ANALYSE VAN VERKEERSONGEVALLEN met behulp van PC

Report
ANALYSE VAN
VERKEERSONGEVALLEN
MET BEHULP VAN
PC-CRASH
Ir.Tony Geusens
Luytenstraat 58, B-3960 Bree
Tel: +3289866678 Mob: +32495254213
e-mail: [email protected]
ACCIDENTOLOGIE:
Wetenschap welke zich bezig houdt met het onderzoek
naar de genese van verkeersongevallen.
*fysische wetten uit botsingsleer
(impulswetten van Kudlich & Slibar,elasticiteitsleer)
*wetten van behoud van energie
(energiebalans,EES,materiaaleigenschappen van de
voertuigen)
OVER WELKE MIDDELEN BESCHIKT DE DESKUNDIGE OM DEZE
WETENSCHAP UIT TE OEFENEN?
1.Materiële elementen:
vs Getuigenverklaringen
a. Schade aan de voertuigen :
Hoe groter de schade des te hoger de snelheid?
10 km/h bij volimpact
10 km/h bij onderrijden
b.Sporen
“getuigen”
op het wegdek

Plaats van de botsing
Krassporen, brokstukken en glassplinters
bandensporen
Pre- en postimpactrajecten van de
voertuigen,
Schuifspoor
Snelheidsberekening
Remspoor
c. Eindligging van de voertuigen.
De eindligging zal bepaald worden door de restsnelheid of de uittredesnelheid
welk het voertuig had na de botsing. Hoe groter deze uittredesnelheid hoe
verder de wagen van de botsplaats terecht zullen komen. Die uittredesnelheid
is kwadratisch evenredig met de kinetische energie van de wagen na de
botsing  E = ½ m v²
2. VERKLARINGEN
VAN DE GETUIGEN.
Veel te grote geloofwaardigheid !!!
Getuigen meestal betrokken partij
 Inzittenden
 Familie/Kennissen
Emotionele betrokkenheid vooral bij zware kwetsuren
Horen ongeval eerst en zien het pas nadien
Getuige vindt zichzelf belangrijk en gaat fantaseren.
Inschatten van snelheden vrijwel onmogelijk
COMPUTERSIMULATIES VS HANDMATIGE BEREKENINGEN
Impulswetten uit de botsingsleer ( vectoriële wetten)
m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2'
(v1,2 vóór de stoot; v1',2' na de stoot)
welke met invoering van de in - en uitloophoeken leidt tot volgende vergelijkingen:
m1v1' sin (A3-A2) + m2v2' sin (A4-A2)
v1 =
m1v1' sin (A3-A1) + m2v2' sin (A4-A1)
v2 =
m1 sin (A1-A2)
m2 sin (A2-A1)
Wetten van behoud van energie (scalaire wetten)
1/2 me ve² + 1/2 mkvk²
De energie vóór de botsing
=
1/2 me v'e² + 1/2 Ie e²
+ 1/2 mm v'm² +1/2 mbv'b² +
+ 1/2 mdv'd² + 1/2 me EESe²
+ 1/2 mk EESk²
De energie na de botsing
DE WERKING EN
MOGELIJKHEDENVAN PC-CRASH
1.Algemeen werkingsprincipe
2.Dynamische simulaties
3.Multibody

similar documents