Kdo je bezdomovec_teorie soc_prace

Report
Bezdomovec
očima teorie
sociální práce
Libor Musil
problém
procedurální
přístup
předpřipravená
odpověď na
otázku: „Jaký
je klient?“
řešení
situační přístup: rozpoznání unikátní
konstelace životních okolností
(situace) klienta
→
pomáhající
intervence „na míru“
sebereflexe: srovnání
různých odpovědí
na otázku: „Jaký je klient?“
Jak (z hlediska
teorie) odpovídají
sociální pracovníci
na otázku: „Kdo je
je bezdomovec?“
typologie přístupů
↓
typologie pojetí
klienta
„bezdomovce“
přístupy
typologie přístupů SPR k pomoci
→ oběť
nebo
viník
→ osobní deficity bezdomovců
nebo
potíže obou stran v interakcích
„oběť“
„viník“
životní okolnosti osobní selhávání
životní nesnáze
životní nesnáze
problém komunity problém komunity
osobní deficity
→ problém: omezení
saturace potřeb
osobními deficity
→ pomoc:
kompenzace
osobních deficitů
→ metoda: saturace,
náhrada, učení
potíže v interakcích
→ problém: nesnáze
obou stran kvůli
potížím v interakcích
→ pomoc: zmírnění
potíží v interakcích
→ metoda: stimulace
vzájemně přijatelných
reakcí působením na
obě strany
nepřijatelné reakce
stimulace vzájemně
přijatelných reakcí
typologie
pohledu na
klienta –
bezdomovce
nemůže za to, ale může za to, že mu
osobní deficity
jeho osobní
(handicapy) mu (morální) deficity
brání uspokojovat brání uspokojovat
potřeby
potřeby
nemůže za to, že
může za to, že
druzí sobě i jemu působí potíže sobě
působí potíže ve i druhým a přerůstá
vztazích a jemu to
mu to přes hlavu
přerůstá přes hlavu
člověk s se
deviant, který se
stigmatem, kterého nerespektováním
handicapy zbavily
řádu zbavil
přístupu k
přístupu k
možnostem
možnostem
spořádaný člověk,
potížista, který
který naletěl
pro svou nepravost
podvodníkům a
nikdy neměl nebo
všichni se na něho
snadno ztratil
(postupně) vykašlali
sociální oporu
„pravdy“ nebo „hypotézy“
!
Je nebo není
„deviant“?
Jsou to
devianti!
?

similar documents