věty s podmětem a bez podmětu

Report
věty s podmětem
věty bez podmětu
větné ekvivalenty
druhy vět a větných ekvivalentů
podle funkce
přísudek slovesný
přísudek slovesný složený
vedlejší věta přísudková
podmět vyjádřený
podmět nevyjádřený
podmět všeobecný
vedlejší věta podmětná
text
(1) Západní polovina oblohy//ztemněla.
(2) Slunce // sotva prosvítalo kalným oparem.
(3) Zešeřilo se. (4) Dusno // se stávalo téměř
nesnesitelným. (5) Nejednou se ostře zablesklo.
(6) Ozvala se // hromová rána. (7) Od západu
studeně zafičelo. (8) Zachvěli jsme se // (my) (9)
Bylo nám úzko, (10) a proto jsme rychle utíkali
domů se schovat // (my)
vysvětlení
Věty 1, 2, 4, 6, 8, a 10 můžeme rozdělit na část
podmětovou a ¨část přísudkovou, mají tedy oba
základní členy. Ve větách 8 a 10 je podmět sice
nevyjádřený, ale můžeme ho doplnit.
Věty 3, 5, 7 a 9 takto rozčlenit nelze, protože podmět
neobsahují, mají pouze část přísudkovou
Věty bezpodměté často označují přírodní jevy nebo
tělesné a duševní stavy lidí
Věty s částí podmětnou i přísudkovou se nazývají
dvojčlenné, věty s pouze s přísudkovou částí se
nazývají jednočlenné
cvičení – Vyber věty bez
podmětu
řešení
Stýská se mu. Bolí mě v zádech. Po celý den
ho bolela hlava. Nic se nestalo. Venku se
strhl prudký vítr. Od lesa zavanul chlad. Od
lesa studeně foukalo. Po vdolkách se jen
zaprášilo. Při chůzi po cestičce jsem si
zaprášila boty. Líbí se ti u nás? Mirkovi se to
vůbec nelíbilo. Něco se ti asi zdálo. Zvonilo
už? Někdo zvoní u dveří.
Stýská se mu. Bolí mě v zádech. Po celý den
ho bolela hlava. Nic se nestalo. Venku se
strhl prudký vítr. Od lesa zavanul chlad. Od
lesa studeně foukalo. Po vdolkách se jen
zaprášilo. Při chůzi po cestičce jsem si
zaprášila boty. Líbí se ti u nás? Mirkovi se to
vůbec nelíbilo. Něco se ti asi zdálo. Zvonilo
už? Někdo zvoní u dveří.
Rozlište věty s podmětem a bez podmětu. U
podmětu řekněte, zda je vyjádřený nebo
nevyjádřený
Nedělní ráno
Když se v neděli ráno probudil, podíval se z okna.
V noci zase sněžilo a od okna profukovalo. Nechtělo
se mu ještě vstávat, lehl si tedy znova do postele,
přemýšlel o všem možném a bylo mu dobře. Pak mu
ale notně vytrávilo, dokonce mu několikrát zakručelo
v břiše. Byl líný uvařit si čaj, a tak si vzal jen hrnek
studeného mléka a kousek chleba s máslem.
Najednou v zámku zaskřípělo. Šel se podívat do
předsíně. Dveře se rozlétly a do bytu vtrhla Monika.
s podmětem x bez podmětu
Nedělní ráno
Když se v neděli ráno probudil, podíval se z okna.
V noci zase sněžilo a od okna profukovalo. Nechtělo
se mu ještě vstávat, lehl si tedy znova do postele,
přemýšlel o všem možném a bylo mu dobře. Pak mu
ale notně vytrávilo, dokonce mu několikrát zakručelo
v břiše. Byl líný uvařit si čaj, a tak si vzal jen hrnek
studeného mléka a kousek chleba s máslem.
Najednou v zámku zaskřípělo. Šel se podívat do
předsíně. Dveře se rozlétly a do bytu vtrhla Monika.
že se Petr asi zbláznil.
že nemocný pocítil po injekci
značnou úlevu.
že v létě u táboráku chtěli
všichni zpívat.
že Ivana měla stále pláč na
krajíčku.
že malé děti někdy pociťují
stesk po rodičích.
že v dálce duněl hrom.
že někde blízko uhodil blesk.
že nastává den.
že nastává noc.
že podle předpovědi přijde v
noci mráz.
Petrovi asi přeskočilo.
Nemocnému se po injekci
značně ulevilo.
Všem se chtělo v létě u
táboráku zpívat.
Ivaně bylo stále do breku.
Malým dětem se někdy stýská.
V dálce hřmělo.
Někde blízko se zablesklo.
Rozednívá se.
Stmívá se.
Podle předpovědi bude v noci
mrznout.
Věty jednočlenné
nelze
je rozdělit na část podmětovou a přísudkovou
mohou být tvořeny holým členem: Bylo parno. Prší
základem může být:
› určitý slovesný tvar např. přísudek: V křoví náhle
zapraskalo. Sněží.
›podstatné nebo přídavné jméno: Napjaté očekávání. Jak
namáhavé!
›infinitiv, příslovce, částice nebo citoslovce: Jen zabrat. Teď!
Ano. Vtom prásk!
ve větách jednočlenných by podmětem bylo
„ono“, což v češtině nelze

