığı
2007
2009
255,6
280,9
191,4
222,4
91,2
101,3
Türkiye
Polonya
Macaristan
886,3
1.046,9
Hindistan
391,8
418,2
915,7
1.090,7
Kanada
Meksika
1.251,7
1.487,0
İngiltere
1.657,3
2.076,5
2.000
Fransa
4.000
2.193,4
2.452,9
6.000
İtalya
10.000
8.217,1
11.026,0
11.863,2
12.000
8.739,1
14.000
Japonya
ABD
Borç Stoku (Milyar $)
8.000
80
40
0
Kaynak: IMF, Eurostat, Hazine Müsteşarlığı
62,1
83,2
84,2
96,7
63,6
76,8
Portekiz
Gelişmekte
Olan Ülkeler
36,3
37,7
39,4
45,4
Türkiye
64,0
38,2
47,8
25,0
Meksika
İrlanda
44,7
68,1
63,8
77,6
Fransa
2009
İngiltere
65,9
78,3
Macaristan
2007
64,2
81,6
Avrupa Birliği Ortalaması:73,6 (2009)
Kanada
ABD
Belçika
95,7
115,1
120
Yunanistan
160
103,5
115,8
200
187,7
217,6
240
İtalya
Japonya
Borç Stoku/GSYH (%)
AB Üyesi Ülkelerde AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH (%)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Euro Bölgesi (17 ülke)
70,2
68,5
66,3
70,1
79,8
85,6
88,0
AB (27 ülke)
62,8
61,5
59,0
62,5
74,7
80,3
82,5
Yunanistan
101,2
107,3
107,4
113,0
129,3
144,9
162,8
İtalya
105,4
106,1
103,1
105,8
115,5
118,4
120,5
Belçika
92,0
88,0
84,1
89,3
95,9
96,2
97,2
İrlanda
27,2
24,7
24,9
44,3
65,2
94,9
108,1
Portekiz
62,8
63,9
68,3
71,6
83,0
93,3
101,6
Almanya
68,5
67,9
65,2
66,7
74,4
83,2
81,7
Fransa
66,7
64,0
64,2
68,2
79,0
82,3
85,4
Macaristan
61,7
65,9
67,0
72,9
79,7
81,3
75,9
İngiltere
42,5
43,4
44,4
54,8
69,6
79,9
84,0
Avusturya
64,2
62,3
60,2
63,8
69,5
71,8
72,2
Hollanda
51,8
47,4
45,3
58,5
60,8
62,9
64,2
İspanya
43,0
39,5
36,2
40,1
53,8
61,0
69,6
Türkiye
52,7
46,5
39,9
40,0
46,1
42,2
39,8
* Tahmin
Kaynak: European Commission, Hazine Müsteşarlığı
Kamu Net Borç Stoku/GSYH (%)
66,4
70
61,4
55,2
60
49,0
30
34,0
38,0
35,7
28,8
32,5
29,5
28,2
28,1
26,1
1,3
2,0
2,7
1,2
2010
40
41,7
36,3
2009
38,8
2008
43,1
2007
50
28,8
35,2
20
25,2
17,2
14,2
13,4
Net Dış Borç
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2004
2003
2002
2001
2000
0
6,5
4,0
2006
27,6
2005
10
30,0
Net İç Borç
29,8
Toplam Net Borç Stoku
27,6
Kamu Net Borç Stoku/GSYH (%)
66,4
70
61,4
60
49,0
40,7
40
35,4
23,9
41,7
19,1
16,4
10,4
34,0
27,6
30
29,5
28,2
3,3
2,9
26,2
25,3
2008
43,1
2007
50
55,2
32,5
2,7
28,8
0,8
6,5
29,9
27,9
2010
31,3
2009
30,0
2006
2002
31,3
2005
26,2
2004
25,7
2001
10
26,7
2000
20
TL
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2003
0
Döviz Cinsi
Toplam Net Borç Stoku
Kamu Net Borç Stoku (Milyar TL)
2011
Ç1
2011
Ç2
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV)
71,8
159,4
215,6
251,0
274,6
270,3
257,9
248,4
267,8
309,9
317,6
320,0
300,0
l- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt)
85,8
189,6
257,2
297,7
333,0
351,3
365,6
355,5
408,1
465,7
496,9
509,3
519,7
II- Merkez Bankası Net Varlıkları
11,0
22,9
25,4
24,7
27,9
30,8
45,7
41,8
60,4
66,0
86,2
89,2
104,7
Net Dış Varlıklar
7,6
-2,3
13,7
17,3
23,0
49,5
67,1
71,0
