PP AJ - zadání 2010

Report
Writing
písemná práce z AJ úroveň Z
zadání v ČJ
Zkušební test 1. část – vypravování
Napište vypravování / povídku o své zkušenosti s
cestováním v rozsahu 120-150 slov. Tyto body vám
mohou pomoci:
• místo;
• lidé;
• co se stalo;
• jak jste se cítili;
• další informace.
max. 24 bodů
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
Zkušební test 2. část – návod,
instrukce
Vaši rodiče mají výročí svatby a vy a váš mladší bratr jste
slíbili, že uvaříte slavnostní jídlo.
Napište bratrovi instrukce co má udělat v rozsahu 60-70 slov.
Postupujte podle bodů:
• uklidit kuchyň;
• prostřít stůl;
• připravit jídlo;
• dát vychladit pití do lednice;
• zapnout troubu;
• další informace.
max. 12 bodů
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
Zkušební test 1. část – popis
 Napište popis ideální školy v rozsahu 120-150 slov.
Postupujte podle následujících bodů:
• prostředí a atmosféra školy;
• vyučované předměty;
• hodiny a jejich průběh;
• mimoškolní aktivity;
• ostatní.
max. 24 bodů
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
MAG Podzim 2010 – 1. část PP
1. ČÁST max. 24 bodů
Kamarád/ka z Anglie vás požádal/a o radu týkající se jeho/její
budoucí dovolené v České republice.
Napište mu/jí dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 sdělíte důvod, proč mu/jí píšete;
 poradíte 2 místa vhodná k návštěvě během pobytu;
 zdůvodníte, proč by je měl/a navštívit;
 uvedete, co by si neměl/a zapomenout zabalit s sebou a
proč;
 popřejete, aby se mu/jí dovolená líbila.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
MAG Podzim 2010 – 2. část PP
2. ČÁST max. 12 bodů
Zanedlouho budete slavit narozeniny a plánujete uspořádat
večírek, na který chcete pozvat několik svých anglicky
mluvících přátel.
Napište pozvánku v rozsahu 60–70 slov, ve které:
 své přátele oslovíte a pozvete je na narozeninovou oslavu;
 uvedete, kde a kdy se bude oslava konat a jaký program je
pro ně připraven;
 vyjádříte, že se na ně těšíte.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Ilustrační test I. sada 2011 – 1. část PP
1. ČÁST max. 24 bodů
Časopis pro studenty anglického jazyka vyzval své čtenáře, aby
napsali článek na téma:
„My favourite place“
Autor/ka nejlepšího článku bude oceněn/a. Rozhodl/a jste se na
výzvu reagovat.
Napište článek v rozsahu 120–150 slov. Ve svém článku:
• vysvětlete, proč jste si dané místo vybral/a (uveďte alespoň 2
důvody);
• popište dané místo;
• vyprávějte o jedné události, kterou jste na místě zažil/a.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Ilustrační test I. sada 2011 – 2. část PP
2. ČÁST max. 12 bodů
Představte si následující situaci: Trávíte část letních prázdnin studiem
anglického jazyka v Anglii a na nástěnce ve škole jste objevil/a následující
inzerát:
 FOR SALE: A PAIR OF NEW INLINE ROLLER SKATES.
 PRICE: £ 60
 IF YOU ARE INTERESTED, PLEASE CONTACT ME AT
[email protected]
Nabídka vás zaujala a rozhodl/a jste se na ni reagovat.
Napište e-mail na uvedenou e-mailovou adresu v rozsahu 60–70 slov, ve
kterém:
• uvedete, proč píšete;
• zeptáte se alespoň na dvě informace, které jste se z inzerátu nedozvěděl/a;
• požádáte o schůzku (kdy, kde apod.).
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Ilustrační test II. sada 2011 – 1. část PP
1. ČÁST max. 24 bodů
Představte si následující situaci: Právě jste se vrátil/a z
dvoudenního výletu na horách. Výlet se vám velmi vydařil, i
když se vám na zpáteční cestě stalo něco nepříjemného. O
své zážitky se chcete podělit se svým kamarádem/svou
kamarádkou z Anglie.
