Filer til og fra mobiltelefon

Report
Filer til og fra mobiltelefon
Lærer/ledsager
4h
Filer til og fra mobiltelefon
MMS – til andre mobiltelefoner, bildemeldinger som
sendes over mobilnettet, relativt dyrt, en og en melding
sendes.
Bluetooth (blåtann) – trådløs overføring fra telefon til
telefon, kan også overføres til PC hvis den har denne
funksjonen.
Infrarødt – også trådløs overføring, nå lite brukt.
Overføring tar lengre tid enn med bluetooth.
E-post fra mobiltelefon:
• Via mobilnettet, relativt dyrt
• Via oppkopling mot trådløst nettverk, gratis
Minnekort i mobiltelefon – via minnekortleser, raskest
overføring av store mengder data. Kan gjøres begge veier
mellom mobiltelefon og PC (dvs. også fra PC til
mobiltelefon).
Via ledning mellom PC og mobiltelefon
• Via Autokjør når det er aktivert på PCen.
• Kopiering av enkeltbilder til/fra
minnekortet/innebygget minne
• Via tilkoplingprogram som Nokia PC suite.
1
Filer til og fra mobiltelefon
4h
Bluetooth
Bluetooth er trådløs overføring fra telefon til telefon, evt.
mellom telefon og PC. Det gjelder relativt korte avstander.
Det er avhengig av at enheter for avsending og mottak har
denne tilkoplingsmuligheten. Det er vanlig på
mobiltelefon, men ikke så vanlig på PC. Bluetooth adapter
kan anskaffes og settes i en USB-port.
Eks. Nokia 95:
Avsender:
Hovedmeny – Verktøy – Innstillinger – Generell –
Tilkopling – Bluetooth.
Velg På.
Gå inn på det aktuelt bildet (som f.eks. kan finnes under
Meny – Galleri – bilder og videoer).
Åpne bilder, Trykk på høyre valgknapp og så
konvoluttikonet, velg Via bluetooth. Systemet kan så søke
etter tilgjengelige mottakere innen rekkevidde. Man
velger den mottakeren man vil sende til.
Mottaker:
Må umiddelbart trykke Godta data fra avsender.
Gjøre mobiltelefon tilgjengelig for Bluetooth:
Meny – Innstillinger – Tilkopling – Bluetooth.
2
Filer til og fra mobiltelefon
Overføre bilder fra minnekort
via minnekortleser (eller via
ledning til mobilens minnekort)
1. Scroll deg nedover til du
ser en Flyttbar disk (ofte
kalt E, F, eller G).
2. Trykk på mapper og evt.
undermapper i flyttbar
disk til du ser bildefiler.
Bildefiler ligger ofte i
mappen kalt DCIM.
1
Bilder
2
3
4h
Filer til og fra mobiltelefon
4h
Kopiere bilder fra flyttbar disk
Marker de aktuelle bildene (ved å trykke ned Shift og
piltasten for bort eller ned, eller ved å holde CTRL
nede mens du trykker på filer som skal kopieres).
Høyreklikk og velg Kopier.
4
Filer til og fra mobiltelefon
Lime inn bilder i bildefolder
Scroll deg så opp til Bilder under Biblioteker. Klikk på
den mappen du vil kopiere bildene inn i eller kopier
dem bare inn under Bilder uten noen mappe.
Høyreklikk igjen og velg Lim inn.
Her er de tre bildene vi kopierte, limt inn utenom
noen mappe.
5
4h

similar documents