92,8
92,5
114,6
123,4
142,2
Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net)
3,4
25,2
11,7
7,5
4,8
-18,7
-21,5
-29,2
-32,5
-26,5
-28,4
-34,2
-37,5
III- Kamu Mevduatı
2,7
5,1
11,3
13,1
17,2
32,2
38,3
34,6
41,5
47,7
47,2
65,6
65,6
Merkezi Yönetim
0,9
1,0
5,0
4,8
7,9
18,7
24,7
20,7
19,6
28,0
25,5
37,1
37,1
Diğer Kamu
1,8
4,1
6,3
8,3
9,3
13,5
13,5
13,9
21,9
19,7
21,6
28,5
28,5
0,4
2,2
5,0
8,9
13,3
18,0
23,7
30,7
38,4
42,1
45,9
49,4
49,4
Net Dış Borç Stoku
23,7
66,2
88,4
78,3
74,9
42,1
30,2
11,3
19,5
25,8
13,4
-0,3
-0,3
Net İç Borç Stoku
48,1
93,2
127,3
172,7
199,7
228,2
227,7
237,2
248,4
284,1
304,2
300,3
300,3
IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kamu Net Borç Stoku (Milyar TL)
270,3
257,9
320,0
2011 Ç1
251,0
250
274,6
317,6
2010
300
309,9
2009
350
300,0
267,8
248,4
215,6
200
159,4
150
100 71,8
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2011 Ç2
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
50
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Dağılımı (%)
32,3
28,5
31,8
30,5
35,1
33,2
32,8
36,0
37,0
33,6
33,0
38,0
37,4
34,2
29,1
26,7
28,9
2011 Ekim
30,6
26,4
29,4
50
41,5
37,6
37,2
31,3
33,8
2008
46,3
2007
58,1
2006
25
30,0
2005
75
24,3
2010
15,5
2009
100
2004
2003
2002
0
TL (Sabit)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
TL (Değişken)
Döviz
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Faiz Dağılımı (%)
51,1
46,2
49,8
46,0
44,2
43,0
46,6
44,0
55,0
53,8
50,2
54,0
55,8
57,0
53,4
56,0
45,0
48,9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
75
2002
100
50
25
0
Değişken
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Sabit
Değişken Faizli Senetler/Toplam Borç Stoku (%)
60
55,0
55
51,1
49,8
50
46,2
46,6
46,0
44,2
45
44,0
43,0
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
40
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Döviz Dağılımı (%)
31,3
33,8
26,7
28,9
68,7
66,2
73,3
71,1
53,7
62,8
70,9
58,5
62,4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Eki.11
75
37,2
29,1
41,5
37,6
2003
100
46,3
58,1
50
25
41,9
2002
0
Döviz Cinsinden
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
TL Cinsinden
Genel Yönetim Brüt Borç Stoku/GSYH Oranındaki Değişim
2001
2010
TL'nin % 5 Değer Kaybı/Kazancı
+/- 2,2 Puan
+/- 0,6 Puan
TL faiz seviyesinde
+/- 1,6 Puan
+/- 1,6 Puan
Yüzde 10 oranındaki değişim*
+/- 2,0 Puan
+/- 0,3 Puan
Yüzde 25 oranındaki değişim*
+/- 5,0 Puan
+/- 0,7 Puan
GSYH Büyümesinde 2 Puanlık değişim
+/- 1,5 Puan
+/- 0,9 Puan
Faiz Dışı Fazla/GSYH Oranının 1 Puanlık değişim
+/- 1,0 Puan
+/- 1,0 Puan
* TL faiz seviyesinde takip eden yıldaki yüzde değişimi yansıtmaktadır.
Not: 2001 ve 2010 yılsonu gerçekleşme rakamları kullanılarak senaryoların baz senaryoya göre ESA (Avrupa
Hesapları Sistemi) tanımlı Genel Devlet Brüt Borç Stoku/GSYH oranında yol açabileceği etkiyi göstermektedir.