Napište mu/jí dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
• sdělíte základní informace o výletu (kdy, kde, s kým apod.);
• popíšete, co jste na výletu dělal/a;
• vysvětlíte, co se na zpáteční cestě přihodilo;
• zhodnotíte výlet.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Ilustrační test II. sada 2011 – 2. část PP
2. ČÁST max. 12 bodů
Představte si následující situaci: Anglicky mluvící
kamarád/kamarádka vás pozval/a o víkendu do kina. Bohužel
máte spoustu učení a nemůžete jít.
Napište mu/jí e-mail v rozsahu 60–70 slov na následující emailovou adresu: [email protected] Ve svém e-mailu:
• poděkujete za pozvání;
• vysvětlíte, proč s ním/ní nemůžete jít;
• navrhnete jiný termín návštěvy kina.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita jaro 2011 – 1. část PP
1. ČÁST, max. 24 bodů
Představte si následující situaci: Vaši anglicky mluvící přátelé
Henry a Eve, se kterými jste se seznámil/a na kurzu angličtiny
ve Velké Británii, k vám přijedou příští měsíc na návštěvu.
Napište jim dopis v rozsahu 120 – 150 slov, ve kterém
 vyjádříte radost, že přijedou;
 navrhnete alespoň dvě aktivity, které společně
podniknete, a uvedete proč;
 zdůvodníte, proč si myslíte, že se jim pobyt bude líbit;
 zeptáte se jich na podrobnosti související s jejich
příjezdem.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita jaro 2011 – 2. část PP
2. ČÁST, max. 12 bodů
Představte si následující situaci: Ztratil/a jste knihu,
kterou jste si půjčil/a od své lektorky angličtiny Maggie.
Napište jí e-mail v rozsahu 50 – 70 slov, ve kterém
 se omluvíte, že jste knihu ztratil/a;
 popíšete, jak ke ztrátě došlo;
 navrhnete, jak jí ztrátu nahradíte.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT)
Ilustrační test maturita 2012 ČLÁNEK
1. ČÁST, max. 24 bodů
Časopis pro studenty anglického jazyka vyzval své čtenáře,
aby napsali článek s názvem “A Person I Admire” o osobě,
které si váží. Rozhodl/a jste se na výzvu reagovat.
Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 představíte danou osobu;
 vysvětlíte, proč si dané osoby vážíte;
 charakterizujete ji/ho (vlastnosti, záliby, chování, apod.).
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Ilustrační test maturita 2012 - OZNÁMENÍ
2. ČÁST, max. 12 bodů
Představte si následující situaci: Jste na jazykovém kurzu v
Anglii. Odpoledne jste si v učebně jazykové školy zapomněl/a
tašku. Když jste se později do učebny vrátil/a, taška tam už
bohužel nebyla.
Napište oznámení na školní nástěnku v rozsahu 60–70 slov,
ve kterém:
 uvedete kdy a kde jste tašku zapomněl/a;
 uvedete informace o tašce (např. vzhled, obsah);
 napíšete, jak vás nálezce může kontaktovat.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita jaro 2012 – 1. část PP
1. ČÁST max. 24 bodů
Představte si následující situaci: Nedávno jste se
přestěhoval/a se svými rodiči do nového bytu/domu a chcete
ho popsat kamarádce Mary z Anglie. Napište jí dopis v
rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 sdělíte, proč píšete;
 popíšete podrobně svůj nový byt/dům a porovnáte ho s
vaším bývalým bytem/domem;
 uvedete, co se vám na novém bydlení líbí nebo nelíbí, a
vysvětlíte proč;
 pozvete Mary na návštěvu.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita jaro 2012 – 2. část PP
2. ČÁST max. 12 bodů
Představte si následující situaci: Na konci jazykového pobytu
v Anglii, kterého jste se zúčastnil/a, jste si se svými spolužáky
naplánovali víkendový pobyt v horách. Místo pobytu je však
špatně dostupné a vy bohužel nemáte auto. Rád/a byste se
proto svezl/a se svým spolužákem Johnem, který pojede
vlastním vozem.
Napište mu e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
 ho požádáte, zda byste mohl/a jet s ním;
 se zeptáte na podrobnosti odjezdu (čas, místo apod.);
 navrhnete, jakým způsobem si rozdělíte náklady za
dopravu.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita podzim 2012 - ČLÁNEK
1. ČÁST, max. 24 bodů
Ve vašem školním anglickém časopise byla zveřejněna následující
výzva:
I want to have…
Write an article about something you want to have, saying why
you want to have it and what difference it would make in your
life. The writer of the best article will win a notebook computer.
