Geneticky modifikovane potraviny

Report











1. Čo to vlastne je?
2. Pestovanie génovo modifikovaných potravín
3. Vplyv
5. Postoj Európy a biotechnologických firiem a kritikov
6. Zdravotné riziká
7. Príprava GM rastlín s využitím baktérii
8. Príprava GM rastlín priamou transformáciou
9. Testovanie GMO – I, II, III, IV
10. Monsanto
Použité zdroje
Ďakujem za pozornosť Michal Tomlain, 3.A.



Sú organizmy, ktorých dedičný
materiál bol zmenený
genetickou modifikáciou
Genetická modifikácia je cielená
zmena dedičného materiálu,
ktorý sa nedá dosiahnuť
žiadnou prirodzenou
rekombináciou
Dokážu odolávať zlým
poveternostným podmienkam,
škodcom, majú väčšie výnosy
na hektár a nakoniec aj lepšie
vyzerajú




Perspektívny odbor
Modifikujú sa najdôležitejšie
poľné kultúry: sója, kukurica,
obilie, zemiaky, ryža
Plocha, na ktorej sa vo svete
pestujú GM rastliny, z roka na
rok vzrastá.
Už v roku 2010 v EÚ
predstavovali GM potraviny
približne 30 % trhového
podielu.


Zvyšujú výnosy plodín,
upravujú vlastnosti, zvyšuje
odolnosť proti chorobám a
škodcom
Vplyv takto upravených
potravín na zdravie a vývin
človeka má svojich zástancov
aj odporcov. Čím ďalej tým
viac však vychádzajú na
povrch negatívne vplyvy
týchto potravín na ľudí a
prírodu.




Podľa istého vyhlásenia môžu produkty, bez GM
produktov, v niektorých krajinách EÚ byť z 0,9 % geneticky
pozmenené. To znamená, že na jeden meter štvorcový
európskej ornej pôdy môže stáť jedna geneticky
modifikovaná rastlina bez toho aby sa to muselo deklarovať.
Biotechnologické firmy tvrdia, že GM osivo odoláva hmyzu
a chorobám, a vyžaduje menej pesticídov. Tiež tvrdia, že
GM potraviny nie sú nebezpečné.
Kritykovia tvrdia, že nemáme dostatočnú znalosť o
možnom riziku. Dopad GM potravín na ľudí a prírodu
môže mať ďalekosiahlejšie následky, pretože sa
nevypracovala žiadna štúdia z dlhodobého hľadiska.
GM plodiny môžu kontaminovať a už v súčasnosti
kontaminujú prirodzené odrody, môžu vytvoriť takzvané
„superburiny“ a viesť k strate rozmanitosti druhov.