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
İç Borç Stoku (Milyon TL)
2000
Toplam Ödeme
I- Anapara
A- Tahvil
B- Bono
I- Faiz
A- Tahvil
B- Bono
Toplam Borçlanma
I- Tahvil
II- Bono
Net Borçlanma
I- Tahvil
II- Bono
Borç Stoku
I- Tahvil
II- Bono
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
37.574,9
164.360,8
141.059,2
166.357,4
183.553,1
174.491,1
157.551,6
155.732,9
138.546,7
144.927,4
183.731,6
18.968,1
123.876,6
97.590,7
113.721,4
133.500,3
135.221,5
118.892,9
114.193,2
94.030,2
98.165,3
141.583,1
12.006,3
96.418,3
48.178,1
45.653,4
76.802,6
82.650,7
92.139,3
94.830,6
83.268,2
78.890,4
119.529,3
6.961,8
27.458,2
49.412,6
68.068,0
56.697,7
52.570,9
26.753,6
19.362,6
10.762,0
19.275,0
22.053,8
18.606,9
40.484,2
43.468,5
52.636,0
50.052,9
39.269,6
38.658,7
41.539,7
44.516,5
46.762,0
42.148,4
16.966,5
34.608,5
30.991,3
35.495,3
39.170,8
33.088,3
36.207,4
39.693,3
43.736,3
44.711,4
40.688,2
1.640,3
5.875,8
12.477,2
17.140,6
10.882,1
6.181,3
2.451,3
1.846,4
780,2
2.050,6
1.460,2
32.468,5
209.613,2
125.303,1
158.238,4
163.596,5
155.520,5
125.581,1
118.033,1
113.547,5
153.342,6
164.419,7
26.685,9
164.183,3
58.900,0
101.777,2
102.039,7
115.404,2
107.051,5
102.130,1
94.941,2
134.010,2
146.877,1
5.782,7
45.429,9
66.403,1
56.461,2
61.556,8
40.116,2
18.529,6
15.903,0
18.606,3
19.332,5
17.542,6
13.500,5
85.736,6
27.712,4
44.517,0
30.096,2
20.298,9
6.688,2
3.839,9
19.517,3
55.177,3
22.836,6
14.679,5
67.765,0
10.721,9
56.123,8
25.237,1
32.753,6
14.912,2
7.299,5
11.673,0
55.119,8
27.347,8
-1.179,1
17.971,7
16.990,5
-11.606,8
4.859,1
-12.454,6
-8.224,0
-3.459,6
7.844,3
57,5
-4.511,2
36.420,6
122.157,3
149.869,7
194.386,7
224.482,9
244.781,9
251.470,1
255.310,0
274.827,3
330.004,6
352.841,1
34.362,9
102.127,9
112.849,8
168.973,6
194.210,7
226.964,3
241.876,5
249.176,0
260.849,0
315.968,8
343.316,5
2.057,7
20.029,3
37.019,9
25.413,1
30.272,2
17.817,6
9.593,6
6.134,0
13.978,3
14.035,8
9.524,6
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
İç Borç Stokunun Dağılımı (%)
Aralık 2010
2002
24,7
2,7
75,3
Tahvil
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Bono
97,3
Tahvil
Bono
İç Borç Stokunun Alıcılara Göre Dağılımı (%)
Aralık 2010
2002
0,7
13,9
18,8
47,2
16,2
85,4
10,5
Merkez Bankası
TMSF
Piyasa
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
7,4
Kamu Bankaları
Diğer Kamu
TMSF
Diğer Kamu
Piyasa
Yurtdışı Yerleşiklerin İç Borç Stoku İçerisindeki Payı (%)
16
13,6
14
12
12,7
12,3
12,012,0
10,7 11,0
10,3
10,2 10,6
9,7
8,9
9,2
9,2
9,1
8,8 8,5 8,4 9,0 8,8 9,1
9,18,6 8,9
8,5
13,4
10,3
10
7,1
8
6
4,4
4
2
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2010-1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2009-1
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Borçlanma Ortalama Vadesi
Yurtiçi Borçlanma (Ay)
Eurobond İhracı (Yıl)
30
45
43,0
40
25
35,0
34,0
35
22,4
32,0
20,6
30
28,0
28,0
20
17,6
25
16,5
15
20
14,2
14,8
12,2
15,0
15
12,0
9,5
10
10
8,6
9,0
7,0
5
10,1
10,1
9,1
8,2
6,6
5,0
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
0
2002
2003
2004
2005
Euro
* 28 Ağustos itibarıyla
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2006
