PowerPoint fra studentervæksthus Aarhus

Report
au
AARHUS
UNIVERSITET
INNOVATIONSDØGN
Josefine Aggeboe & Mia Louise Justesen
Studentervæksthus Aarhus, CEI
www.svaa.au.dk
au
AARHUS
UNIVERSITET
HVAD ER
INNOVATION?
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
DØGNETS PROGRAM
Velkommen
Gruppedannelse
Aftensmad
Irritationen – problemet
Idégenerering
Feedback fra makkergruppe
Kaffe/te og kage
NaBC – holder ideen?
Prototyping
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
Morgenmad
Præsentationsteknik
Afsluttende pitch
Præmieoverrækkelse
Tak for nu 
au
AARHUS
UNIVERSITET
GRUPPEDANNELSE
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
GRUPPEDANNELSE
Jeg hedder ____________ jeg er _______________ og ______________ og _______________
Jeg hedder ____________ jeg er _______________ og ______________ og _______________
Jeg hedder ____________ jeg er _______________ og ______________ og _______________
Jeg hedder ____________ jeg er _______________ og ______________ og _______________
Jeg hedder ____________ jeg er _______________ og ______________ og _______________
Vi hedder ___________________________________
Vi motiveres af _______________________________
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
AFTENSMAD
Brug tiden sammen med gruppen
Og find et navn, der afspejler jer!
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
IRRITATIONEN PROBLEMET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
VALG AF PROBLEM
- Forbered præsentation af din irritation
(1 min.)
- Præsenter irritation (2 min.)
- Gruppen skriver refleksioner (1 min.)
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
VALG AF PROBLEM
Sjovt
Lille
Stort
Kedeligt
au
AARHUS
UNIVERSITET
PROBLEMFORSTÅEL
SE &
PROBLEMHAVERE
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
PROBLEMFORSTÅELSE
2
1
Vi ved:
Vi tror:
3
Det problem, vi vil løse, er:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________________
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
PROBLEMHAVERE
Vi ved:
1
3
Vi vil løse dette problem for disse mennesker:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________
2
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
IDÉGENERERING
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
IDÉGENERERIN
G
Vi har
indflydelse/ressourcer
Lille forandring
Stor forandring
Vi har ikke
indflydelse/ressourcer
au
AARHUS
UNIVERSITET
FEEDBACK
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
FEEDBACK FRA
MAKKERGRUPPE
- 1. gruppe præsenterer idé (3 min.)
- Feedback (5 min.)
- Ingen afbrydelse med mindre det er
opklarende spørgsmål – brug tiden på at
skrive noter
- 2. gruppe præsenterer idé (3 min.)
- Og én gang til…
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
PAUSE 
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
NABC – HOLDER
IDEEN?
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
VALUE PROPOSITION
N:
N:
A:
A:
B:
B:
N:
Hvem har brug for jeres idé?
Hvad (præcist) er deres behov?
Kender de deres behov?
Hvor stort er deres behov?
A:
Hvad går jeres idé ud på?
Hvad er det særlige ved ideen?
Hvorfor er det lige jer, der er
afsender?
B:
Hvad er de konkrete fordele ved
ideen?
Hvad får brugeren ud af det?
Brug gerne tal og statistikker.
C:
C:
C:
Hvem er dine konkurrenter?
Kender brugeren jeres
konkurrenter?
Hvad er alternativerne?
Hvorfor er det, I tilbyder bedre?
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
PROTOTYPING
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
TAK FOR I AFTEN
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
PRÆSENTATIONSTEK
NIK
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
Hook
PITCH
Need
Næste skridt
Approach
Benefits
Competition
(måske)
au
AARHUS
UNIVERSITET
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
JERES PITCH
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
TAK FOR DENNE GANG 
Josefine Aggeboe
[email protected]
2165 8673
Mia Louise Justesen
[email protected]
5171 7426
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
au
AARHUS
UNIVERSITET
KARAMEL-MODEL
AU CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION

similar documents