Povijest proizvodnje soli

Report
SOL BIJELO ZLATO
Proizvodnja soli kroz povijest
Proizvodnja soli u Pagu
1908. - 1927.
1991. - 2010.
Čovjek otkriva sol
 Oko 10000. godina pr. Kr. čovjek otkriva sol
 Sol je bila jako važna u prošlosti:
- stari Kinezi je koriste kao sredstvo plaćanja,
- rimski vojnici kao plaću dobivaju sol
- Egipćani je koriste za mumificiranje
- Grci mijenjaju robu za sol
 Solarstvo postaje jedno od glavnih zanimanja
pučanstva.
 Prvi gradovi nastali su blizu nalazišta soli.
Isus je za svoje sljedbenike rekao da su “Sol Zemlje”
Sol je:
• donosila kolonijalnu moć,
• dovodila do ratova,
• pospiješila razvoj
trgovine
Pag - grad soli
 Smatra se da su Rimljani izgradili
prve solane na Pagu
 Prvi povijesni pisani podatak
spominje pašku solanu 999. g. u
oporuci Agape kćeri zadarskog
tribuna Dabra u kojoj ostavlja
dijelove paške solane samostanu
sv. Krševa.
 Građena je među prvima na našoj
obali
Paška solana kroz povijest
 U 14. stoljeću za vladanja
ugarsko-hrvatskog kralja
Ludovika I. Anžuvinca dostiže
velik kapacitet te izvoz soli
postaje velik.
 Početkom 15. stoljeća (1409. g.)
Venecija je preuzela vlast nad
Pagom.
 Kupoprodajnim je ugovorima
zagospodarila solanom.
 Neće se odreći paške solane sve
do svoje propasti 1797. g.
Sol u Pagu od 18. do 20. stoljeća
 U drugoj polovici 18. stoljeća
Venecija je zabranila proizvodnju
soli u Dalmaciji osim na Pagu i
otocima Levanta
 Uvode monopol na proizvodnju i
prodaju soli
 Paška solana postaje glavna
solana za Veneciju, a Mlečani
glavni trgovci solju.
 Nakon pada Mletačke republike
uspostavljena je austrijska vlast
 Austrija postupno širi i
unaprijeđuje proizvodnju
Sol - sredstvo plaćanja
 Sve se mjerilo i
obračunavalo solju,
 Komunalni redari bili su
plaćani određenom
količinom soli
 1778. g. Paški asignat –
prvi tiskani novac
Skladišta soli
 Prvi podatak potječe iz 1368. g.
 U vrijeme mletačke vladavine
postojala su tri skladišta,
 1847. g. nalazimo pet velikih
„magazina“ sa imenima: Franjo
Josip, Ludovik, Ivan Krstitelj,
Ferdinand Maksimilijan i Sveti
Marko.
 U međuvremenu njihov se broj
povećavao, a 1945. god. bilo ih
je kao i danas devet.
Povijest proizvodnje soli
• Sol se na Pagu proizvodi više od tisuću godina, a od
davnina je paška sol bila iznimno cijenjena po
kvaliteti. Sadrži čak 75 minerala, od kojih je većina
nužna za ljudsko zdravlje.
• Paška solana proizvodi oko 20.000 tona soli godišnje,
što je oko 80 posto domaće proizvodnje. Ima zaliha
salamure za veću proizvodnju, jer se od 100
kilograma salamure dobije između 22 i 23 kilograma
soli.
Proizvodnja soli 1908. – 1927.
• U ovom razdoblju sol se obrađivala na ruke, tj.
prirodnim isparavanjem salamure tijekom
ljetnih mjeseci i sakupljala se ručno
• Po nekim podacima proizvodnja soli u tom
razdoblju je bila veoma slaba, ispod 10000 t.
• Proizvodnja je bila uvjetovana vremenskim
(ne)prilikama; kad je bilo više sunca bila je i
proizvodnja bolja,a kad su vladala duža kišna
razdoblja bilo je i manje soli
Proizvodnja soli 1908. - 1927.
9000
Proizvodnja u tonama
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Godine proizvodnje
Postotak proizvodnje 1908. - 1927.
1926
9%
1927
2%
1925
7%
1908 1909
7% 0% 1910 1911
1%
6%
1912
5%
1913
2%
1914
4% 1915
1924
7%
1%
1916
7%
1923
7%
1917
7%
1922
11%
1921
8%
1920
4%
1918
1919 3%
4%
Proizvodnja soli 1991. – 2010.
• Strojna proizvodnja soli počinje 1981. godine
• Nakon uvođenja strojne proizvodnja povećava se
i količina proizvedene soli i ona je veća od
20000t.
• Na strojnu proizvodnju više ne utječu toliko
klimatski uvjeti, cijena soli se smanjila i prestaje
potražnja za sezonskim radnicima
• Proizvodnja je stalna i ovisi samo o tržištu
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Proizvodnja u tonama
Proizvodnja soli 1991. - 2010.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Godine proizvodnje
Postotak proizvedene soli 1991.-2010
2009
4%
2008
4%
2007
5%
2010 1991
5% 0%
1992
8%
1993
7%
1994
5%
2006
5%
1995
6%
2005
5%
1996
5%
2004
4%
1997
4%
2003
5%
2002
5%
2001
5%
2000
5%
1999
5%
1998
6%
Zaključak
• Možemo zaključiti da je proizvodnja paške soli
porasla za četiri puta od kad su se uveli strojevi u
proizvodnju
• Proizvodnju soli više ne određuju vremenski
uvjeti i raspoloživi ljudski resorsi, već samo
trenutačna potražnja tržišta i cijena.
Usporedba 1908-1927 i 1991.-2010
Proizvodnja u tonama
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1908. - 1927.
1991. - 2010.
71900
325169

similar documents