dělí se na část podmětnou a přísudkovou
Domorodí lovci
netrpělivě čekali.
Věty dvojčlenné

část
podmětná
část
přísudková
Tak to trvalo týden. Schylovalo se k bouři.
Skutečně? To není pravda. Stalo se něco
nečekaného. Bylo mi zima. Ani na krok nebylo
vidět. Přišlo jaro. Všude je klidno. Rozdělávaly se
na polích ohníčky. Bylo k podzimu. Vystupovat!
Praha-hlavní nádraží. Náhle se setmělo. Blížila se
bouře. Zablesklo se. Někde blízko uhodilo. Blesk
udeřil do vysokého stromu. Hej! Pohov! Velmi
krásné! Náhle zafičel studený vítr. Tma náhle
houstla. Bylo tak temno a smutno. Šťastnou cestu!
V době řepné kampaně se v cukrovarech
pracovalo na tři směny. Střídaly se po osmi
hodinách. Právě se začíná. Představení právě
začalo. V lese bylo syrovo. Běželo mu o život.
jednočlenné x dvojčlenné
Tak to trvalo týden. Schylovalo se k bouři. Skutečně?
To není pravda. Stalo se něco nečekaného. Bylo mi
zima. Ani na krok nebylo vidět. Přišlo jaro. Všude je
klidno. Rozdělávaly se na polích ohníčky. Bylo k
podzimu. Vystupovat! Praha-hlavní nádraží. Náhle se
setmělo. Blížila se bouře. Zablesklo se. Někde blízko
uhodilo. Blesk udeřil do vysokého stromu. Hej! Pohov!
Velmi krásné! Náhle zafičel studený vítr. Tma náhle
houstla. Bylo tak temno a smutno. Šťastnou cestu! V
době řepné kampaně se v cukrovarech pracovalo na
tři směny. Střídaly se po osmi hodinách. Právě se
začíná. Představení právě začalo. V lese bylo syrovo.
Běželo mu o život.
Všude bylo cítit vůni fialek.
Veselé Vánoce!
Zavřít okna!
U dobrých přátel mně bylo
vždycky dobře.
Celou noc hustě sněžilo.
V Jendových očích se zajiskřilo
radostí.
Nateklo mi do bot.
Večer se u táboráku zpívalo.
V městečku bylo rušno.
Zvečera jen trochu skráplo.
V kamnech to vesele zapraskalo.
O takovém štěstí se mu ani nesnilo.
Je mi líto.
Všude byla cítit vůně fialek.
Přejeme veselé Vánoce!
Zavřete okna!
U dobrých přátel se vždy cítím
dobře.
Celou noc hustě padal sníh.
V Jendových očích zajiskřila
radost.
Natekla mi do bot voda.
Večer jsme u táboráku zpívali.
Městečko bylo rušné.
Večer trochu padal déšť.
V kamnech vesele praskal oheň.
O takovém štěstí ani nesnil.
Lituji toho.
Miloš cítil stesk po domově.
Pomalu nastávalo šero.
Blesk uhodil do stodoly.
V přátelské besedě jsem
hovořil o společném zájezdu.
Bolest v krku mu
nepřestávala.
Ryby se v rybníku jen hemžily.
V tanečním sále vesele
tančili.
Po temné noci nastával úsvit.
Bylo krásné počasí.
Milošovi se stýskalo po domově.
Šeřilo se.
Uhodilo do stodoly.
Při přátelské besedě se hovořilo
o společném zájezdu.
Stále ho bolelo v krku.
Rybami se to v rybníku jen
hemžilo.
V tanečním sále se vesele
tančilo.
Po temné noci svítalo.
Bylo krásně.

similar documents