SKLO*OVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MU*SKÉHO

Report
SKLOŇOVÁNÍ
PODSTATNÝCH JMEN
RODU MUŽSKÉHO
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
ROD MUŽSKÝ
 pokud
chceme určit vzor podstatného
jména, musíme znát jeho rod
u
rodu mužského rozlišujeme životnost a
neživotnost
 ke
kterému vzoru podstatné jméno patří,
poznáme podle tvaru 1., 2. a 4. pádu
 podstatná
jména rodu lze rozdělit do šesti
skupin podle koncovek
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ
této skupiny patří podstatná jména rodu
mužského životného, která mají v 1. a 4.
pádě čísla jednotného nebo množného
různý tvar
 do
papoušek – 4.p. papouška
 1.p. Jirka – 4.p. Jirky
 1.p.přítel . 4.p. přítele
 1.p.
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
PAMATUJ
ROD ŽIVOTNÝ
SNĚHULÁCI
DRACI
STRAŠÁCI
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ
této skupiny patří podstatná jména rodu
mužského životného, která mají v 1. a 4.
pádě čísla jednotného nebo množného
stejný tvar
 do
rybíz – 4.p. rybíz
 1.p. sníh – 4.p. sníh
 1.p. lid – 4.p. lid
 1.p.
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
PAMATUJ
ROD NEŽIVOTNÝ
DOBYTEK
LID
ZÁSTUPY
HMYZ
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
VZORY PODSTATNÝCH
JMEN RODU MUŽSKÉHO
1.p. končí na souhlásku
1.p.
-a
2.p.
2.p.
-a
- u (-a)
2.p.
-e
životný
neživotný
životný
neživotný
tvrdý vzor
tvrdý vzor
Měkký
vzor
Měkký
vzor
muž
stroj
pán
hrad
1.p.
-e
2.p.
2.p.
-y
-e
životný
životný
předseda soudce
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
VZOR PÁN
 podle
vzoru PÁN se skloňují podstatná
jména rodu mužského životného
zakončená na souhlásku tvrdou nebo
obojetnou a v 2.p. mají koncovku –a
 atlet
– atleta, doktor – doktora
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
VZOR HRAD
 podle
vzoru HRAD se skloňují podstatná
jména rodu mužského neživotného
zakončená na souhlásku tvrdou nebo
obojetnou a v 2.p. mají koncovku –u
nebo –a:
– stromu
 rybník – rybníka, les - lesa
 strom
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
VZOR MUŽ
 podle
vzoru MUŽ se skloňují podstatná
jména rodu mužského životného
zakončená na souhlásku měkkou nebo
obojetnou a v 2.p. mají koncovku –e
 tuleň
– tuleně
 chlapec
- chlapce
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
VZOR STROJ
 podle
vzoru STROJ se skloňují podstatná
jména rodu mužského neživotného
zakončená na souhlásku měkkou nebo
obojetnou a v 2.p. mají koncovku –e
 nůž

– nůž, jez – jez
jitrocel - jitrocel
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
VZOR PŘEDSEDA
 podle
vzoru PŘEDSEDA se skloňují
podstatná jména rodu mužského životného
zakončená na samohlásku –a
 starosta,
kolega,
 nemluva,
nezbeda
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
VZOR SOUDCE
 podle
vzoru SOUDCE se skloňují podstatná
jména rodu mužského životného
zakončená na samohlásku –e
 dozorce,
rádce,
 zájemce,
průvodce
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
PRAVOPIS PODSTATNÝCH
JMEN RODU MUŽSKÉHO
v
koncovkách – ích a – ovi u všech
podstatných jmen rodu mužského
se píše měkké – i
v
lesích, o chlapcích
v
koncovkách měkkých vzorů (muž, stroj) se
píše vždy měkké –i
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
PRAVOPIS PODSTATNÝCH
JMEN RODU MUŽSKÉHO
v
koncovkách tvrdých vzorů (pán, hrad) se
píše tvrdé -y mimo koncovky –ích a –ovi a
mimo 1. a 5.p. č. mn. vzoru pán
 1.
a 5.p., č.mn. - páni, sokoli, čápi
 -ovi

- k pánovi, o sokolovi, k čápovi
4.p., č.mn. – pány, sokoly, čápy
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová
ZDROJ

Eva Hošnová a kol.: Český jazyk 4 pro základní školy,
SPN 2009

Vlastimil Styblík a kol.: Český jazyk pro 4.ročník pro
základní školy, SPN 2004

Výukový materiál, kód:EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452,
zpracovala Petra Šmídová v rámci projektu EU
PENÍZE ŠKOLÁM – operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost, projekt: Moderní škola.
EU-OP VK- III/2 ICT DUM 452, zpracovala Petra Šmídová

similar documents