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit a napsat
článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 napíšete, co si přejete (uvedete jednu věc nebo jedno přání);
 uvedete alespoň dvě informace o tom, co si přejete;
 vysvětlíte, proč si to přejete;
 popíšete, jak by vám to ovlivnilo život.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita podzim 2012 - VZKAZ
2. ČÁST, max. 12 bodů
Představte si následující situaci: Jste na jazykovém kurzu ve
Velké Británii a bydlíte na koleji. Právě se chystáte odejít na
společenskou akci.
Napište své/svému spolubydlící/spolubydlícímu vzkaz v
rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
 uvedete, na jakou akci jdete;
 uvedete dvě informace o akci;
 nabídnete mu/jí, aby také přišel/přišla na akci;
 uvedete důvod, proč by měl/a na akci přijít.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Ilustrační test maturita 2013 –
1. část PP
1. ČÁST max. 24 bodů
Chcete přispět do anglického školního časopisu. Rozhodl/a
jste se napsat článek o školní akci (např. sportovní nebo
kulturní akce, výlet, projektový den), které jste se zúčastnil/a
se svou třídou.
Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 uvedete, jaké akce jste se zúčastnil/a;
 uvedete, kdy a kde se akce konala;
 popíšete akci (např. účel, průběh, účastníci);
 napíšete, co se vám na akci líbilo nebo nelíbilo;
 zdůvodníte svůj názor.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Ilustrační test maturita 2013 –
2. část PP
2. ČÁST max. 12 bodů
Chystáte se uspořádat sraz spolužáků základní školy. Rád/a
byste pozval/a i vaši bývalou britskou učitelku angličtiny paní
Sally Shaw.
Napište jí e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
 ji pozvete na třídní sraz;
 jí připomenete vaši třídu (např. škola, rok, spolužáci,
společný zážitek);
 uvedete, kdy a kde se sraz koná;
 sdělíte jí, že se na ni těšíte.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita jaro 2013 – 1. část PP
1. ČÁST max. 24 bodů
Představte si následující situaci: Jste na letní brigádě v
zahraničí. Rozhodl/a jste se napsat e-mail svému anglicky
mluvícímu kamarádovi Brianovi a chcete se s ním podělit o
svou zkušenost a své zážitky z brigády. Napište mu e-mail v
rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
uvedete, proč píšete;
uvedete alespoň tři informace o brigádě (např. typ, místo,
délka);
napíšete o jedné události, kterou jste během brigády
zažil/a;
zhodnotíte brigádu.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita jaro 2013 – 2. část PP
2. ČÁST max. 12 bodů
Na konci vašeho ročního studijního pobytu v Anglii chcete
prodat jednu z věcí, kterou jste si v průběhu roku pořídil/a,
protože si ji nemůžete odvézt domů. Rozhodl/a jste se proto
napsat sdělení na internetovou sociální síť (např. Facebook).
Napište sdělení v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
uvedete, co prodáváte;
popíšete věc, kterou prodáváte;
sdělíte, proč věc prodáváte;
uvedete, jak vás mohou případní zájemci kontaktovat.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita podzim 2013 – 1. část PP
1. ČÁST max. 24 bodů
Váš učitel angličtiny Richard Smith se před koncem školního roku
musel vrátit domů do Skotska, a tak s vámi nemohl jet na závěrečný
několikadenní školní výlet. Po návratu jste se rozhodl/a, že mu o
výletě napíšete.
Napište dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 vyjádříte lítost, že s vámi nemohl jet;
 uvedete alespoň dvě informace o místě pobytu (např. ubytování,
okolí);
 budete vyprávět o tom, co jste na výletě se svou třídou dělali;
 se zeptáte na jeho prázdninové plány.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Maturita podzim 2013 – 2. část PP
2. ČÁST max. 12 bodů
Na nástěnce ve škole jste si přečetl/a následující inzerát:
English native speaker wants to learn Czech. English conversation
in return. Write to [email protected]
Tato nabídka vás zaujala, a proto jste se rozhodl/a na inzerát
odpovědět.
Napište Sandře e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
 uvedete, proč píšete;
 se představíte (např. jméno, věk, zájmy);
 navrhnete, kde a jak často by se mohly hodiny konat;
 se zeptáte alespoň na jednu další informaci, která vás ohledně
inzerátu zajímá.
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

similar documents