Born Global Companies Prof. Dr. S. Tamer Cavuşgil

Report
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Born Global Companies
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Prof. Dr. S. Tamer
Cavuşgil
Mart 2014
Born Global Companies
BORN GLOBAL COMPANIES
KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELER
Kuruluştan itibaren kararlı bir
biçimde dış pazarlara yönelik
ürün/hizmet farklılığına sahip olan
genç ve girişimci firmalar
Uluslararası olmak artık büyük
firmaların tekelinde değil!
Girişimci, yenilikçi, geniş bir
vizyona sahip ‘niş’ işletmeler
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Küresel Doğan Firmalar
Stratejileri
Şirket bütçeleri
Uzmanlık
alanları
Odaklandıkları
pazarlar
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
•
•
•
•
Risk alarak büyüme
Dış pazarlarda sıkı iş bağlantıları
İnternet teknolojilerinden faydalanma
İlk 3 senede yabancı pazarlardan elde edilen
kar, toplam karın en az yüzde 25’i.
• Bilim, teknoloji, mühendislik
• Büyük firmaların ihmal ettiği ‘niş’ segmentler
• Yenilikçi ürün ve hizmetler
Born Global Companies
Mart 2014
Küresel Doğan
Firmaların
Özellikleri
Üstün
liderlik vasfı
İddialı
hedefler
Yüksek verimliliğe
sahip çalışanlar
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Kolaylaştırıcı Faktörler
• Küreselleşme - talebin ve teknik çözümlerin
yaygınlaşması.
• İnternet teknolojileri sayesinde pazar, tüketici ve
rekabet bilgilerine kolaylıkla ulaşabilme.
• İletişim, nakliye, pazar araştırması gibi
maliyetlerin büyük ölçüde azalması.
• İç piyasalar daralırken, dış piyasaların büyüme
cazibesi.
• Yerli-yabancı üretici ayırt etmeden taleplerinin
karşılanmasına razı tüketiciler.
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Figure 3: Born globals as a share of young and all enterprises, selected EU Member States, US and Japan, 2008
2.50
%
Born globals as % of all enterprises
LV
DK
2.00
IE
SI
1.50
ES
FI
EL
NL
HU
0.50
RO
FR
US
1.00
BE
average
DE UK
IT
JAP
Born globals as % of young enterprises
0.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Source: Global Entrepreneurship Monitor, own calculations and presentation
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
45
50
%
Phase 3:
1990-2000
Phase 5:
2020
Phase 4:
2000-2020
Phase 2:
1970-1990
???
Phase 1:
1950-1970
Active
Exporters
Experimental
Exporters
Committed
Exporters
Longterm
partnerships
Born Globals
• Acquisitions
• Innovation in
business model
Local partners
Third parties
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
New models &
practices
• Strategy
• People
• Cost
• Risk mitigation
© Cavusgil/Kardes 2014
Born Global Companies
Mart 2014
Figure 2: Potential development pathways of born globals versus traditional internationalisation
Company development
Low level
Low level
Company development
High level
International activity
High level
International activity
Young
Established/older
Company age
Young
Dynamic born globals
Established/older
Company age
Steady born globals
Company development
Low level
Low level
Company development
High level
International activity
High level
International activity
Young
Established/older
Company age
Young
Volatile born globals
Established/older
Company age
Decreasing born globals
Company development
Low level
Low level
Company development
High level
International activity
High level
International activity
Company age
Young
Established/older
Slow traditional internationalisation
Prof.Source:
Dr. S.Eurofound
Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Company age
Young
Established/older
Dynamic traditional internationalisation
Mart 2014
Rekabet Dinamikleri
 ‘Disintermediation’ – Markalar; Amazon,
eBay, Alibaba gibi aracı platformlar nedeniyle
değer kaybetmekte.
 Yeni markaların oluşması – Özellikle hızlı
gelişen ülke firmalarının başarısı dikkat
çekmektedir. (LG, Samsung, Kia, Tata, Lenovo,
Grupo Bimbo, Cemex …)
 Hızla büyüyen varlıklı ve orta sınıf
tüketicilerinin tercihleri marka, kalite ve yenilik
yönünde oluyor.
