NATJECANJE ZA OSMASE

Report
Thomas Woodrow Wilson
( 1856.-1924.)
• američki demokratski predsjednik
tijekom dva mandata: od 1912. do
1916. i od 1916. do 1920.g.
• siječanj 1918.- 14 točaka- PRAVO
NARODA NA SAMOODREĐENJE
• 1919.- Nobelova nagrada za mir
• 1920. povlači se iz politike
razočaran odlukom Kongresa koji
odbija ratificirati Versajski mirovni
ugovor te pristupiti u članstvo Lige
naroda
• tradicionalna politika SAD:
izolacionizam
Mirovni ugovori sklopljeni su s
DRŽVA
MJESTO
VRIJEME
NJEMAČKA
“DVORANA OGLEDALA” 28.6.1919.
AUSTRIJA
BUGARSKA
MAĐARSKA
TURSKA
SAINT GERMAIN
NEULLY
TRIANON
SEVRES
10.9.1919.
27.11.1919.
20.6.1920.
10.8.1920.
Mirovni ugovor s Njemačkom
• Nj. je proglašena glavnim krivcem za rat
• Teritorijalni gubitci : 13% teritorija i 10% stanovništva:
– morala je priznati novonastale države i obećati da neće
pripojiti Austriju
– izgubila je sve kolonije u korist pobjednica
– Francuskoj je morala vratiti Alsace i Lorraine
– neke teritorije morala je predati Belgiji, Danskoj i Litvi
– područja na istoku ex Nj.C. s većinskim poljskim
stanovništvom pripala su Poljskoj
– Koridorom je Istočna Pruska odvojena od ostatka Nj.
– Gdanjsk ( Danzig ) luka s većinskim njemačkim
stanovništvom proglašena je slobodnim gradom pod
upravom Lige naroda
– Saar se našao privremeno pod kontrolom Lige naroda, a sva
proizvodnja ugljena u sljedećih pet godina išla je u
Francuskoj
Mirovni ugovor s Njemačkom
Mirovni ugovor s Njemačkom
Teritorijalni gubitci Njemačke
Mirovni ugovor s Mađarskom
Mirovni ugovor s Bugarskom
Liga naroda
Način djelovanja i slabosti
Komadanje teritorija Osmanskog
carstva
Komadanje teritorija OC
Nacionalni pokret
Mustafa Kemal paša Ataturk
Turski preporod
Kinesko Carstvo početkom 20.
stoljeća
1911. kraj Kineskog Carstva,
proglašenje REPUBLIKE
Mao Ce Tung ( 1893.-1976.)
Japan u Prvom svjetskom ratu
Stvaranje japanskog imperija
• U 19. st. među Židovima nastaje CIONISTIČKI pokret, osnivač
Theodor Herzel- za osnivanje židovske države u Palestini
• U vrijeme britanskog protektorata sve se više Židova vraća se u
Palestinu- Balfourova deklaracija, 1917.-sukobi s Arapima
Summary

similar documents