2007
Dolar
2008
2009
2010*
TL Cinsi İç Borç Stokunun Süresi (Ay)
12
11
10,2
10
9,3
9,0 8,8
9
8,2
8,0
8
8,3
8,1 8,1
8,4
8,5
8,0
9,8
9,7
9,0
8,7
9,2
8,5
9,2
8,2
7,57,5
7,5
7 6,6
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
7
6
5
4
3
2
2010-1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2009-1
Aralık 2008
Aralık 2007
Aralık 2006
Aralık 2005
Aralık 2004
6
Dış Tahvil Stokunun Süresi (Yıl)
7
6,4
6,2
6
6,2 6,2
6,1 6,1
5,9
6,1
5,8
5,9
6,0
6,1
6,6
6,5 6,5 6,5
6,5
6,2
6,0 6,0 5,9
5,6
5
4,9
4,1
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
7
6
5
4
3
2
2010-1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2009-1
Aralık 2008
Aralık 2007
Aralık 2006
Aralık 2005
Aralık 2004
4
Nakit İç Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi (Ay)
30
28,4
24,4
25,0
2009
25
2008
25,7
22,3
19,6
12,8
12,4
11,8
2003
2004
15
2002
20
10
5
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Tem.10
2007
2006
2005
0
Dış Borçlanma Maliyeti (%)
Dolar
11
Euro
11,0
12
10,0
10,7
9,9
9,9
10,1
10
9,0
9
8,0
8,1
8
7,0
7,3
7,3
7,3
6,9
7
6,3
7,0
6,0
6,0
6,2
5,3
6
5,4
5,2
5,0
5
4,0
4
3,0
2002
3
2002
2003
2004
2005
2006
* 20 Ağustos itibarıyla
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2007
2008
2009
2010*
2003
2004
2005
2006
2007
2010
TL Cinsinden İskontolu Senetlerin Borçlanma Faiz Oranı
(Yıllık Bileşik, %)
140
120
100
80
60
40
20
2000-1
4
7
10
2001-1
4
7
10
2002-1
4
7
10
2003-1
4
7
10
2004-1
4
7
10
2005-1
4
7
10
2006-1
4
7
10
2007-1
4
7
10
2008-1
4
7
10
2009-1
4
7
10
2010-1
4
7
0
Aylık Ortalama
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Yıllık Kümülatif
TL Cinsinden İskontolu Senetlerin Borçlanma Faiz Oranı
(Yıllık Bileşik, %)
70
62,7
60
50
46,0
40
30
24,7
8,0
8,3
8,7
9,5
8,7
8,3
8,0
4
5
6
7
8
11,6 8,0
10
3
18,1 18,4 19,2
2
16,3
20
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2010-1
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2002 Yılındaki İç Borç Stokunun Yıllık Faiz Oranlarıyla
Yürütülmesi Sonucu Ulaşılabilecek Borç Stoku (Milyon TL)
1.000.000
960.379
900.000
860.554
800.000
721.941
700.000
609.748
600.000
516.298
500.000
443.936
400.000
356.003
300.000
200.000
243.838
149.870
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
100.000
Reel Borçlanma Faiz Oranı (%)
15
13,4
11,9
12
10,7
9,5
9
7,9
8,0 7,87,6
6,6
6
6,5
6,2
6,5
6,7
6,0
5,3
4,9
3,3
2,6 2,5
3
1,5 1,5 1,8 1,8
2,2 2,2
Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı
6
5
4
3
2
2010-1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2009-1
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Uluslararası Para Fonu’ndan Net Anapara Kullanımı (Milyar SDR)
10
8,0
6
5,0
2,6
2
1,0
0,0
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
-0,6
2013
2012
2009
2008
-3,1
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-6
2000
-3,6
-1,8
-1,3
-2,6
2007
-2,4
-1,4
2011
-2
2010
-0,5
Uluslararası Para Fonu’na Olan Borç Stoku (Milyar SDR)
20
16,2
16,2
16
13,8
12
11,2
10,2
8
7,2
5,5
4
5,1
3,6
4,5
3,2
1,9
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
0
2013
0,5
0
Uluslararası Para Fonu’na Olan Borçlarımız (Milyon $)
20.000
18.445,3
16.732,0
15.000
