Tsüklid

Report
Tsüklid
Mis asi on tsükkel
• Tsükkel on korduv tegevus
• Tsüklid jagunevad eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsükliteks (millal
kontrollitakse tingimust?)
• Eelkontrolliga:
• while
• for
• Järelkontrolliga:
• do while
2013
2
while tsükkel (eelkontrolliga)
while (tingimus)
Tsüklieelne tegevus
{
tingimus
laused
}
Väär
Tsüklijärgne tegevus
Tõsi
laused
2013
3
do while tsükkel (järelkontrolliga)
do
Tsüklieelne tegevus
{
Laused
laused
tingimus
}
while (tingimus);
2013
Tõsi
Väär
Tsüklijärgne tegevus
4
for tsükkel (eelkontrolliga)
for (initsialiseerimine;
tingimus; järeltoiming)
Tsüklieelne tegevus
Initsialiseerimine
{
laused
}
Väär
tingimus
Tsüklijärgne tegevus
Tõsi
Laused
Järeltoiming
2013
5
Matemaatikast
• Klassikaliselt vasakule = salvestatakse paremalt saadud tulemus
c = a + b;
c = c + b;
c += b;
• Inkrementeerimine, dekrementeerimine
a = a + 1;
a += 1;
a++;
a--;
2013
6
Tsüklite kasutamine
while
do while
i = 0;
i = 0;
for (i = 0; i < 10; i++)
while (i < 10)
do
{
{
{
printf("%d\n", i);
printf("%d\n", i);
printf("%d\n", i);
i++;
i++;
}
for
}
}
while (i < 10);
2013
7
Tsükleid kasutades mõtle!
• Mis juhul mu tsükkel käivitub?
• Mis juhul mu tsükkel peatub?
• Kas mu tsükkel üldsegi peatub?
• Kas tsükkel töötab täpselt soovitud aja?
2013
8
Tunnitöö
• Loo programm, mis küsib kasutajalt 5 arvu ning liidab need kokku
• Iga liitmistehte järel näidatakse hetkesummat
• Alusta while () tsükliga. Kui see tehtud, siis sama for ja do while
tsükliga.
2013
9
Kodutöö
• Loo algoritm oma koolipäevast.
• Loo see selliselt, et saaks kasutada valiklauseid (switch case)
• Algoritmis peab olema kasutusel vähemalt 1 tingimus
• Samuti tuleb kasutada ka vähemalt 1 vabaltvalitud tsüklit
• Loo programm, mis küsib kasutajalt nädalapäeva numbrit ja kellaaega
• Nädalapäeva numbri alusel ütleb programm, mis päevaga tegu on
• Kellaaja alusel väljastab, kus sa peaksid olema (nt E 8:00 programmeerimise
loeng CYB-VEENUS)
• Entusiastidele, et oleks huvitavam: kirjuta programm tsüklisse, et ühe
käivitusega saaks mitut päeva / aega pärida programmi taaskäivitamata!
2013
10

similar documents