Parabler_Cniveau - Sct. Knuds Gymnasium

Report
Parabler, 2. gradspolynomier og
2.gradsligninger
Anne Grethe Mølgaard
Sct. Knuds Gymnasium 2012
Grundparabler
Def.
En grundparabel Pa er
grafen for fa(x) = ax2, hvor a0
- til enhver a-værdi  0 hører altså en grundparabel
Øvelse Leg med forskellige a-værdier
- og noter, hvilke egenskaber grundparablen har.
Hvilken betydning har a?
Grundparabler (fortsat)
Egenskaber ved grundparabler
1
Pa er symmetrisk om linien x = 0 (2.aksen)
fa er en lige funktion, dvs. fa(-x) = fa(x)
2
Pa har (0,0) som toppunkt (vendepunkt) uanset værdi af a
fa(0) = a02 = 0, og iflg. 1. er dette punkt toppunkt
3
Pa har
grenene


grenene

opad, når a  0
nedad, når a  0
fa har samme fortegn som a, da x2 0
4
Pa bliver stejlere jo større |a| er
Parabler & 2.gradspolynomier
Def.
Et 2.gradspolynomium er en funktion med forskriften
f(x) = ax2 + bx + c,
hvor a, b og c er konstanter og a  0.
Øvelse Tegn grafen for g(x):= x2 + c i TII
Prøv jer frem med forskellige c-værdier – hvilken betydning
har c?
Øvelse Tegn grafen for h(x):= ax2 + bx + c i TII
Prøv jer frem med forskellige b-værdier – hvilken betydning
har b?
Parabler & 2.gradspolynomier
Def.
d:= b2 - 4ac kaldes Diskriminanten
Sætn. 1
f(x) = ax2 + bx + c er et 2.gradspolynomium 
-b -d
grafen er en parabel med toppunkt T( 2a , 4a ),
d := b2 – 4ac
Øvelse Tegn grafen for h(x):= ax2 + bx + c i TII
Bestem toppunktets koordinater såvel ud fra formlen som ved
hjælp af grafværktøjet.
Prøv med forskellige a, b og c-værdier .
Stemmer det?
Øvelse Beregn toppunktet for nogle af de 2.gradspolynomier,
der optræder her – kontroller med grafværktøjet.
Toppunktsformlen
Sætn.
Toppunktet for parablen med ligningen y = ax2 + bx + c er
-d )
2
T( -b
,
2a 4a , d := b – 4ac
x = xT (spejlingsakse)
Bevis
y
xT er toppunktets 1.koordinat og parablen er
symmetrisk om linjen x = xT
c er værdien i 0, og linjen y = c skærer dermed parablen i (0,c).
Hvis toppunktet ikke ligger i (0,c), må der være et andet
skæringspunkt P(x,c) mellem parablen og linjen y = c.
y=c
C(0, c)
P(x,c)
(xT , y T)
(x,c) indsættes i parablens ligning, som løses mht. x.
Symmetriaksen ligger midt mellem C og P, så xT må ligge midt mellem 0 og x, dvs.
x
Toppunktsformlen (fortsat)
Sætn.
Toppunktet for parablen med ligningen y = ax2 + bx + c er
-d )
2
T( -b
,
2a 4a , d := b – 4ac
x = xT (spejlingsakse)
y
indsættes i parablens ligning for at
bestemme 2. koordinaten yT til toppunktet.
y=c
C(0, c)
P(x,c)
(xT , y T)
x
2.gradsligningen
ax2 + bx +c = 0, a  0
d:= b2 - 4ac
d > 0: 2 løsninger!
d = 0: netop 1 løsning!





x  -b d
2a
d<0: Ingen løsninger!
Øvelse Tegn grafen for h(x):= ax2 + bx + c i TII
Bestem nulpunkterne for h, såvel ved beregning ud fra
løsningsformlen, som ved grafisk aflæsning og brug af solve.
Prøv med forskellige a, b og c-værdier.
Stemmer det?
Øvelse Løs nogle af de 2.gradsligninger, der optræder her –
kontroller med grafværktøjet og solve.
2.gradsligningen
ax2 + bx +c = 0
2
2
2
2
ax2 + bx +c = 0, a  0
2
4 a   a  x + b  x + c  = 0


4  a  x + 4 a b  x + 4 a c = 0
2
4  a  x + 4 a b  x + 4 a c + b - 4 a c = d
2
2
 2 a  x  + 2   2 a  x  b + b = d