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Kaynak: “Mongolia - The luxury frontier”. The Wall Street Journal, Haziran 2011
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Ülke: Myanmar
Tarih: 4 Mayıs 2013
Kitle: Gençler
Durum: Piyasaya yeni sürülen Samsung Galaxy S4 satın almaya çalışmak
Kaynak: The Wall Street Journal, Mayıs 2013
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Household Expenditure by Decile (Türkiye)
Expenditure per household, $
120,000
Decile 10
100,000
Decile 9
80,000
Decile 8
Decile 7
60,000
Decile 6,
5, 4, 3, 2
40,000
20,000
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
Decile 1
© Cavusgil/Kardes 2013, GSU CIBER
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Affluent
Middle Class
(Year: 2013)
Argentina
Brazil
Chile
China
Colombia
Czech Republic
Egypt
Hungary
India
Indonesia
Malaysia
Mexico
Pakistan
Peru
Philippines
Poland
Russia
South Africa
South Korea
Taiwan
Thailand
Turkey
Venezuela
Vietnam
INCOME
via AMC URBAN HOUSEHOLD
EXPENDITURE
via AMC URBAN HOUSEHOLD
STD
-0,22
1,31
-0,41
4,11
-0,39
-0,53
-0,52
-0,58
0,19
-0,28
-0,43
0,40
-0,55
-0,50
-0,49
-0,30
0,84
-0,45
0,33
-0,14
-0,52
0,08
-0,34
-0,61
STD
-0,17
1,99
-0,43
3,59
-0,40
-0,63
-0,59
-0,69
0,08
-0,27
-0,52
0,64
-0,66
-0,56
-0,57
-0,30
1,09
-0,45
0,39
-0,14
-0,60
0,27
-0,35
-0,73
Index
9
41
5
100
5
3
3
2
18
8
5
22
2
3
3
7
31
4
21
11
3
15
7
1
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Rank Inc. 40%
9
-0,09
2
0,52
12
-0,16
1
1,65
12
-0,16
14
-0,21
14
-0,21
15
-0,23
6
0,07
10
-0,11
12
-0,17
4
0,16
15
-0,22
14
-0,20
14
-0,20
11
-0,12
3
0,33
13
-0,18
5
0,13
8
-0,06
14
-0,21
7
0,03
11
-0,14
16
-0,24
Born Global Companies
Index
14
63
8
100
8
3
4
2
20
11
6
32
3
5
5
11
43
7
27
15
4
24
10
1
OVERALL INDEX
Rank Exp. 60% Overall Index Rank
9
-0,10
-0,19
12
9
2
1,20
1,72
54
2
12
-0,26
-0,42
7
13
1
2,15
3,80
100
1
12
-0,24
-0,40
7
13
14
-0,38
-0,59
3
17
14
-0,35
-0,56
4
16
15
-0,41
-0,64
2
18
6
0,05
0,12
19
7
10
-0,16
-0,28
10
10
12
-0,31
-0,48
5
15
4
0,38
0,54
28
4
15
-0,39
-0,61
2
18
14
-0,33
-0,53
4
16
14
-0,34
-0,54
4
16
11
-0,18
-0,30
9
11
3
0,65
0,99
38
3
13
-0,27
-0,45
6
14
5
0,23
0,37
24
5
8
-0,08
-0,14
13
8
14
-0,36
-0,57
3
17
7
0,16
0,19
20
6
11
-0,21
-0,35
8
12
16
-0,44
-0,68
1
19
Cavusgil/Kardes 2014 GSU-CIBER
Mart ©
2014
Mass Middle Class
Year:
2013
Affluent Middle Class
China
1
China
1
Brazil
2
Brazil
2
Russia
3
Russia
3
Mexico
4
Mexico
4
South Korea
4
South Korea
5
Turkey
5
Turkey
6
India
6
India
7
Taiwan
7
Taiwan
8
Argentina
8
Argentina
9
Indonesia
9
Indonesia
10
Poland
9
Poland
11
Venezuela
10
Venezuela
12
Chile
11
Colombia
13
Colombia
12
Chile
13
Malaysia
13
South Africa
14
South Africa
13
Malaysia
15
Peru
14
Peru
16
Egypt
14
Philippines
16
Philippines
14
Egypt
16
Czech Republic
14
Thailand
17
Thailand
15
Czech Republic
17
Pakistan
15
Pakistan
18
Hungary
16
Hungary
18
Vietnam
17
Vietnam
19
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
© Cavusgil/Kardes
2014 GSU-CIBER
ø Household Expenditure
$, in Thousands
60
50
40
TA
30
AR BR
RU
PE
HU
CO
20
SA
INDOPHTH
PA EG
CH
VI
IN
10
0
-10
SK
CHI TR
VE
ME
PO MACR
0
-10
10
20
30
40
ø Household Disposable Income
$, in Thousands
50
© Cavusgil/Kardes 2014
GSU-CIBER
AR=Argentina, BR=Brazil, CH=China, CHI=Chile, CO=Colombia, CR=Czech Republic, EG=Egypt, HU=Hungary, IN=India, INDO=Indonesia,
