Saarijärvellä - Ministry of Finance

Report
Saarijärvi
ASPA2014
Pilottikunta
Anna-Marja Tamminen
saarijarvi.fi
Saarijärvi-infoa
•
Seutukuntakeskus (Saarijärven-Viitasaaren sk)
•
Perustettu v. 1866, kaupunkioikeudet 1986.
•
Kuntaliitos Pylkönmäen kanssa v. 2009
•
10.165 asukasta (2013)
•
Kuntakeskus ja yli 20 elinvoimaista kylää
•
Taajama-aste 57,2 % (koko maa 84,7 %)
•
Pinta-ala 1422/1252 km2
•
Tuloveroprosentti 21 %
saarijarvi.fi
Väestön ikärakenne
Väestön ikärakenne 31.12.2013
Ikäryhmä
Saarijärvi%
Koko maa
0-14
14,6
16,4
15-64
59,1
64,2
65-
26,3
19,4
saarijarvi.fi
Etäisyydet
•
•
•
•
•
Saarijärvi – Jyväskylä
Saarijärvi – Äänekoski
Saarijärvi – Helsinki
Pylkönmäki – Jyväskylä
Pylkönmäki – Äänekoski
65 km
35 km
340 km
95 km
61 km
saarijarvi.fi
Työmarkkinat
•
Työpaikat 3413 (31.12.2011)
•
•
•
•
Alkutuotanto 12,2 %
Jalostus
21,6
Palvelut
64,4
Muut
1,8
(3,5 %)
(22,1)
(73,1)
(1,3)
•
Yritystoimipaikat 773
•
Työvoima 4486 (2012)
•
Työllisten osuus 18 – 74 vuotiaista 51,7 % (60,1 %)
-> taloudellinen huoltosuhde 1,79 (1,32 %)
•
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä 32,4 % (24,2 %)
•
Työttömyysaste
•
•
17,0 %, 758 he (30.6.2014)
20,8 %, 935 he (31.12.2013)
saarijarvi.fi
Valtion palvelut 2014
Saarijärvellä : Kela, poliisi, maanmittaustoimisto
Äänekoskella: TE-toimisto (35 km)
Jyväskylässä: verotoimisto, maistraatti (65 km)
Yhteispalvelusopimus : TE-toimisto, verotoimisto
ja maistraatti 01.2014 ->
saarijarvi.fi
Yhteispalvelupisteen asiakkaat
21.1.-31.7.2014 (49 pv)
Asiakkaat
yhteensä
Etäasiointi
TE-toimisto
633
119
Vero
195
4
Maistraatti
72
3
Kunta
55
2
Muu
11
Yht.
966
128
saarijarvi.fi
Tyypillinen yhteispalvelupisteen
asiakas
• Asiakkaalla ei verkkopankkitunnuksia
• Asiakas ei uskalla käyttää verkkopankkitunnuksia yleisellä
asiakaspäätteellä
• Asiakas tarvitsee tukea lomakkeiden täyttämisessä ja
verkkoasioinnissa
• Asiakkaalla ei ole varaa jonottaa
puhelinpalvelunumeroissa
• Julkisen liikenteen puute esim. Äänekoskelle
• Valtion palveluntuottajan tavoittaminen vaikeaa
sähköpostilla tai puhelimitse
• Palvelut vaikeasti ymmärrettäviä
• Asiakas ei tunne valtion palveluntuottajan toimintamallia
• Asiakas haluaa tukea omalle ymmärrykselle
saarijarvi.fi
Suunnitellut asiointipisteet KeskiSuomessa
(144)
• Kinnula
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pihtipudas
Viitasaari
Kannonkoski
Karstula
Saarijärvi
Äänekoski
Laukaa
Keuruu
Jämsä
Joutsa
Kuhmoinen
saarijarvi.fi
Palveluneuvojan tehtävät
•
•
•
•
•
•
Asiakkaan henkilöllisyyden toteaminen
Verkkopalvelujen käytön tukeminen
Maksujen vastaanottaminen
Lomakkeiden jakaminen ja vastaanotto
Yleisellä tasolla tapahtuva neuvonta
Ajanvarausten vastaanotto etäpalveluun
tai muuhun asiantuntijapalveluun
saarijarvi.fi
Kokemuksia pilotista

•
•
•
•
•
•

Julkisen hallinnon
asiakaspalvelun
kehittämishankkeen loppuraportti
Pilottikunnan viranhaltijajohdon ja
päättäjien sitoutuminen ja
myönteinen ilmapiiri
Yhteispalvelupisteen tuoma
kokemus
Palveluneuvojan tuki ja
motivaatio kehittämiseen
Pilotointityöryhmä
johdonmukainen ja
määrätietoinen
Koulutuksen suunnittelu ja
organisointi
Aikataulu
Yhteistyö
Viestintä
Pilottikuntien välisen
yhteistyön koordinointi
• Palvelujen sisäänotto
• Pilottikuntien,
yhteispalvelupisteiden ja
palveluneuvojien
kokemuksen
hyödyntäminen
• Palaute
•
•
•
•
saarijarvi.fi
Valtion toimijat  


• VERO: valtakunnallinen
puhelinpalvelu
• TE: etäpalvelu
• MAISTRAATTI:
paikallinen yhteistyö
• KELA: selkokieli
• POLIISI: paikallinen
yhteistyöhalu
• VERO: oletus asiakkaan
hyvistä asiointitaidoista
• TE: tavoitettavuus
• MAISTRAATTI: sähköiset
palvelut
• KELA: etäinen
• POLIISI:
valtakunnallisesti
erilainen toimintamalli
saarijarvi.fi
Toiveita jatkoon
- Jatko- ja lisäkoulutusta palveluneuvojille
- Käytännön asioiden selkiinnyttäminen
(posti, sähköposti, ajanvaraus,
etäpalvelu, välitön tuki jne.
- Asiakkaan tietosuojan varmistaminen
- Tukea viestintään
- Nimetyt yhteyshenkilöt
- Palaute kuntaan (VM, Valtion pt:t)
- Pilotin kautta vasta haetaan toimivaa
mallia
saarijarvi.fi

similar documents