Öğretmen Yetkinlikleri

Report
Öğretmen Yetkinlikleri
6 Ekim 2014
Caroline Kearney
Kıdemli Proje Müdürü & Eğitim Analisti
Yetkinlikler;
Bilgi
Dinamik ve
karmaşık bir
kombinasyon
Beceriler
Tutumlar
Gerçek hayatta,
etkili aksiyonlara
yön verir
Öğretmen Yetkinlikleri Yapıları
Ulusal düzey: Öğretmen Yetkinlikleri yapılarının tanımlanması
& uygulanması konusunda çok çeşitli yaklaşımlar
bulunmaktadır. Geniş yetkinlik setlerinden (örnek: Finlandiya)
kuralcı listelere (örnek: İngiltere) kadar birçok farklı türü vardır.
Öğretmen Yetkinlikleri Yapıları
AB/uluslararası düzey:
• Kapsamlı bir genel yapı bulunmamaktadır; sadece belirli konu alanları için yapılar
mevcuttur. (örneğin UNESCO'nun Öğretmenler için BİT Yetkinliği Yapısı; Dil
Öğretmenleri Eğitimi konusunda Avrupa Profili)
• Yetkinlikler konusunda 3 büyük alan, 2005 yılında prensiplerle ilgili dökümanda
tanımlanmıştır: Öğretmen Yetkinlikleri & Nitelikleri konusunda Ortak Avrupa İlkeleri
(Avrupa Komisyonu, 2005)
• Öğretmen yetkinlikleri hakkında uluslararası literatür incelemesi, standartlar ve
gelişim: Öğretmenlerin Çekirdek Yetkinlikleri: gereksinimler ve geliştirme
(Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi üzerine Avrupa Komisyonu Tematik Çalışma
Grubu, 2011)
Öğretmenler için 3 büyük Yetkinlik Alanı
1) Başkalarıyla Çalışma
•
•
Öğrencilerle Efektif bir şekilde Çalışma
Meslektaşlarla İşbirliği yapma
Öğretmen Yetkinlikleri & Nitelikleri için Ortak Avrupa İlkeleri
(Avrupa Komisyonu, 2005)
Öğretmenler için 3 büyük Yetkinlik Alanı
2) Toplum ile birlikte ve toplum içinde çalışma
•
•
Yerel topluluklar ve eğitim paydaşları (örneğin veliler,
öğretmenlikle ilgili eğitim kurumları, kültürel organizasyonlar,
işletmeler v.b.) ile etkin bir şekilde çalışma
Öğrencileri evrensel olarak sorumlu vatandaşlar olmaya
hazırlama
Öğretmen Yetkinlikleri & Nitelikleri için Ortak Avrupa İlkeleri
(Avrupa Komisyonu, 2005)
Öğretmenler için 3 büyük Yetkinlik Alanı
3) Teknoloji & Bilgi ile Çalışma
• İyi seviyede konu bilgisi ve pedagojik bilgi
• Eğitim ve öğretimi geliştirmek için teknolojiyi etkin bir şekilde entegre
etme yeteneği
• Etkin bir şekilde bilgiye erişme, bilgiyi analiz etme, doğrulama, bilgi
üzerinde düşünme, bilgiyi aktarma ve üzerine inşa etme yeteneği
Öğretmen Yetkinlikleri & Nitelikleri için Ortak Avrupa İlkeleri
(Avrupa Komisyonu, 2005)
Öğretmenlerin Sahip olduğu Bilgiler
6. Gelişim Psikolojisi
1. Konu bilgisi
7. Dahiliyet & Çeşitlilik Konuları
2. Pedagojik konu bilgisi
8. Yeni Teknolojiler
3. Pedagojik Bilgi
9. Eğitim Politikaları (içeriksel, kurumsal,
organizasyonel boyutları)
4. Müfredat bilgisi
5. Eğitim bilimleri (Tarihsel, felsefi,
psikolojik, sosyolojik v.b.)
10. Grup dinamikleri, öğrenme teorileri &
motivasyonel konular
11. Değerlendirme süreçleri & yöntemleri
Öğretmenlerin Çekirdek Yetkinlikleri üzerine
Literatür incelemesi (Avrupa Komisyonu, 2011)
Öğretmenlerin Becerileri
1. Eğitimi yönetmek, koordine etmek ve
planlamak
2. Eğitim materyallerini ve teknolojileri
kullanmak
3. Öğrencileri ve grupları yönetmek
7. Mesleki topluluklarda öğrenme için
düşünmeye dayalı, bireylerarası ve
işbirlikçi beceriler
4. Öğrenim seviyelerini izlemek ve
değerlendirmek
8. Birden fazla seviyeli dinamiklere uyum
sağlama yeteneği (hükümet
politikalarından öğrenci, sınıf ve okul
dinamiklerine kadar)
5. Meslektaşlar, veliler ve sosyal hizmetler
ile işbirliği yapmak
9. Kayıtları ve verileri yorumlayarak
sonuçlara ulaşma ve karar alma yeteneği
6. Müzakere becerileri
Öğretmenlerin Çekirdek Yetkinlikleri üzerine
Literatür incelemesi (Avrupa Komisyonu, 2011)
Öğretmen Tutumları/Değerleri
1. Bir konuya/konulara bağlılık; ilgili konunun tarihsel gelişimi, mevcut durumu
ve diğer konu alanlarıyla ilişkisi hakkında farkındalık
2. Değişime uyum sağlamaya eğilimli olma
3. Tüm öğrencilerin öğrenim seviyelerini geliştirme konusunda yoğun çaba
sarfetme
4. Öğrencileri demokratik vatandaşlar olarak geliştirmeye eğilimli olma
5. Hayat boyu Öğrenme konusunda istekli olma
6. Kendi uygulamalarını sorgulamaya ve üzerinde düşünmeye eğilimli olma
Öğretmenlerin Çekirdek Yetkinlikleri üzerine
Literatür incelemesi (Avrupa Komisyonu, 2011)
Yetkinliklerinizi geliştirmek ister misiniz?
KeyCoNet Çevrimiçi
Kursu: “21. yüzyıl
Okulları için Yetkinlikler”
Başlama Tarihi: 17
Kasım 2014
Kayıtlar şimdi açıldı:
http://www.europeansch
oolnetacademy.eu/web/k
eyconet
eTwinning izleme
faaliyetine katılarak
yetkinliklerinizin
nasıl geliştiğini
gözlemleyin
Başlama Tarihi: 13
Ekim 2014 haftası
‘Eğitime Yetkinlik
Bazlı Öğrenimin
Entegre edilmesi’
konulu KeyCoNet
Final Konferansı
25-26 Kasım 2014
Kayıt:
http://keyconet.eun.
org/conference

similar documents