14.647,1
13.941,4
8.563,4
7.934,9
7.715,8
Mar.10
10.000
2009
10.758,9
7.144,3
5.000
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Hazine Garantili Dış Borç Stoku (Milyon $)
7.000
6.731
6.507
6.000
5.000
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2010 Mart
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
4.000
Hazine Garantili Dış Borç Stoku (Milyon $)
Milyar $
TOPLAM
KAMU
GENEL YÖNETİM
MERKEZİ YÖNETİM
MAHALLİ
İDARELER
FONLAR
FİNANSAL
KURULUŞLAR
KAMU BANKALARI
FİNANSAL
OLMAYAN
KİTLER
DİĞER
ÖZEL
FİNANSAL
KURULUŞLAR
BANKALAR
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2000
2001
6.730,6
6.110,4
6.279,8
5.842,8
5.307,0
4.381,3
4.302,7
4.870,6
5.711,8
6.539,9
6.666,7
6.053,7
6.101,5
5.494,9
4.501,9
3.224,5
2.281,7
2.384,8
2.713,7
3.309,9
2.669,5
2.222,1
2.067,0
1.799,5
1.509,8
1.151,0
1.022,8
1.004,5
1.217,0
1.289,6
45,0
35,0
25,0
15,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.075,0
1.664,9
1.420,7
1.250,2
1.086,8
833,1
775,1
818,0
1.078,7
1.198,7
549,5
522,2
621,3
534,3
417,9
317,9
247,7
186,5
138,3
90,9
410,2
344,1
439,4
413,3
305,5
186,5
79,3
138,0
254,3
749,5
410,2
344,1
439,4
413,3
305,5
186,5
79,3
138,0
254,3
749,5
3.587,0
3.487,6
3.595,1
3.282,1
2.686,6
1.887,1
1.179,6
1.242,3
1.242,5
1.270,8
3.457,6
3.355,5
3.477,7
3.187,6
2.612,8
1.836,8
1.140,4
1.212,4
1.221,8
1.258,2
129,4
132,1
117,3
94,5
73,8
50,3
39,2
30,0
20,7
12,6
63,9
56,7
178,3
347,9
805,2
1.156,8
2.021,0
2.485,8
2.998,1
3.230,0
63,9
56,7
178,3
347,9
805,2
995,5
1.488,7
2.076,5
2.702,3
3.042,6
63,9
56,7
178,3
347,9
805,2
995,5
1.488,7
2.076,5
2.702,3
3.042,6
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.732,3
Hazine Garantili Dış Borç Servisi Projeksiyonu (Milyon $)
3.000
2.500
2.000
293,0
69,9
86,9
608,9
641,4
105,6
122,7
601,7
611,1
565,5
137,6
500
113,8
1.000
430,8
1.500
Anapara
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Faiz
2016+
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
Hazine Garantili Borçlardan Üstlenim Oranları (%)
60
52,0
50
40
30
27,0
24,7
18,0
20
17,0
20,0
25,0
18,2
10,0
10
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Haz.10
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Toplam
Katma Bütçe
2003-2005
KİT'ler
2006-2008
6,0
19,0
6,0
25,0
5,0
Yerel Yönetimler
1992-2002
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
33,0
61,0
76,0
50,0
38,0
48,0
9,0
21,0
21,0
25,0
36,0
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
83,0
74,0
Kuruluşlara Göre Garantili Borçlardan Üstlenim Oranları (%)
Bütçe Dışı
Fonlar
2009
Bankalar
Haz.10
Alacak Stokunun Gelişimi (Milyar TL)
30
25
20
19,1
10,5
13,3
15,3
13,6
7,5
7,1
7,3
8,2
9,0
8,0
2006
2007
2008
2009
Tem.10
15
17,4
2005
12,4
17,4
13,4
7,5
10
12,9
5,9
2002
8,8
6,3
2004
2003
2,4
2000
0
4,4
2001
5
Vadesi Geçmiş
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Vadesi Gelecek
Alacak Stokunun Yapısı (Nisan 2010, %)
Kaynaklarına Göre
Borçlulara Göre
15,9
14,7
3,7
36,6
16,8
56,0
25,6
30,7
Yerel Yönetimler
KİT'ler
Bankalar
Diğer
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
İkrazen Kullandırıllan Dış Krediler
Garantili Dış Borçlardan Üstlenimler