MA=Malaysia, ME=Mexico, PA=Pakistan, PE=Peru, PH=Philippines, PO=Poland, RU=Russia, SA=South Africa, SK=South Korea, TR=Turkey,
TA=Taiwan, TH=Thailand, VE=Venezuela, VI=Vietnam
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
60
ø Household Expenditure
$, in Thousands
60
TA
50
TR
40
CHI
30
PE
20
BR
ME RU
HU
CR
PO
SK
VE
MA
AR
EG
CO
SA
TH
CH
INDO PH
VI PAIN
10
0
-10
0
-10
10
20
30
40
ø Household Disposable Income
$, in Thousands
50
© Cavusgil/Kardes 2014
GSU-CIBER
AR=Argentina, BR=Brazil, CH=China, CHI=Chile, CO=Colombia, CR=Czech Republic, EG=Egypt, HU=Hungary, IN=India, INDO=Indonesia,
MA=Malaysia, ME=Mexico, PA=Pakistan, PE=Peru, PH=Philippines, PO=Poland, RU=Russia, SA=South Africa, SK=South Korea, TR=Turkey,
TA=Taiwan, TH=Thailand, VE=Venezuela, VI=Vietnam
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
60
Born Global Modeli Size Uyar mı?
• Türkiye dışındaki pazar potansiyeliniz nedir?
• Yurt dışından gelen talepler oluyor mu?
• İhracatta yabancı ülkeler tarafından uygulanan ticaret
kısıtlamaları var mı?
• Nakliye ve lojistik masrafları makul mu?
• Yurt dışı tüketicisinin talepleri, beklentileri veya
ürünü/hizmeti kullanma tarzları iç pazar müşterisinden
çok farklı mı?
• Dış piyasada iş hacminizi büyütme beklentiniz nedir?
• Bünyenizde dış ticaretten sorumlu tecrübeli elemanlar
bulunuyor mu?
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Düşündürücü noktalar…
• ‘Esnaf’ kökenli girişimciler marka yaratamıyorlar.
• Din çağrışımlı (bazen Arapça) isimlerin bölgesel veya
küresel marka olma şansları düşük.
• ‘Outside in’ yaklaşımı ‘inside out’ yaklaşımından daha
sağlıklı –> dış talebi göz önünde tutarak marka ve
değer yaratabiliyor musunuz?
• Yabancı dilleri rahatlıkla kullanabiliyor musunuz?
• Alanınızda çalışan küresel firmalardan neler
öğrenebilirsiniz?
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Öneriler
• Firma üstünlükleri ve değerleri açık bir şekilde
belirlenmiş mi?
• İşletme ve yönetim süreçleri sağlıklı bir temele
oturmuş mu?
• Büyümeye niyetli ve hazırlıklı mısınız?
• Vizyon, strateji ve uygulama birbirleriyle
bağdaşıyor mu?
• Markanız ürüne bir kişilik kazandırıyor mu?
Markaya özel bir ‘storyline’ yarattınız mı?
• Markanız, Türkiye imajı ile bağdaşıyor mu?
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Geleceğin
Teknolojileri
McKinsey Global
Institute -2013
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
MIT 2013
•Big Data
•Cloud
•Mobile Broadband
•Smart phones
•Wearable Electronics
•Energy efficiency / Clean
energy / storage
•Automation of knowledge
work / deep learning
/artificial intelligence
•Advanced robotics
•Next generation genomics
•3D printing, aka additive
manufacturing
http://www.technologyreview.com/lists/breakthr
ough-technologies/2013/
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Geleceğin Teknolojileri
•3D Printing
•Big Data
•Cloud
•CEM (Customer Experience Management)
•Marketing Analytics
•M2M, or Internet of Things
•Mobile Broadband
•Mobile Applications
•Mobile Devices
•Smart phones
•Tablets, etc.
•Wearable Electronics
•Batteries (Smart phones, cars etc)
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014
Prof. Dr. S. Tamer Cavusgil
Born Global Companies
Mart 2014

similar documents