42-P - Základní škola Rožďalovice

Report
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977
Řešení úloh v testech Scio
z obecných studijních předpokladů
zadaných ve školním roce 2012/2013
pro 6. ročník (10. – 18. úloha)
II.
označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_OSP.6.042
Metodické pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr. Roman Kotlář
Vytvořeno: říjen 2012
Určeno pro 6. ročník
Sumář učiva za 1. stupeň
Téma: řešení úloh testů Scio
Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva
při řešení úloh testů Scio
Forma: žáci pracují samostatně
Pomůcky: počítač, dataprojektor
Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu
Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit
nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného zisku bodů (Lze pracovat
i ve skupinách, kdy můžeme aktivně pracovat s odlišnými pozicemi členů
skupiny.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného
řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v
případě rovnosti získaných bodů.
Úloha č. 10 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Společné zadání úloh č. 10 - 13
Výr velký je naše největší sova. Má sytě oranžové oči a rozpětí křídel až 1,7 metru. Jeho hmotnost se
pohybuje obvykle mezi 1800 a 3000 g, obzvlášť velcí jedinci však dosahují až hmotnosti přes 4 kg.
Siluetu sedícího výra velkého lze jen těžko zaměnit, na hlavě má totiž z peříček výrazné pohyblivé
chvostky připomínající ouška (proto se mu říká ušatá sova). Ke hnízdění vyhledává skály, kamenité
stráně nebo zříceniny budov, zpravidla nedaleko otevřených ploch. V poslední době hnízdí i v
kamenolomech a místy se šíří i do menších lesíků poblíž lidských sídel.
Výr velký je noční pták a samotářský tvor. Stejně jako ostatní sovy létá velmi tiše. Má obrovskou sílu v
pařátech, je schopen ulovit zajíce, tetřeva i koloucha. Dospělý výr stojí na vrcholu potravního řetězce.
Jediný, kdo mu může uškodit, je člověk. Hlavní potravou výra velkého jsou ježci. Proč loví ježky? Ježek
je aktivní v noci, funí, dupe a výr jej může snadno zaměřit svým vynikajícím sluchem. Sluch sov je
minimálně desetkrát lepší než lidský.
Kterým z následujících výrazů lze nejlépe nahradit slovo siluetu z uvedeného textu?
A) Podobiznu; B) Peří; C) Hlavu; D) Půdorys; E) Obrys.
Řešení:
A) Podobiznu;
B) Peří;
C) Hlavu;
D) Půdorys;
E) Obrys.
Správnou odpovědí je varianta E).
Úloha č. 11 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Společné zadání úloh č. 10 - 13
Výr velký je naše největší sova. Má sytě oranžové oči a rozpětí křídel až 1,7 metru. Jeho hmotnost se
pohybuje obvykle mezi 1800 a 3000 g, obzvlášť velcí jedinci však dosahují až hmotnosti přes 4 kg.
Siluetu sedícího výra velkého lze jen těžko zaměnit, na hlavě má totiž z peříček výrazné pohyblivé
chvostky připomínající ouška (proto se mu říká ušatá sova). Ke hnízdění vyhledává skály, kamenité
stráně nebo zříceniny budov, zpravidla nedaleko otevřených ploch. V poslední době hnízdí i v
kamenolomech a místy se šíří i do menších lesíků poblíž lidských sídel.
Výr velký je noční pták a samotářský tvor. Stejně jako ostatní sovy létá velmi tiše. Má obrovskou sílu v
pařátech, je schopen ulovit zajíce, tetřeva i koloucha. Dospělý výr stojí na vrcholu potravního řetězce.
Jediný, kdo mu může uškodit, je člověk. Hlavní potravou výra velkého jsou ježci. Proč loví ježky? Ježek
je aktivní v noci, funí, dupe a výr jej může snadno zaměřit svým vynikajícím sluchem. Sluch sov je
minimálně desetkrát lepší než lidský.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?
A) Výr velký má přezdívku „ušatá sova“.; B) Sovy je nutné v zimě přikrmovat
slunečnicovými semeny.; C) Sovy jsou za letu velmi hlučné.; D) Výr velký občas uloví i
většího psa.; E) Na světě neexistují větší sovy než výr velký.
Řešení: A) Výr velký má přezdívku „ušatá sova“.;
B) Sovy je nutné v zimě přikrmovat slunečnicovými semeny.;
C) Sovy jsou za letu velmi hlučné.;
D) Výr velký občas uloví i většího psa.;
E) Na světě neexistují větší sovy než výr velký.
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 12 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Společné zadání úloh č. 10 - 13
Výr velký je naše největší sova. Má sytě oranžové oči a rozpětí křídel až 1,7 metru. Jeho hmotnost se
pohybuje obvykle mezi 1800 a 3000 g, obzvlášť velcí jedinci však dosahují až hmotnosti přes 4 kg.
Siluetu sedícího výra velkého lze jen těžko zaměnit, na hlavě má totiž z peříček výrazné pohyblivé
chvostky připomínající ouška (proto se mu říká ušatá sova). Ke hnízdění vyhledává skály, kamenité
stráně nebo zříceniny budov, zpravidla nedaleko otevřených ploch. V poslední době hnízdí i v
kamenolomech a místy se šíří i do menších lesíků poblíž lidských sídel.
