7_1_F_7 - Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Report
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor
Číslo materiálu
Datum vytvoření
Druh učebního materiálu
Jindřich Doubek
7_1_F_7
24.8.2013
prezentace
Vzdělávací oblast
2.ročník
James Watt
Parní stroj
Fyzika
Očekávaný výstup
Pochopení souvislostí mezi dílem a životní cestou
Ročník
Anotace
Klíčová slova
Zdroje a citace
Viz příloha
JAMES WATT
* 19. 1. 1736 GREENOCK U GLASGOWA
+ 19. 8. 1819 HANDSWORTH
Otec průmyslové revoluce
• 1736 jako prvorozený syn loďaře a obchodníka
• Je spíše samotářský, špatného zdraví
(do obecné školy až v 15 letech)
• Ve škole není šťastný, realizuje se v otcově dílně,
je řemeslně zručný
• 1754 (15) umírá jeho matka
• Rok pobývá u příbuzných v Glasgowě,
navazuje přátelství na univerzitě a
na jejich doporučení odchází 1755 do Londýna
• Stává se učněm u mistra Morgana, který byl známý přesnými
matematickými přístroji
• Po roce se vrací do Glasgowa,ale není mu povoleno zřídit vlastní
mechanickou dílnu
• Pomáhají mu přátelé z univerzity a díky poctivosti a pečlivosti se
stává univerzitním mechanikem
• Při opravě modelu Newcomenova ohňového stroje(*)
se dostává k problematice páry
(*) tyto stroje pracují při čerpání důlních vod
• Chce postavit účinnější stroj, ale nemá na dokončení peníze
• Později za podpory Boultona (majitel továrny, který potřebuje
zvyšovat výrobu) a Wilkinsonsna (majitel železáren)
začátkem roku 1775 dokončil montáž prvních dvou parních
strojů a uvedl je do chodu
• Jeden z nich byl určen k pohonu dmychadla vysoké pece ve
Wilkinsonově železárně, druhý čerpal vodu v uhelných dolech
• Wattův originální nápad - kondenzovat páru mimo parní válec
a tím šetřit tepelnou energii – byl úspěšný
• Oba parní stroje měly nejméně o dvě třetiny nižší spotřebu
paliva než stejně výkonné ohňové stroje Thomase Newcomena
• Znamenalo to i obchodní úspěch - Boultonova továrna měla
objednávky
• Watt dále zdokonaloval svůj stroj
• Praxe žádá univerzální parní stroj s rotačním pohybem
• 1782 patentuje planetový převod
• Vymýšlí dvojčinný parní stroj (k práci využity oba zdvihy pístu)
• 1788 využívá odstředivý regulátor otáček a jeho koncepce
stroje se stává vzorem
• (V průběhu vývoje Watt doplnil parní stroj o kondenzátor páry,
vodní čerpadlo, setrvačník, dvojcestný ventil, utěsnění pístu )
vynález si nechá patentovat v roce 1769. Jeho konstrukci a
koncepci nebylo potřeba dlouho měnit.)
• Do vypršení platnosti Wattova patentu v roce 1800 bylo
vyrobeno přes 500 parostrojů
• Watt se věnoval i teorii
Zjistil chemické složeni vody, považované dosud za prvek
• Upřesnil fyzikální pojem práce a zavedl jednotku koňské síly
(HP,k-kůň), později 1 W (Watt)
•
Ani ke konci života nezapomněl na ty, co mu pomohli
• Část svého majetku věnoval glasgowské univerzitě,
v rodném Greenacku zřídil vědeckou knihovnu
• Byl mu udělen čestný doktorát na univerzitě v Glasgowě
• 1785 se stal členem Královské společnosti v Londýně a
Vědecké společnosti v Edinburghu a francouzské Akademie věd
v Paříži (1814)
• Stále sleduje pozorně vývoj techniky ve světě a pracuje ve své
malé dílně na nových myšlenkách a vynálezech
• 1809 umírá
ČASOVÁ OSA
• Codr M a kol.,: Přemožitelé času. 1.vyd. Praha: Mezinárodní organizace
novinářů, 1989
• Štoll I.,: Dějiny fyziky.dotisk 1.vyd. Praha:
Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-375-2
• NEZNÁMÝ, Autor. http://www.converter.cz/fyzici/index.htm [online]. [cit.
24.8.2013]. Dostupný na WWW: http://www.converter.cz/fyzici

similar documents