hyvinvointia ja hyvää arkea

Report
Amislaisesta oman elämänsä ammattilaiseksi –
hyvinvointia ja hyvää arkea
Merit Lindén, projektipäällikkö
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Kuka, mitä, mistä?
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry | www.ehyt.fi
• Aloitti toimintansa 2012, perustajajärjestöinä Elämäntapaliitto, Terveys ry. ja
Elämä on parasta huumetta ry.
• Noin 60 työntekijää, joista suurin osa Helsingissä ja noin 15 alueilla
• Kuopiossa aluekoordinaattori Terttu Huttunen
• Jäsenjärjestöjä eri puolella Suomea noin 100
AMIS – Arjen Ammattilaiset | www.ammattilainen.fi
• RAY:n tuella vuosina 2011-2015
• 7 työntekijää
• Yleistavoitteena ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin edistäminen
Merit Lindén
16.9.2014
Puolet Suomesta puolessa tunnissa
• Amis 2014 - faktaa, ei fiktiota
• Amiksen hyvä arki
• Työtä hyvinvoinnin eteen
Merit Lindén
16.9.2014
Amis 2014 - opiskelu
Viime kevään yhteishaussa
• lukioon oli 32000 hakijaa (38000 paikkaa)
• amikseen oli 52000 hakijaa (48000 paikkaa)
Suosituimpia aloja
• sosiaali- ja terveysala
• ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
• liiketalous ja kauppa
www.oph.fi
Merit Lindén
16.9.2014
Amis 2014 – oppilaitokset
Ajankohtaisia prosesseja
- Ammatillisten koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus (voimaan
1.8.2015)
- Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1.8.2014 alkaen)
- Yhteishaun uudistus (epäonnistui osittain amisten kohdalla)
- Aloituspaikkojen määrää muutettu koulutusaloittain ja
maantieteellisesti
- Nuorisotakuu ohjaa nuoria ammatillisiin opintoihin
Merit Lindén
16.9.2014
Amis 2014 - erityispiirteet
- 80% pitää opiskelusta (lukio 77%) (kouluterveyskysely)
- kiusaamiseen ei ole puututtu aikuisen toimesta 70% (lukio 89%)
(kouluterveyskysely)
- Vuoden 2008 aika valmistuneet työskentelivät vuonna 2012 pääosin
koulutustaan vastaavissa tehtävissä sekä vakituisissa ja kokoaikaisissa
tehtävissä. (Rahkeet duuniin, Sakki)
- 74% on ylpeä koulutuksestaan (Työelämä, sä tarviit mua!)
- 3/5 amiksista tietää mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa työkseen
(Työelämä, sä tarviit mua!)
Merit Lindén
16.9.2014
Amis 2014 - haasteet
Suurimmat terveystapaerot (kouluterveyskysely)
36% tupakoi päivittäin (lukio 8%)
55% ei syö aamupalaa joka arkiaamu (lukio 32%)
57% harjaa hampaat harvemmin kuin kahdesti päivässä (lukio37%)
24% hakenut apua masentuneisuuteen (lukio 18%)
35% tosihumalassa vähintään kerran kuukaudessa (lukio 20%)
43% ei tiedä miten voi vaikuttaa oppilaitoksen asioihin (lukio 27%)
Suurin keskeyttämisen syy on väärä opiskelualan valinta, toisena huono
ryhmähenki/viihtyvyys oppilaitoksessa (Vehviläinen 2013)
Merit Lindén
16.9.2014
Amis 2014 - asuminen
(Vehviläinen 2012)
noin 12 000 nuorta asuu asuntoloissa (2011)
Asukasvalinnoissa suositaan alle 18-vuotiaita
keskimäärin 64,4 opiskelijaa/kokopäiväinen asuntolanohjaaja (vaihtelu 8-235)
90% muuttaa asuntolaan suoraan vanhempien luota
