Eduskuntavaalit 2015 diasarja yhdistyksille

Report
Eduskuntavaalit 2015
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Miksi vaalityö on tärkeää?
• Poikkeukselliset panokset, Suomen
suunta ratkaistaan nyt
– Säästöpaineet (kohdistaminen)
– Julkinen palvelu vai ulkoistaminen ja
yksityistäminen
• Puolueet käyttävät vähemmän rahaa
mainontaan
– Jalkatyöllä on väliä
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Vaalityön tukeminen
• Eduskuntavaalit ovat tärkeät JHL:n jäsenistön
edunvalvonnan näkökulmasta
– liitto kannustaa alueita ja yhdistyksiä olemaan aktiivisia
yhteiskuntavaikuttamisessa eduskuntavaalien alla.
• Yhdistyksien kannattaa käyttää harkintavaltaansa
eduskuntavaaliehdokkaiden tukemisessa
• Mahdollisen tuen antaminen on oltava avoin
päätöksentekoprosessi ja siinä on otettava huomioon
tasapuolisuus ehdokkaiden ja puolueiden välillä
• Myös vaalirahoitusta koskevia määräyksiä on
noudatettava, ne löytyvät netistä osoitteesta
vaalirahoitus.fi
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Vaalitapahtumien järjestäminen
• Jos yhdistys suunnittelee omaa
tapahtumaa, niin kannattaa kartoittaa
mahdollisuuksia järjestää tapahtuma
yhdessä muiden yhdistysten ja
aluetoimiston kanssa
• Tapahtumien järjestämisessä on aina
muistettava tasapuolisuus eri puolueiden
kesken
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
• Suosittelemme näkymistä JHL-teltalla
erilaisissa toritapahtumissa!
• Alueellisille nuorisojaoksille suosittelemme
omien vaalitapahtumien järjestämistä
• Yhdistysten kannattaa ottaa yhteyttä
alueellisiin nuorisojaostoihin
yhteistyömahdollisuuksien
kartoittamiseksi.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
• Yhdistysten on hyvä kartoittaa omalla
alueellaan olevat
kansanedustajaehdokkaat ja heidän
tukiryhmänsä
• Tärkeintä on pitää yhteyttä ehdokkaisiin ja
tuoda tavoitteitamme esille!
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Mitä työkaluja JHL tarjoaa
vaalityöhön?
• Vaaliteesit on 12 sivun tiukka asiapaketti, joka on jaossa
aluetoimistoissa
• Vielä tiiviimmin tavoitteet on esitetty vaaliesitteessä, joita voi myös
kysyä aluetoimistosta
• JHL-shopiin tulee myyntiin jakotavaraksi purukumipusseja, joissa on
vaali-ilmeeseen käärittynä laadukasta kotimaista xylitol –purkkaa
• Yhdessä JHL:n vaali-ilmeellä varustetussa pussissa on 2 kpl
purukumeja
• Purukumit ovat tilattavissa JHL-Shopin kautta helmikuun alusta
alkaen
• Yhden 200 kpl:n pussin hinta on 124 € + alv.
• Laatikon (5 pussia eli 1000 kpl) hinta on 620 €.
• Niitä kannattaa ostaa yhdistykselle vaikka vähän isompikin erä ja
jakaa vaalitilaisuuksissa
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Viestintä omissakäsissä.fi –
sivuston kautta
• Hyvinvointi omissa käsissä –slogan: kaikki ei
ole kaupan, verovaroin julkisesti tuotetut ja
demokraattisesti ohjatut julkiset palvelut ovat
hyvinvointivaltion ytimessä
• Omissakäsissä.fi –sivustolla
– Kaikki JHL-taustaiset ehdokkaat (jotka
ilmoittaneet tietonsa)
– Tietoa vaalitapahtumista
– Teesit
– Taustamateriaaleja ehdokkaille ja tukiryhmille
• Vaaliviestinnän keskeisin kanava
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Hyvinvointivaltion tulevaisuus
2010-luvulla -raportti
• Palkansaajien tutkimuslaitoksen
julkaisema raportti ”Hyvinvointivaltion
tulevaisuus 2010-luvulla – mitä kello on
lyönyt?” Toimittajana Heikki Taimio
• 15 kirjoittajaa, 11 artikkelia
• ”Vaihtoehto vaihtoehdottomalle politiikalle”
• JHL tukenut taloudellisesti julkaisua,
käytetään taustamateriaalina vaalikentillä
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
• SAK järjestää valtakunnallisen
kampanjapäivän 14.3
– Suosittelemme siihen osallistumista
• Kannattaa muutenkin osallistua SAK:n ja
muiden tahojen järjestämiin, erityisesti
suuriin tapahtumiin.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Liiton neljä vaaliteemaa
•
•
•
•
Julkiset palvelut
Verotus
Työelämä
Turvallisuus
Keskeistä julkisten palvelujen
puolustaminen.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Julkiset palvelut
•
•
•
•
Yhteiskunnan eheänä pitävä voima
Toimiva turvaverkko
Laadukkaat palvelut ihmistä lähelle
Palvelut tuotettava omana kunnan,
kuntayhtymän tai valtion työnä
• Läpinäkyvyys ja kokonaistaloudellinen etu
toteutuu parhaiten, kun hyvinvointi
pidetään omissa käsissä.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Verotus
• Päätehtävinä yhteisten palvelujen rahoitus
ja tuloerojen tasaaminen
• Verotus pidettävä tasolla, jolla
hyvinvointipalvelut voidaan turvata
• Harmaa talous ja verokeinottelu kitkettävä
• Kuntien verotulopohjaa tulee vahvistaa
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Työelämä
• Hyvät työolot ja oikeudenmukainen kohtelu
kuuluu kaikille työntekijöille
• Osaavat työntekijät, hyvä johtaminen ja
töiden järkevä organisointi saa aikaan laatua
ja tulosta
• Julkisen sektorin jatkuvat muutokset ja
henkilöstön vähentäminen on lopetettava
• Palvelussuhdeturva, yhtenäiset työehdot ja
ammatillinen kehittäminen avainasemassa
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Turvallisuus
• Hyvät julkiset palvelut joka puolella
Suomea ovat edellytys lujittaa
yhteiskunnan koheesiota
• Välittäminen, terveys, hoiva, koulutus,
kulttuuri ja kestävä ympäristö vähentävät
syrjäytymistä, rikoksia ja kyynisyyttä
• Suomen hallinnon toimivuus ja
korruptoimattomuus ovat kilpailukyvyn
ehdoton edellytys
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi
Kiitos!
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
omissakäsissä.fi

similar documents