PowerPoint-esitys

Report
Kuopion maaseutuohjelma
Sydän-Savon maaseutupalvelu
Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala
p. 044-7401263
[email protected]
http://maaseutupalvelu.siilinjarvi.fi
Juankoski, Kaavi, Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto
Yhdistysten ja kaupungin yhteistyö
 strateginen yhteistyö (maaseutuohjelma)
 kumppanuusyhteistyö (sopimusyhteistyö kaupunki –paikalliset
yhdistykset palvelujen järjestämisestä)
 perusyhdistystoiminta (vuoropuhelu, kaupungin toimintaavustukset, kokoontumistilat ym.)
Sydän-Savon maaseutupalvelu
Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala
p. 044-7401263
[email protected]
http://maaseutupalvelu.siilinjarvi.fi
Juankoski, Kaavi, Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto
Maaseutuohjelman tarve:





vaikuttamisen mahdollisuus, asukkaan osallistuminen oman alueen kehittämiseen
löytää ja priorisoida alueelliset kehittämiskohteet
löytää yhteiset päämäärät ja yhteistyötahot
etsiä uusia toimintamalleja ja –tapoja
edistää vuoropuhelua ja viestinkulkua maaseutualueiden, kaupungin ja kehittämiseen
osallistuvien toimijoiden kesken
Sydän-Savon maaseutupalvelu
Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala
p. 044-7401263
[email protected]
http://maaseutupalvelu.siilinjarvi.fi
Juankoski, Kaavi, Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto
Maaseutuohjelman tavoitteet:





tuoda esille alueelliset kehittämistarpeet
parantaa alueen maaseudun kehittämistyön koordinointia
parantaa alueen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä
parantaa kehittämistyön toimintatapoja
vahvistaa kuntien edellytyksiä integroida maaseudun ja kunnan eri osien
kehittäminen ja sitä tukeva yhteistoiminta osaksi kunnan kokonaiskehittämistä
ja pitkän aikavälin tavoitteita
 vahvistaa maaseudun huomioimista osana maakunnallista suunnittelu- ja
aluekehittämisjärjestelmää
Sydän-Savon maaseutupalvelu
Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala
p. 044-7401263
[email protected]
http://maaseutupalvelu.siilinjarvi.fi
Juankoski, Kaavi, Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto
Maaseutuohjelman prosessi
Maatilojen ja
maaseutuyritysten sekä
asukkaiden tarpeet
Kyläsuunnitelmat,
yrityskontaktit
Maaseudun kehittämistä
koskevat ohjelmat,
tutkimukset, hyvät
käytännöt
Sydän-Savon maaseutupalvelu
Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala
p. 044-7401263
[email protected]
Neuvontapalvelut
Kehittämisohjelmat
Alueelliset
maaseutuohjelmat
Kaupungin
maaseutuohjelma
Kuntien, seurakuntien ja
valtion palvelut
Yritysten ja yhdistysten
palvelut
Toimijoiden yhteistyö,
sopimuksellisuus
http://maaseutupalvelu.siilinjarvi.fi
Juankoski, Kaavi, Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto
Kuopion maaseutuohjelman sisältö
Kuopion maaseutualueen:
 toimintaympäristön nykytilanne ja ennusteet
 visio 2030 ja strategiset päämäärät
 kehittämistoimenpiteet
•
•
•
•




asuinympäristön viihtyisyyden kehittäminen
maaseutualueiden palvelut
elinkeinoelämän monipuolistaminen ja elinkeinojen kilpailukyky
osallistuminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet
Alueelliset lähtökohdat, tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet
Kehittämistoimenpiteiden resurssointi
Seuranta
Koko maaseutualuetta koskevien toimenpiteiden yhteenveto
Sydän-Savon maaseutupalvelu
Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala
p. 044-7401263
[email protected]
http://maaseutupalvelu.siilinjarvi.fi
Juankoski, Kaavi, Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto
Kuopion maaseutuohjelman aikataulu
 syksyn 2012 aikana ovat alueelliset toimijat alkaneet koota alueensa kehittämistarpeitaan
 alkuvuonna 2013 kootaan Kuopion maaseutualueiden toimintaympäristön nykytilannetiedot ja
ennusteet sekä maaseudun tulevaisuusnäkymistä ohjelmatyön taustalle
 huhti- lokakuun 2013 aikana tehdään maaseutuohjelman aluekierros, jossa kuullaan alueiden,
maaseudun asukkaiden, yrittäjien ym. toimijoiden ajatuksia oman elinympäristönsä
kehittämiseksi. Järjestettävissä Etelä-Kuopion, Itä-Kallaveden, Karttulan, Länsirannan, Nilsiän,
Riistaveden ja Vehmersalmen aluefoorumeissa ovat mukana kaupungin eri palvelualueiden
edustajat ja mukaan pyydetään keskeisimmät sidosryhmätoimijat valtionhallinnosta, alueen
seurakunnista, ym.
 kesän ja syksyn 2013 aikana kootaan Kuopion maaseutuohjelma alkaneelle valtuustokaudelle.
 vastuu Sydän-Savon maaseutupalveluilla, työhön osallistuvat myös kaupungin palvelualueiden
edustajat
 Kuopion maaseutuohjelma on päivitetty vuoden 2013 loppuun mennessä
Sydän-Savon maaseutupalvelu
Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala
p. 044-7401263
[email protected]
http://maaseutupalvelu.siilinjarvi.fi
Juankoski, Kaavi, Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto
Kuopion maaseutuohjelma
2013-2016
o Tehostaa kaupungin, EU-rahoituksen ym. resurssien ohjaamista
mahdollisimman tehokkaasti huomioiden kylien ja maaseutuyrittäjien
tarpeet
o Parantaa alueen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä
o Vahvistaa maaseudun huomioimista osana maakunnallista suunnitteluja aluekehittämisjärjestelmää
o Viitoittaa tulevaisuudensuunnan vuoteen 2030
Lisätietoa:
http://maaseutupalvelu.siilinjarvi.fi
Juha Nykänen
maaseutujohtaja
[email protected]
P .044-7401250
Laura Reinikainen
maaseutuasiamies
[email protected]
p. 044-7401261
Kalevi Juutinen (Nilsiä)
maaseutuasiamies
[email protected]
p. 044-7401252

similar documents