56,9% tulee 51-200km matkan päästä
28,9% keskeyttäisi opinnot jos ei olisi asuntolapaikkaa
yöpäivystys: 13% ei mitään, 38,9% vartiointiliike, 38,9% oma päivystys
suurimmat häiriötekijät työntekijöiden mielestä iltahiljaisuuden rikkominen
52,8%, sotkeminen 61,1% ja motivoitumattomuus 48,2%
• nuoret ovat tyytyväisimpiä asuntolanohjaajan läsnäoloon
(ka. 8,34 asteikolla 4-10)
•
•
•
•
•
•
•
•
Merit Lindén
16.9.2014
ravinto nukkuminen asuminen
liikunta seksi parisuhde pelaaminen
raha alkoholi työ liikenne ympäristö
harrastukset osallisuus vaikuttaminen
vuorovaikutus tupakka kiusaaminen
motivaatio itsetunto perhe ystävät
Merit Lindén
16.9.2014
Amiksen hyvä arki
tekemiseen uppoutuminen
eli kutsumus
+
merkityksen löytäminen
=
hyvä arki
(Ammattiosaajan hyvä elämä, Martela & Järvilehto)
Merit Lindén
16.9.2014
Amiksen hyvä arki
Perinteinen hyvän arjen rakenne on toivottua edelleen
• 66% haluaa säännöllisen 8-16 työajan
• 67% toivoo voivansa pitää lomaa kuukauden kesällä ja viikon talvella
Kun kysytään esikuvia, vastaus on useimmiten isä tai äiti
Työpaikalta toivotaan
• Viihtyisää työympäristöä (91%)
• Mukavia taukotiloja (82%)
• Toimivia työvälineitä (93%)
• Mahdollisuutta jutella työkavereiden kanssa (85%)
(Lähde: Työlämä, sä tarviit mua!)
Merit Lindén
16.9.2014
Työtä hyvinvoinnin eteen
Kohtaaminen
Valistus
Säätely
Säätely: hinta, saatavuus, ikärajat,
anniskelun rajoitteet (määrä, kenelle,
missä, milloin, kuka..)
Valistus: päihteisiin ja päihteiden
käyttöön liittyvä tieto (fyysiset,
psyykkiset, sosiaaliset, taloudelliset,
jne.)
Kohtaaminen: keskustelu, arvot,
asenteet, merkitykset, jne.
Merit Lindén
16.9.2014
Työtä hyvinvoinnin eteen
Kohtaamisen kautta:
- tulee nähdyksi
- tulee kuulluksi
Kohtaamisen pitää olla:
- arvostavaa
- neutraalia
Suurella osalla syrjäytyneistä ja niistä joilla on vaikeuksia
elämänhallinnan kanssa, on taustalla kokemus osattomuudesta. Siitä,
että en kuulu mihinkään. Minua ei huomata. Minulla ei ole paikkaa.
Merit Lindén
16.9.2014
Työtä hyvinvoinnin eteen
Ammatillisissa oppilaitoksissa opetus on erittäin työelämälähtöistä ja lähiopetusta on
vähennetty työssäoppimisjaksojen pidentämiseksi.
Oppilaitoksissa hyvän yhteishengen rakentuminen ei ole vain sattumaa, vaan siihen voidaan
panostaa ja sitä voidaan tehdä aktiivisesti hyvällä ryhmänohjauksella.
Ryhmänohjaus on käsityötaito, jonka jokainen voi opetella. Siihen kuuluvat kohtaaminen,
osallisuus, vuorovaikutus, rakenne, menetelmät, säännöt ja arvostus.
Amis-työssä kehitetty Ryhmäilmiö keskittyy ryhmän rakentamisen taitoihin ja periaatteisiin.
Jokaisella on oikeus kuulua hyvään ryhmään, eikä koskaan ole liian myöhäistä!
Merit Lindén
16.9.2014
Nuori kaipaa ja tarvitsee aikuisen läsnäoloa,
keskustelua, näkökulmia, arvostuksia,
suuntaviittoja, vuorovaikutusta, olemista.
Me kaikki tarvitsemme.
Kiitos!
Merit Lindén, projektipäällikkö
050 3665 112, [email protected]
www.ammattilainen.fi | www.ryhmailmio.fi| www.ehyt.fi

similar documents