ppt - Det juridiske fakultet

Report
Innføring i IT-tjenester ved Det juridiske fakultet
Mangler du brukernavn og passord? Ta med
legitimasjon og kom opp til kursholder.
(NB! Ikke det samme som PIN-kode og fødselsnummer)
(NBNB: Ditt nye passord starter å virke om ca. 20 minutter)
Innføring i IT-tjenester for nye studenter ved
Det juridiske fakultet
Kursholdere høsten 2013:
.
Håkon Danielsen
Kursansvarlig
Veileder, Juriteket
Julia K. Vestad
Leder, Juriteket
Agenda






Juriteket
PC-plasser
Trådløse soner
Regler for bruk av fakultetets IT-ressurser
Informasjon om brukerkonto
Nyttige nettsider og tjenester
Juriteket
 Kontaktpunkt for IT-tjenester på juridisk
fakultet
 Nettside: jus.uio.no/juritek
 Veilederkontoret
– Domus Nova, 3. etasje
– Betjent hverdager 08:00-19.45
 Kontakt
– Kontaktskjema på våre nettsider
– Telefon 22 85 00 31
– Personlig oppmøte
Juriteket






Brukernavn og passord
Trådløst nettverk
Printere
PC-hjelp
Kurs
Annet IT-teknisk
Infosenteret
 http://www.jus.uio.no/studier/kontakt/infosent
eret.html
 Studierelaterte tjenester
– Eksamensreglement
– Kurs- og eksamensoppmelding
– Karakterutskrift
– Annet studierelatert
PC-er på Det juridiske fakultet
 Domus Nova
– Tre PC-stuer i 3. etasje
– Læringssenteret i 2. etasje
– Lesesal 140, 150, 160, 170
Trådløst nettverk
 Oppkobling fra privat bærbar enhet
– Krever WI-FI på enheten
– Gyldig brukernavn og passord
– Veiledning:
• http://www.jus.uio.no/tjenester/it/hjelp/tradlost.html
Trådløse soner
Domus Media (DM)
Fredrik Stangs sal (130)
Francis Hagerups sal (129)
Anton Martin Schweigaards sal (366)
Biblioteket
Domus Bibliotheca (DB)
Fakultetsbiblioteket
Oasen (336)
Auditorium 14
Møterom (234) Hjørnerommet
Møterom (325)
St. Olavs gt. 23
Lesesal (227)
3 etasje
4 etasje
5 etasje
Gymnastikkbygningen
Frokostkjelleren
Domus Nova (DN)
Lesesal 1 etasje (140, 150, 160, 170, 182)
Læringssenteret 2 etasje
3 etasje (IT-seksjonen)
Kursrom (352)
4 etasje
5 etasje
Master lesesal (681)
Master lesesal (781)
Domus Academica (DA)
Seminarrom (113)
Rotunden (152)
PC-stue 1 (002B)
PC-stue 2 (011)
Kollegieværelset (144)
Grupperom (030)
Grupperom (034)
Fakultetsværelse (203)
Cort Adelersgate 30
2 etasje
3 etasje
Regler for bruk av universitetets ITressurser
 Utgangspunkt:
– Full handlefrihet
 Begrensninger:
– Norsk lov: Åndsverkloven,
personvernloven, straffeloven
– UIO’s IT-reglement
– Alminnelig skikk og bruk, dvs.
vise hensyn, ikke bråke, ikke
reservere plasser.
– Ikke dra ut stikkontakter
IT- reglementet
http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavnpassord/reglement/
 Avtale mellom deg og UiO som anses
akseptert ved første gangs bruk av
universitetets PC-er og IT- tjenester
 Plikter å lese dette før it-utstyret tas i bruk
Brukerkonto
 Brukernavn og passord
– Gir tilgang til alle IT-tjenester ved Universitetet i Oslo
– Derfor: aldri låne, eller låne ut passord, jf. it-reglementet
Brukerkonto
 Logg alltid av
Kriterier for tilgang
 Opptak til ordinært studieprogram
 Betalt semesteravgift
 Gjennomført semesterregistrering i
StudentWeb, herunder bekreftet
utdanningsplan
 Frist ca. 1. september
Universitetes PC-er

Operativsystem:
– Windows 7 Enterprise

Programvare
– Microsoft Office 2010
– Thunderbird
– Adobe Reader X
– Internet Explorer
– Antivirus: F-Secure
– CD/DVD-brenner
– Komplett oversikt: https://app.uio.no/programvare/
Skannere

–
–
PC-stue 1, 3. etasje
Læringssenteret, 2. etasje
Utskrift
 Tosidig utskrift (standard)
 Kvote på 250 sider inkludert i semesteravgift
 Flere utskrifter kan kjøpes i StudentWeb
Personlig hjemmeområde (M:)
 Personlig lagringsområde på universitetets
servere
– Lagringskapasitet 5 GB
– Backup 8 ganger per døgn
– Lagre alltid her, jf. reglementet
– Viktig: Lagre data på (M:), ikke på lokal disk (C:)
Hjemmeområde
Tilgang til brukerkonto
 Automatisk fra fakultets PC-er
 Fra egen PC, for eksempel hjemmefra:
– Eksternt skrivebord
• http://kiosk.uio.no
– VPN
• http://vpn.uio.no
Nyttige nettsider





Webmail
Semestersidene
Fronter
Studentweb
Brukerinfo
 Webmail
http://webmail.uio.no
[email protected]
Nyttige nettsider
 Webmail
– Informasjon fra Universitetet sendes på e- post
• Studieinformasjon
• Gjeldende frister
• Varslinger
Semestersidene
 http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/
Nyttige nettsider
 Fronter
http://fronter.com/uio
–
–
–
–
Pedagogisk plattform for det enkelte kurs
Innlevering av oppgaver
Emnerom
Kommunisering med lærer
Innlevering av oppgaver i Fronter
 Rom  vis romliste  velg fag  innlevering av
fakultetsoppgave  velg riktig mappe
Nyttige nettsider
 Brukerinfo
http://brukerinfo.uio.no
– Administrasjon av bruker
– Brukernavn og passord
• Bytte passord
• Krever ikke innlogging:
– Se brukernavn
– Nytt passord på SMS
Nyttige nettsider
Nyttige nettsider
 Brukerinfo forts.
– Videresende e- post
– Utskriftshistorikk
– Status utskriftskvote
Nyttige nettsider
 Studentweb
http://studweb.uio.no
–
–
–
–
–
Undervisningsplan
Eksamensoppmelding
Betaling av semesteravgift
Betaling av utskrifter
Eksamensresultater
Nyttige nettsider
 Lovdata
www.lovdata.no
 Gyldendal Rettsdata
www.rettsdata.no
Alternative innloggingsmåter:
- IP- tilgang
- Opprette egen brukerkonto
Informasjon
www.jus.uio.no/juritek
Oppgaver

similar documents