İkrazen Verilen DİBS'ler
Yap-İşlet-Devret Projelerinden Üstlenimler
Gerçekleşen Tahsilat (Milyon $)
5.000
4.500
4.000
3.500
3.885,1
3.000
2.500
2.000
548,2
1.424,9
25,6
Nakdi Tahsilat
2007
2006
Ayni Tahsilat
1.156,6
996,0
0,5
2005
2003
2001
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
1.143,9
May.10
264,2
0
1.060,7
2008
1.305,4
2004
1.408,6
2.422,9
2009
2.441,8
1.504,5
1.000
500
1.218,7
2002
1.500
Brüt Dış Borç Stoku (Milyar $)
Milyar $
2002
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU
Kısa Vade
Uzun Vade
KAMU SEKTÖRÜ
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
129.532,1 144.097,5 160.977,1 169.900,5 207.819,2 249.553,1 277.005,2 268.193,7
16.424,0
23.013,0
32.205,0
38.283,0
42.616,0
43.135,0
50.448,0
49.577,0
113.108,1 121.084,5 128.772,1 131.617,5 165.203,2 206.418,1 226.557,2 218.616,7
64.533,6
70.843,9
75.668,3
70.411,5
71.587,4
73.524,4
78.285,2
83.416,5
Kısa Vade
915,0
1.341,0
1.840,0
2.133,0
1.750,0
2.163,0
3.248,0
3.598,0
Uzun Vade
63.618,6
69.502,9
73.828,3
68.278,5
69.837,4
71.361,4
75.037,2
79.818,5
22.002,6
24.373,1
21.409,9
15.425,4
15.677,8
15.801,4
14.066,0
13.305,2
Kısa Vade
1.655,0
2.860,0
3.287,0
2.763,0
2.563,0
2.282,0
1.874,0
1.776,0
Uzun Vade
20.347,6
21.513,1
18.122,9
12.662,4
13.114,8
13.519,4
12.192,0
11.529,2
42.995,9
48.880,6
63.898,9
84.063,7 120.554,0 160.227,4 184.654,0 171.472,0
Kısa Vade
13.854,0
18.812,0
27.078,0
33.387,0
38.303,0
Uzun Vade
29.141,9
30.068,6
36.820,9
50.676,7
82.251,0 121.537,4 139.328,0 127.269,0
TCMB
ÖZEL SEKTÖR
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
38.690,0
45.326,0
44.203,0
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kamu
TCMB
Özel
13,3
12,5
2009
2010 Ç1
120,6
169,2
171,5
184,7
160,2
200
84,9
83,4
78,3
73,5
71,6
84,1
70,4
140
14,1
15,8
2007
75,7
63,9
48,9
70,8
180
2008
15,7
2006
15,4
21,4
2004
60
43,0
100
2005
24,4
0
2003
20
22,0
40
2002
80
64,5
Brüt Dış Borç Stoku (Milyar $)
160
120
Brüt Dış Borç Stoku/GSYH (%)
60
56,2
50
47,3
43,4
41,2
39,5
40
38,5
37,3
35,3
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
30
Türkiye’nin Net Dış Borç Stoku/GSYH (%)
50
39,9
40
38,4
31,6
30
26,4
20,6
20,6
2007
20,5
2006
23,6
20,3
20
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
2009
2008
2005
2004
2003
2002
2001
10
Dış Borç Stokuna İlişkin Oranlar (%)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Dış Borç Stoku/GSYH
56,2
47,3
41,2
35,3
39,5
38,5
37,3
43,4
Özel Sektör Dış Borcu/GSYH
Toplam Dış Borç Stoku/İhracat
(FOB)
18,7
16,0
16,4
17,5
22,9
24,7
24,9
27,8
359,2
304,9
254,8
231,2
243,0
232,6
209,8
262,6
119,2
103,4
101,2
114,4
140,9
149,4
139,9
167,9
20,7
23,3
22,4
29,7
29,3
29,4
25,6
26,4
163,2
146,1
111,8
132,0
142,9
170,0
140,8
142,6
Özel Sektör/İhracat (FOB)
TCMB Rezervler (Brüt)/Toplam
Dış Borç
TCMB Rezervler (Brüt)/Kısa
Vadeli Borçlar
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
İç Borç Servisi (Milyar TL)
Dış Borç Servisi ( Milyar $)
2010
Ç1
56,3
58,4
57,8
53,4
48,7
40,1
36,8
30,5
100
2009
2008
2007
2006
2005
2004
27,8
28,9
164,4
144,9
138,5
155,7
157,6
174,5
183,6
166,4
141,1
150
2003
50
24,6
200
2002
2001
Borç Servisi
0

similar documents