Stru*ná história vzniku PC

Report
Prvý počítací stroj – ABAKUS
Predpokladá sa, že abakus pochádzal z
Babylónu.
Je dokázané, že už okolo roku 3000 p.K.
Číňania používali rám s posuvnými
korálkami na sčítavanie čísel
Abakus vyzeral takto:
Určite ste sa s ním stretli v 1. ročníku...
.....ale bol už pekný farebný
Abakus je naozaj veľmi presný nástroj
Stal sa populárnym, pretože
nevyžaduje vzdelaného užívateľa
Ten, kto chce používať abakus, nemusí
vedieť čítať a písať
V súčasnosti je abakus obľúbený v
rozvojových štátoch sveta
Niečo podobné, ale už trochu
dokonalejšie, bola Pascalina
Prvý mechanický počítací stroj vynašiel
Blaise Pascal v roku 1642.
Prvý elektronický počítač – MARK 1
MARK 1
 Bol prvým počítačom s jednoduchým
operačným systémom
 Bol to počítač, ktorý zaberal obrovský
priestor
 Bol to začiatok modernej výpočtovej
éry, začiatok éry počítačov
ENIAC
Prvé elektronické počítače ako ENIAC boli
obrovské zariadenia s hmotnosťou niekoľkých
ton, ktoré zaberali celé miestnosti, a ktorých
fungovanie vyžadovalo pozornosť niekoľkých
operátorov.
Boli také drahé, že si ich mohli dovoliť iba
vlády a veľké výskumné organizácie,
a boli považované za také exotické,
že ich stačilo iba zopár na uspokojenie
globálneho dopytu. Na rozdiel od nich sú
dnešné počítače rádovo rýchlejšie, lacnejšie,
menšie a je možné ich nájsť takmer všade.
(wikipédia)
Prelom v histórii počítačov:
Prvý osobný počítač
V auguste 1981 americká firma IBM
predstavila prvý Personal Computer
Prvý osobný počítač – procesor bol
Intel 8088 na frekvencii 4,77 Mhz,
RAM mala len 16 kB, OS – MS-DOS
Nový operačný systém (OS)
Windows 1.0 – 16-bitový operačný
systém predstavila firma Microsoft
20. novembra 1985. Bol to prvý
viacúlohový grafický OS
Zvláštosťou tohto systému bolo, že
okná sa nemohli prekrývať (ako dnes),
ale boli zaradené do radu.
V súčasnosti sa počítačová technika
rýchlo mení a modernizuje.
Ľudia majú k dispozícii nespočetne
veľa druhov počítačov, ktoré
využívajú takmer všade.
Avšak jedno je dôležité:
Počítače nám majú pomáhať,
nemajú nás ovládať.
Použité zdroje:
1. www.google.sk
2. www.wikipedia.sk
3. Kalaš a kolektív:
Informatika pre stredné školy
Ďakujem za pozornosť!

similar documents