ÜST KAN*N D*** DENS CANINUS PERMANENS SUPERIOR

Report
ALT KANİN DİŞİ
DENS CANINUS PERMANENS INFERIOR
Total diş boyu
27 mm.
Kron boyu
11 mm.
Kök boyu
16 mm.
Kron genişliği 7 mm.- kolede 5.5 mm.
Kron kalınlığı 7.5 mm.- kolede 7mm.
Yrd. Doç. Dr. Onur ŞAHİN
Labial
yüzey
Alt ve üst kanin dişler arasındaki başlıca farklar
 Alt kaninin kronu daha uzundur. Bazen daha uzun
olabilmekle beraber, bunun esas nedeni kronun mesio
distal olarak daha dar ve temas alanlarının serviks ten
daha uzak oluşudur.
 Mesial temas alanı mesio insizal köşeye yakındır.
 Distal temas noktası insizal ve orta üçlülerin birleşim
yerindedir.
 Alt kanin diş kronu kök üzerinde distale eğilmiş gibi
görünür.
 Alt kanin diş kökü üst kanine göre 1-2 mm. daha kısadır
ve kök ucu daha sivridir
Lingual
yüzey
Mesial yüzey
Distal
yüzey
İnsizal yüzey
 Alt kaninde kronun mesial sınırı daha düzdür.
 Cusp tepesi ve mesial cusp sırtı daha fazla
linguale eğimlidir. Distal cusp sırtı ve temas
alanı da aynı şekilde daha lingualde yer alır.
 Mesial ve distal cusp sırtları linguale yöneliktir.
Distolingual köşenin lingualde kalışı kronu
distolingual yönde dönük gösterir.
 Labialdeki en çıkıntılı alan (labial kontur kreti)
labiolingual eksenin mesialindedir.
 Lingual kontur kreti bu eksenin distalinde kalır.
Kaynaklar:
Wheeler’s Dental Anatomy,Phsiology and Occlusion,9th
Edition

similar documents