Document

Report
OLA MA KA ʻĀINA
MAHIʻAI
Kākau iā Taimane Aina
Papa ʻŌlelo Hawaiʻi Makahiki ʻEkolu
Aloha kakahiaka e
Kanaka Mahiʻai Bill!
Aloha koʻu
kaikamahine. Loaʻa
ʻoe I ka moe
maikaʻi.
ʻAe, akā mākaukau
au e hana ka ʻāina
mahiʻai I kēia
manawa.
Maikaʻi! Hiki ʻoe e
hānai ka moa.
Hiki no. Hiki au e
hana kēlā.
Hiki ʻoe e hōʻiliʻili
nā hua moa?
ʻAe. Hiki au e
hōʻiliʻili nā hua
moa.
Hiki ʻoe e mahi ka
pā?
ʻAe koʻu pāpā. Hiki
au e hana kēlā.
Hiki ʻoe e hānai ka
lio?
ʻAe, hiki au e hānai
ka lio I ka meaʻai.
Hiki ʻoe e ʻuwī ka
pipi wahine?
ʻAe koʻu
makuakāne, hiki au
e ʻuwī ka pipi
wahine.
Ma hope kekahi
mau manawa.
Loaʻa au he nīnau
no ʻoe, koʻu pāpā.
He aha?
Ua hoʻopau ka
ʻoihana, hiki au e
hiamoe I kēia
manawa?
ʻAe. Hiki ʻoe e hele
a me hiamoe.
Mahalo no kou
paʻahana. Aloha
ʻoe.
Nā Hua ʻŌlelo
Hawaiian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kanaka Mahiʻai
ʻĀina Mahiʻai
Hānai
Moa
Hōʻiliʻili
Hua moa
Mahi
Pā
Lio
ʻUwī
Pipi Wahine
Hiamoe
I kēia manawa
Paʻahana
English
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Farmer
Farm
Feed
Chicken
Gather
Chicken eggs
Cultivate
Field
Horse
To milk
Cow
Sleep
Now
Hard work
Nā Kiʻi
1.
*http://openclipart.org/people/J_Alves/cartoon_farmer.svg
2.
*http://image.yaymicro.com/rz_1210x1210/0/3b2/cute-farm-girl-3b2094.jpg
3.
*http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_486/1268687295cR3tq8.jpg
4.
*http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/brown-egg-clip-art.jpg
5.
*http://www.clipproject.info/Cliparts_Free/Bauernhof_Free/Clipart-CartoonDesign-13.gif
6.
*https://faculty.nipissingu.ca/lesliev/Images/checkmark.png\
7.
*http://www.wildlifeonline.me.uk/images/graphics/egg_pile.jpg
8.
*http://www.cartoondollemporium.com/dollmakers/dollz496/dollz2.gif
9.
*http://www.clker.com/clipart-dairy-cow.html
10. *http://girlswithpens.files.wordpress.com/2011/01/speech-bubble.png
11.
*http://marketingforhippies.com/wp-content/uploads/2011/11/Question_mark.png
12. *http://www.freeimagesarchive.com/data/media/41/4_zzz.jpg
13. *http://nicecliparts.com/download/Sleeping_in_Bed1.jpg
14. *http://www.clker.com/clipart-16479.html

similar documents