1. Toxicita - odolná voči
škodlivému hmyzu , odolná
proti prípravkom na burinu,
možné vniknutie pesticídu do
nášho organizmu
2. Alergie - GM plodina môže
spôsobovať alergické reakcie
3. Odolnosť voči antibiotikám Ak sa gény z GMP
pretransformujú do organizmov
spôsobujúcich ochorenia, potom
liečba antibiotikami bude na ne
neúčinná.
Testovanie GMO
GMO sa testujú len 4 týždne na dobytku na rozdiel od
liečiv/medikamentov ktorých testovanie prebieha až 10 rokov, než sa
dajú na trh. Liečivo sa dá na rozdiel od GMO z trhu stiahnuť, ale
zamorené pole už nikdy nemôžete zbaviť genetických zmien pretože
je neustále ,,infikované“ peľom, semenami atď...
Irina Ermaková
z moskovského inštitútu
experimentovala
s tehotnými myšami.
Kŕmila ich geneticky
modifikovanou sójou,
ktorá sa predáva
v Nemecku, Rakúsku,
Franczúsku a inde v EÚ.
Už po pár týždňoch bolo
57% myších potomkov
mŕtvych. Názor nech si
vytvorí každý sám.
Tryptofán
GM kukurica StarLink bola
v USA povolená ako krmivo pre
zvieratá. Ochoreli tisícky ľudí –
poruchy reči nevoľnosť, vyrážky
či nebezpečné alergie. Príčinou
bol GM Tryptofán.
Určitá Japonská firma v minulosti vyrábala geneticky
upravený Tryptofán(esenciálne aromatická
aminokyselina, podporujúca tvorbu serotonínuupokojujúce účinky). Tento Tryptofán sa používal na
tlmenie bolesti. Jeho používanie viedlo k ochrnutiam
postupujúcim od nôh až k pľúcam, srdcu či zástave
srdca. Desaťtisíce ľudí postihlo toto ochorenie, 1200
je trvale ochrnutých a 36 zomrelo.
Glyfosát
Firma Monsanto vyrába herbicíd Glyfosát na ničenie burín. Glyfosát je
tiež účinnou látkou Roundupu a iných herbicídnych prípravkov. Tento
prípravok sa používa v Argentíne až 7 krát ročne a usmrcuje všetky
rastliny okrem tých GM. V prospektoch firmy je písané , že firma nenesie
zodpovednosť sa používanie prípravku. Taktiež sa tu uvádza, že včely
prípravok Glyfosát alebo Roundup dobre znášajú. Rakúsky ekologický
pestovateľ dipl. ing. Volker Helldorff robil pokus pri ktorom schválne
nastriekal prípravok na včely. Včely boli do troch minút mŕtve. Toľko k ich
dobrému znášaniu tohto prípravku. Ako môžeme teda dovoliť aby sa
vôbec takéto jedy vyrábali a používali pri pestovaní potravín?!
Štúdia z rakúskeho spolkového úradu pre životné prostredie z roku 2000
uvádza, že GM sója spôsobuje značné poškodenie na zdraví cicavcov – menší
prírastok na váhe, menšie libido či menší objem ejakulácie, karcinogénne
účinky u ľudí a menšiu úrodu až o 40%. Aj napriek tomu sa táto GM sója stále
importuje do Rakúska. U tejto GM sóje sa v Brazílii vyskytla hniloba koreňov,
ktorá zabíja dusíkaté baktérie.
Semenníky myší
kŕmených GM sójou
a obyčajnou sójou
Ďalšie negatívne
vplyvy GMO:
Pri genetickom experimentovaní s lososmi
ich vedci dokázali upraviť natoľko, že za
polovičnú dobu boli šesťkrát tučnejší. Mali
však aj len ,,pár“ malých kozmetických vád:
deformácie lebky, chýbajúce telesné
segmenty a zalomené chvosty.
Zavádzaním pestovania GM rastlín sa zničí
klasické – ekologické pestovanie. Krížením
týchto rastlín s normálnymi či už
prostredníctvom vetra či včiel, ktoré lietajú až 5
km ďaleko sa tieto upravené rastliny dostanú
prakticky všade. Pestovanie GM rastlín spolu
s používaním herbicídov povedie určite
k vymieraniu včiel.
Lajcky povedané v genetickom pestovaní sa na stovkách hektárov pestuje
rastlina pozmenená tak aby bola odolná voči jedu, ktorý sa všade na poli
rozprašuje a ktorého úlohou je doslova všetko otráviť( všetky nežiaduce
rastliny(buriny), všetok hmyz a teda aj včely). Existujú prípady keď sa kukurica
geneticky pozmenila tak aby sama produkovala jed proti hmyzu.
Firma Monsanto (národná spoločnosť sídliaca
v USA, podnikajúca v agrochemickom
priemysle a v oblasti biotechnológií,
farmaceutík a GMO) vymyslela geneticky
upravené semeno. Tzv. samovražedné
semeno, ktoré si dala patentovať. Toto
semeno klíči iba raz a potom samo seba
usmrtí. Farmár pestujúci upravenú rastlinu
musí teda každý rok zakúpiť nové vrecia osiva
od Monsanta.
Sú známe prípady ,a to hlavne zo Severnej Ameriky, v ktorých firma
Monsanto žalovala každého farmára u ktorého našli na poli svoju
patentovanú GM rastlinu. Na prenesenie rastlín pritom stačí vietor či
včely. Súdy však vyhlasovali, že farmár je zodpovedný za to čo mu
rastie na poli a teda musel platiť za patent, ktorý ani nevysadil.
Monsanto takýmto štýlom zlikvidovalo a stále likviduje stovky farmárov.
Za zmienku stojí aj fakt, že počas invázie
USA do Irak bolo nariadené zničenie
všetkého osiva v Iraku. Ľudia mohli
pestovať len GM osivo od Monsanta.







Použité zdroje:
http://wikipedia.org
http://www.badatel.sk/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=58&Itemid=32
http://www.gmo.sk/sk/
http://www.youtube.com/watch?v=nfX1wCopEZw&
feature=relmfu prednáška – Požehnanie a kliatba
gentechniky
http://www.apotheka.sk/article/178/genetickymodifikovane-potraviny-ano-ci-nie
http://www.youtube.com/watch?v=kejVhEiR1kg
dokument –Potraviny a.s.

similar documents