Eksponentiel funktion: f(x) = b * ax

Report
Eksponentiel funktion: f(x) = b * ax
Af Nadja og Ilirida 
en krum linje, der vokser, når
a > 1 og aftager når a < 1
I et enkeltlogaritmisk papir
(y-aksen opdelt i dekader),
bliver grafen for en
ekspotentiel funktion en
ret linje.
For at se om en ekspotentiel funktion
er ’’god’’, skal r2 være større en 00.95.
 b: skæring med y-aksen
a: relative tilvækst (1±r)
a > 1: Funktionen vokser
a < 1: Funktionen aftager
 En ekspotentiel funktion går aldrig under x-aksen. F(x) > 0

 Hver gang x vokser med 1, ændrer y sig, med samme
procentvise værdi.

 en eksponentialfunktion, kan tit bruges til for eksempel at
regne en rente ud.
F.eks. på et lån i en bank. Hvor den årlige rente vil stige.

similar documents