Univerzitní licence

Report
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Univerzitní licence
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Úvod
Aktuální informace o celouniverzitních softwarových
licencích jsou uživatelům k dispozici na adrese
http://www.muni.cz/ics/services/software
ics.muni.cz
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Typy licencí na MU
Běžné licence
Nakupují se individiálně
„edu“ verze
SW používané v malých objemech
! Freeware/použití zdarma/shareware
U řady SW možnost instalace na více počítačů uživatele
(PC, NB, doma)
Název prezentace v zápatí
3
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Typy licencí na MU
Slevové programy
Nejedná se o multilicenci
Individuální nákupy
Možnost nákupu se slevou díky většímu objemu
pořízeného software
Adobe, Total Commander
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Typy licencí na MU
Centralizované nákupy
Nákup licencí centralizovaně v rámci celé MU
Sběr požadavků, centrální nákup, přeúčtování a
delegování na jednotlivá pracoviště
Instalační media a autorizační klíče jsou k dispozici
oprávněným osobám v Inetu
MS Select, antivirové licence
Název prezentace v zápatí
5
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Typy licencí na MU
Plovoucí licence
Software je možno instalovat v libovolném množství
Počet současně spuštěných instalací je omezen,
hlídáno licenčním serverem
Matlab, Maple, TeamViewer, některé SW Adobe
Název prezentace v zápatí
6
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Typy licencí na MU
Neomezené licence
Software je zakoupen za fixní částku
Použití je možné na celé MU v neomezeném množství
v rámci licenčních podmínek
Nejedná se o trvalou licenci, je možno ji používat jen
po dobu platnosti licenční smlouvy
Software je k dispozici v Inetu (odsouhlasení licenčních
podmínek, registrace uživatelů)
U tohoto typu licence většinou možnost použití doma
Statistica, IBM SPSS Statistics, SAS, ASPI,
Salamander, MS CA/EES,
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Statistica
Statistický software firmy Statsoft
Pořizováno z centralizovaných zdrojů
Neomezená licence
Mohou používat všichni zaměstnanci i studenti
Možno instalovat na počítače MU i domácí počítače
uživatelů
Ročně obnovovaná licence -> nutnost řešit příslib financí
na další období (předčasné zpřístupnění)
Starší verze se neprodlužují, každý rok je potřeba
instalovat novou verzi
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Statistica
Síťová verze pro instalaci v počítačových učebnách
Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu
Stažení podmíněno odsouhlasením licenčních podmínek
v INETu, registrace uživatelů
Ročně si Statistica z INETu stahuje přes 3000 uživatelů
Cena za rok: cca 660 000 kč vč. DPH
Možnost uzavření smlouvy na delší období (3-5 let)
Cenově výhodné
Dostupnost licenčních kódů i pro starší verze
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
IBM SPSS Statistics
Statistický software firmy ACREA CR
Pořizováno z centralizovaných zdrojů
Neomezená licence
Mohou používat všichni zaměstnance i studenti
Možno instalovat na počítače MU i domácí počítače
uživatelů
Smlouva pětiletá, do konce roku 2013
Licenční kódy i pro starší verze
Síťová verze pro instalaci v počítačových učebnách
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
IBM SPSS Statistics
Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu
Stažení podmíněno odsouhlasením licenčních podmínek
v INETu, registrace uživatelů
Ročně si program z INETu stahuje přes 1500 uživatelů
Jednoleté splátky: 24 000 EUR + DPH (např. v roce 2013
se platilo 730 000 kč vč. DPH
Název prezentace v zápatí
11
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
SAS
Statistický software firmy SAS Institute
Zakoupeno z projektu ESF
Neomezená licence
Mohou používat všichni zaměstnance i studenti
Možno instalovat na počítače MU i domácí počítače
uživatelů
Smlouva do konce května 2015
Každoroční obnova platnosti pomocí SID souborů
Instalační média a aktivační kódy ke stažení v INETu
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
SAS
Stažení podmíněno odsouhlasením licenčních podmínek
v INETu, registrace uživatelů
Za rok 2012 si SAS stáhlo 41 uživatelů, 2013 zatím 85
uživatelů
Roční cena akademické licence je 170 000 kč vč. DPH
Název prezentace v zápatí
13
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
ASPI
Automatizovaný systém právních informací
Licence původně nebyla pro celou MU -> hrazeno ze
zdrojů jednotlivých fakult a HS
Nově licence rozšířena na celou MU s výjimkou Ceitecu
Licenci mohou využívat zaměstnanci a studenti lokalit
vyjmenovaných ve smlouvě, dále je možné využití pro
vlastní hospodářskou činnost vyjmenovaných subjektů
Přístup přes zaměstnaneckou VPN a Eduroam
Individuální povolování pevných IP adres v rámci
jednotlivých pracovišť
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
ASPI
Podrobnější informace a konfigurační parametry v INETu
Cena: 60 000 kč bez DPH jednorázově za instalaci
databáze, roční poplatky cca 144 000 kč bez DPH
Název prezentace v zápatí
15
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Microsoft Select Plus
Slevový program firmy Microsoft pro školství
Možno nakupovat téměř veškerý software firmy Microsoft
za ceny pro školství
Nejsou home produkty (hry)
Není plná licence desktopového operačního systému
(pouze upgrade)
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Microsoft Select Plus
Rámcová smlouva (Microsoft – MŠMT)
Prováděcí smlouva (MU – T Systems)
Smlouva uzavřena na základě veřejné soutěže
Smlouva i dokumentace k soutěži je k dispozici pro
potřeby doložení k projektům
Snaha vyhovět OPVK i VaVpI požadavkům, nicméně
zodpovědnost zůstává na řešiteli
Název prezentace v zápatí
17
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Microsoft Select Plus
Měsíční cyklus sběru objednávek z celé MU
Uživatelé -> kontaktní osoby na pracovištích -> ÚVT ->
Dodavatel
Fakturace
Dodavatel -> ÚVT -> HS
Na vyžádání možná fakturace Dodavatel -> Řešitel
projektu, využíváno pro potřeby projektů
Instalační média a aktivační kódy jsou ke stažení v INETu.