Výr velký je noční pták a samotářský tvor. Stejně jako ostatní sovy létá velmi tiše. Má obrovskou sílu v
pařátech, je schopen ulovit zajíce, tetřeva i koloucha. Dospělý výr stojí na vrcholu potravního řetězce.
Jediný, kdo mu může uškodit, je člověk. Hlavní potravou výra velkého jsou ježci. Proč loví ježky? Ježek
je aktivní v noci, funí, dupe a výr jej může snadno zaměřit svým vynikajícím sluchem. Sluch sov je
minimálně desetkrát lepší než lidský.
Které z následujících tvrzení o výru velkém není podle uvedeného textu pravdivé?
A) Člověk má desetkrát citlivější sluch než výr.; B) Je to sova.; C) Rozpětí jeho křídel může
být až 170 cm.; D) Má v pařátech velkou sílu.; E) Hnízdí blízko otevřených ploch.
Řešení: A) Člověk má desetkrát citlivější sluch než výr.;
B) Je to sova.;
C) Rozpětí jeho křídel může být až 170 cm.;
D) Má v pařátech velkou sílu.;
E) Hnízdí blízko otevřených ploch.
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 13 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Společné zadání úloh č. 10 – č. 13
Výr velký je naše největší sova. Má sytě oranžové oči a rozpětí křídel až 1,7 metru. Jeho hmotnost se
pohybuje obvykle mezi 1800 a 3000 g, obzvlášť velcí jedinci však dosahují až hmotnosti přes 4 kg.
Siluetu sedícího výra velkého lze jen těžko zaměnit, na hlavě má totiž z peříček výrazné pohyblivé
chvostky připomínající ouška (proto se mu říká ušatá sova). Ke hnízdění vyhledává skály, kamenité
stráně nebo zříceniny budov, zpravidla nedaleko otevřených ploch. V poslední době hnízdí i v
kamenolomech a místy se šíří i do menších lesíků poblíž lidských sídel.
Výr velký je noční pták a samotářský tvor. Stejně jako ostatní sovy létá velmi tiše. Má obrovskou sílu v
pařátech, je schopen ulovit zajíce, tetřeva i koloucha. Dospělý výr stojí na vrcholu potravního řetězce.
Jediný, kdo mu může uškodit, je člověk. Hlavní potravou výra velkého jsou ježci. Proč loví ježky? Ježek
je aktivní v noci, funí, dupe a výr jej může snadno zaměřit svým vynikajícím sluchem. Sluch sov je
minimálně desetkrát lepší než lidský.
Které z následujících míst si výr velký podle uvedeného textu pro své hnízdění nevybírá?
A) kamennou zídku; B) skálu; C) malý les; D) kamenolom; E) zříceninu.
Řešení:
A) kamennou zídku;
B) skálu;
C) malý les;
D) kamenolom;
E) zříceninu
Správnou odpovědí je varianta A).
Test Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Vyberte slovo, které je antonymem uvedeného slova.
Úloha č. 14
VOUSATÝ
Úloha č. 15
NALEZENÝ
Úloha č. 16
ZESILOVAT
A) plešatý
B) upravený
C) lysohlavý
D) oholený
E) kníratý
A) nenalézající
B) objevený
C) zatracený
D) ztracený
E) neviditelný
A) uvadat
B) vypínat
C) tlumit
D) opadat
E) odstraňovat
14. otázka testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Vyberte slovo, které je antonymem uvedeného slova.
VOUSATÝ
A) plešatý
B) upravený
C) lysohlavý
D) oholený
E) kníratý
Řešení:
A) plešatý
B) upravený
C) lysohlavý
D) oholený
E) kníratý
Správnou odpovědí je varianta D).
15. otázka testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Vyberte slovo, které je antonymem uvedeného slova.
NALEZENÝ
A) nenalézající
B) objevený
C) zatracený
D) ztracený
E) neviditelný
Řešení:
A) nenalézající
B) objevený
C) zatracený
D) ztracený
E) neviditelný
Správnou odpovědí je varianta D).
16. otázka test Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Vyberte slovo, které je antonymem uvedeného slova.
ZESILOVAT
A) uvadat
B) vypínat
C) tlumit
D) opadat
E) odstraňovat
Řešení:
A) uvadat
B) vypínat
C) tlumit
D) opadat
E) odstraňovat
Správnou odpovědí je varianta C).
Test Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Vyberte slovo, které je antonymem uvedeného slova.
Úloha č. 17
PŘECENIT
Úloha č. 18
OSVOBOZENÝ
A) ocenit
B) ohodnotit
C) zhodnotit
D) podhodnotit
E) vycenit
A) nezletilý
B) uzavřený
C) neveřejný
D) nezavřený
E) uvězněný
17. otázka testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Vyberte slovo, které je antonymem uvedeného slova.
PŘECENIT
A) ocenit
B) ohodnotit
C) zhodnotit
D) podhodnotit
E) vycenit
Řešení:
A) ocenit
B) ohodnotit
C) zhodnotit
D) podhodnotit
E) vycenit
Správnou odpovědí je varianta D).
18. otázka testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2012)
Vyberte slovo, které je antonymem uvedeného slova.
OSVOBOZENÝ
A) nezletilý
B) uzavřený
C) neveřejný
D) nezavřený
E) uvězněný
Řešení:
A) nezletilý
B) uzavřený
C) neveřejný
D) nezavřený
E) uvězněný
Správnou odpovědí je varianta E).

similar documents