Geneesmiddelen in combinatie met kruiden en dranken

Report
Kruiden en dranken in combinatie
met geneesmiddelen
Ipodium, 2 maart 2013
Apr. Freija Verbiest
Definitie
 Er is sprake van een geneesmiddeleninteractie als het effect van
een GM of de toxiciteit ervan gewijzigd is ten gevolge van de
aanwezigheid van een andere substantie (GM, voedsel, dranken,
kruiden,…)
 Effect =
of
 Toxiciteit
 Therapiefalen
 Optreden is patiëntafhankelijk
Overzicht
 Interacties met dranken:
 Alcohol
 Pompelmoessap
 Melk(producten)
 Interacties met kruiden (voedingssupplementen)
 Vitamines met mineralen en spoorelementen
 Sint-Janskruid
 Ginkgo biloba
Interacties met drank: Alcohol
 Alcohol + … => versterkende werking
 Antipsychotica, anxiolytica, sedativa, barbituraten,
benzodiazepines, TCA, oudere antihistaminica, opiaten, …
 Slaperigheid, sufheid, respiratoire onderdrukking,…
 NSAID ’s en salicylaten
 Verhoogd risico op maagbloedingen
 ethanol, NSAID ’s en salicylaten = mucosale irritatie
 NSAID ’s en salicylaten verminderen de bloedplaatjesaggregatie
 Paracetamol
 Verhoogd risico op hepatotoxiciteit
 Antidiabetica, insuline
 Hypoglycemisch effect versterken of verminderen
 verhoogd risico op lactaatacidose bij metformine
 Antihypertensiva
 Hypotensief effect versterken
Interacties met drank: Alcohol
 Versterkende werking door alcohol + …
 Disulfiram(like) effect
(= Antabusereactie= extreem onplezante reactie)
 disulfiram (Antabuse)
 metronidazole (Flagyl, Tiberal)
Interacties met drank: Pompelmoessap
 Pompelmoes(sap) = inhibitor van CYP 3A4
 GM A remt de metabolisatie van GM B
 Snel effect
 GM B = Substraat van CYP3A4
=> interactie => toxiciteit of therapiefalen
(indien B = prodrug)
Interacties met drank: Melk(producten)
 Complexatie door Calcium
 Antibiotica
 Chinolones:
 levofloxacine (Tavanic)
 cipofloxacine (Ciproxine )
 Bepaalde tetracyclines
 Bisfosfonaten
…
Gelijktijdige inname van geneesmiddelen die meerwaardige kationen
Bevatten (calcium, magnesium, ijzer, aluminium,…), kunnen de
absorptie van oraal toegediende bisfosfonaten, chinolones, …
verstoren => risico op therapiefalen => Spreiding is de boodschap
Overzicht
 Interacties met dranken:
 Alcohol
 Pompelmoessap
 Melk(producten)
 Interacties met kruiden
 Vitamines met mineralen en spoorelementen
 Sint-Janskruid
 Ginkgo biloba
Interacties met kruiden:
vitamines met mineralen en spoorelementen
 Complexatie door meerwaardige kationen (Ca2+, Mg2+, Fe2+,…)
 Antibiotica (chinolones, (tetracyclines))
 Bisfosfonaten
…
=> absorptie van oraal toegediende bisfosfonaten, chinolones,…
verstoren => risico op therapiefalen => INNAME SPREIDEN
Interacties met kruiden: Sint-Janskruid
 Sint-Janskruid = CYP3A4 inducer :
 GM A remt de metabolisatie van GM B
 Traag effect
 GM B = Substraat van CYP3A4
=> interactie => toxiciteit of therapiefalen
Interacties met kruiden: Ginkgo biloba
 Ginkgo biloba + anti-aggregantia en / of NSAID ’s
Versterkende werking (additie – synergisme)


Ginkgo biloba (ginkgolide B) :
krachtige inhibitor van de
plaatjesactiveringsfactor, nodig
voor de plaatjesaggregatie

Anti-aggregantia en NSAID ’s:
remmen bloedplaatjesaggregatie
Kruiden en dranken in combinatie met
geneesmiddelen: BESLUITEN
 Verschillende interacties
Versterking van de werking (additie – synergisme)

Alcohol + …
Ginkgo biloba + anti-aggregantia / NSAID ‘s



Alert !
Interacties ter hoogte van absorptie

Meerwaardige kationen



Melk(producten) + bepaalde AB, bisfosfonaten
Mineralen – spoorelementen + bepaalde Ab, bisfosfonaten
Inname spreiden
Interacties ter hoogte van metabolisatie (CYP3A4)


Pompelmoessap + CYP3A4-substraten
Sint-Janskruid + CYP3A4-substraten
Dosis aanpassen
Kruiden en dranken in combinatie met
geneesmiddelen: BESLUITEN
 Verschillende interacties:

Klinische relevantie?
 Duidelijke informatieverstrekking aan de patiënt
(m.b.t. inname, m.b.t. risicofactoren,…)
 Alternatieve therapieën:


Niet opgevolgd door zorgverleners (artsen, apothekers,…)
Geen studies naar interacties
Nature is not always safe!!

similar documents