Dejte vědět, pokud vám tam něco schází!
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Microsoft Select Plus
ÚVT poskytuje licenční poradenství, spolupráce s
dodavatelem Select Plus
Často kladené otázky (Studentský Select, Home Use
Program, Work at Home) jsou na na adrese
http://www.muni.cz/ics/services/select/faq
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Nákupy ze Selectu
Office
Počet ks
Windows upgrade
Cena
Počet ks
Select celkem
Cena
2008
648
891 260,40
31
42 082,80
1 891 479,70
2009
656
935 192,20
92
121 532,00
2 076 145,66
2010
614
875 484,60
266
368 935,80
2 039 079,30
2011
827
1 105 246,50
45
63 586,20
2 212 223,60
2012
809
1 357 078,40
114
197 064,00
2 125 637,30
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
EES
Enrollment for education solutions
Jedná se o náhradu programu Microsoft Campus
Agreement
Částečná alternativa k nákupům přes MS Select
Pronájem softwaru
Roční platby podle počtu zaměstnanců a vybrané
množiny produktů
Na MU využívá ÚVT a FF
ics.muni.cz
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Antivirové licence
Pořizovány centrálně pro všechny PC s operačním
systémem Microsoft Windows v majetku MU
Placeno z centralizovaných zdrojů
Licence jsou obnovovány v ročním cyklu
Sběr objednávek na podzim
Kontaktní osoby na pracovištích -> ÚVT -> Dodavatel
Aktivační kódy ke stažení v INETu
Celkem cca 998 000 kč vč. DPH
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Antivirové licence
Aktuálně pokryto cca 10 000 PC:
Počet ks
ESET
F-Secure
AVG
Cena
9980
790 000
10
3 000
400
33 000
Název prezentace v zápatí
23
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Sassafras K2
Nástroj usnadňující správu licencí
Využití např. u Adobe plovoucích licencí (není vlastní
licenční server)
Trvalá licence
Licence na server + licence na každou stanici, která má
být hlídána
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Produkty Adobe
MU se účastní slevového programu CLP
Množstevní sleva dosažená díky sčítání nákupů za
celou MU do jednoho kontraktu
Software zakoupený v rámci CLP je možno instalovat jen
na počítače v majetku MU, učitelé si mohou nainstalovat
doma jednu kopii na přípravu
Student&Teacher licence – licence registrovaná přímo na
studenta/učitele, není možno ji použít na počíače v
majetku MU
Nákupy si zajišťují jednotlivá pracoviště samostatně
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Produkty Adobe
Možno nakupovat přes libovolného prodejce, nově musí
být prodejce certifikovaný pro oblast školství + certifikace
na Adobe
Při nákupech je potřeba uvádět číslo kontraktu a CLP
úroveň. Aktuální číslo je dostupné na
http://www.muni.cz/ics/services/software
Nebyla soutěžená žádná smlouva, na kterou by se dalo
odvolávat jako u MS Select Plus
Je potřeba nákupy standardně soutěžit
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Team Viewer
Software pro vzdálenou podporu uživatelů
Na webu aplikace ke stažení pro uživatele (vygeneruje ID
a heslo pro spojení)
Plovoucí licence, 6 kanálů
Možnost sledovat využití jednotlivých kanálů na MU
Možnost přikoupení kanálů ke stávající licenci
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Matlab
Systém zahrnující nástroje pro symbolické a numerické
výpočty, analýzu a vizualizaci dat, modelování a simulace
dějů
Plovoucí licence
Licence CESNETu (tři VŠ, 350 licencí)
Mohou využívat všichni zaměstnanci i studenti MU
Aktuálně jednání o nákupu celoakademické licence,
součástí až 14 toolboxů po 500 licencích – dát vědět, o co
je zájem
Nově je program přístupný pouze z univerzitních IP adres,
z domova přes VPN, příp. možnost zaregistrování domácí
IP adresy
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Maple
Prostředí pro symbolické výpočty, řešení vědeckých a
inženýrských problémů, matematické zkoumání,
vizualizaci dat a tvorbu technických publikací
Pool plovoucích licencí ve verzi 9.5
Licence CESNETu
Starší verzi 5.1 možno instalovat i na domácí počítače
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Total Commander
Multilicence neexistuje
Sleva od určitého počtu licencí ve vlastnictví MU
Nově je potřeba veškeré nákupy objednávat jako rozšíření
licence #48335 (původně licence FSS, nyní rozšířena na
celou MU)
Než dosáhneme 1000 licencí, musí být minimální
přiobjednávka 5ks
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Závěr
Další celouniverzitní licence…
Altap Salamander
ESRI ArcGIS
IntelliJ IDEA
Layout Editor
Aktuální informace k nalezení na
http://www.muni.cz/ics/services/software
Připomínky a dotazy jsou vítány na
[email protected]
ics.muni.cz
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ics.muni.cz
Další body
Vyjádření k Matlabu
O jaké další SW je zájem?
koordinace nákupu jiných SW, i když se nebude jednat o
plošné licence (podobně, jako u TC)
Vyřazovaných počítačů ze studoven

similar documents