2
 2 a  x + b  = d







d<0: Ingen løsninger! da (.....)2  0
d0: 2 a  x + b =  d
Overvej at der heraf fås
2 a  x = - b 





d
x  -b d
2a
2 løsninger! for d > 0
netop 1 løsning! for d = 0
Tegning af parabler
Sætn. 2
For en parabel gælder, at hvis man går 1 til højre fra
toppunktet, skal man gå a op, derfra 1 til højre og 3a op,
derfra 1 til højre og 5a op osv.
Bevis:
Da en parabel med ligningen y = ax2 + bx + c er en
parallelforskydning af grundparablen y = ax2, er det nok at vise,
at tegneanvisningen gælder for denne, idet punktet (0,0) i
grundparablen forskydes over i toppunktet for den almene
parabel.
Fortsættes
De ulige tal
1, 3, 5 osv.
y = ax2
10
a(n+1)2
8
6
an2
4





Vi skal vise, at y = (2n +1)a
y = a(n+1)2 – an2 =
y
a(n2 + 2n+1) – an2 =
2
-4
-2
O
0
2
n
4
6
n+1
a(2n+1)
n
0
1
2
3
4
y
a
3a
5a
7a
9a
Faktorisering af 2.gradspolynomium
Def.
r er rod i 2. gradspolynomiet p(x) = ax2 + bx + c  p(r) = 0,
altså når r er løsning til 2.gradsligningen p(x) = ax2 + bx + c =0
Sætn. 3
r1 og r2 er rødder i 2.gradspolynomiet p(x) = ax2 + bx + c 
p(x) = a(x –r1)(x-r2)
Bevis for sætn.3
Faktorisering af 2.gradspolynomium 
 Vides r1 og r2 er rødder i 2.gradspolynomiet p(x) = ax2 + bx + c
Skal vises: p(x) = a(x –r1)(x-r2)
Benyt definition af rødder og løsningsformlen til 2.gradsligningen
d
b
r 

1
2a
4a
d
og r2   b 
2
2a
4a
Kvadratsætning
2
2
2
(x
– q)(xd += q)
Kvadratsætning
Indsæt
b2 =– x4ac– q
2 + 2xq
Sæt
påa2 fælles
brøkstreg
Gang
ind
(x + q)
=
x2 i+parentesen
q
Indsæt i højresiden af p(x) = a(x –r1)(x-r2)
a ( x  (
d
b

2a
b
a (x 

2a
4a
d
4a
2
2
))  ( x  ( 
b
) (x 

2a
2
b

2a
d
4a
2
d
2
4a
)
)) 

a (  x

2
b

2a
bx




2

d
4a
2
)
2
b
d
 b 
b
d
b
d
2
2
a (x  

)

  2x 
a
(
x



)

ax


bx


2
2
2
2a 4a
 2a 
4a
a
4a
4a
4a
2
b d
2
ax  bx 
2
4a
b  ( b  4 ac )
2
 ax  bx 
2
2
4a
 ax  bx 
2
4 ac
4a

ax  bx  c  p ( x )
2
Bevis for sætn.3
Faktorisering af 2.gradspolynomium 
 Vides p(x) = a(x –r1)(x-r2)
Skal vises:
r1 og r2 er rødder i 2.gradspolynomiet p(x) = ax2 + bx + c ,
dvs. at
p(r1) = p(r2) = 0
Bestem hhv. p(r1) og p(r2) ved indsættelse i forskriften for p(x)
p(r1) = a(r1-r1)(r1-r2) = a0(r1-r2) = 0
p(r2) = a(r2 -r1)(r2-r2) = a(r2-r1)0 = 0
r1 og r2 er altså rødder i p(x)
”Gætning” af rødder i en normeret
2.gradsligning
Def. En normeret 2.gradsligning er en 2.gradsligning, hvor a = 1
Sætn. 4
r1 og r2 er rødder i en normeret 2.gradspolynomiet p(x) = x2 + bx + c 
r1 + r2 = -b og r1r2 = c
Bevis:
Iflg. Sætn. 3 gælder at p(x) = (x –r1)(x-r2), da a = 1
p(x) = (x –r1)(x-r2)  x2 + bx + c = (x –r1)(x-r2) 
x2 + bx + c = x2 – r2x – r1x + r1r2 
x2 + bx + c = x2 – (r1+ r2)x + r1r2 
x2 + bx + c = x2 – (r1+ r2)x + r1r2  b = – (r1+ r2) og c = r1r2

similar documents