STOP Nuorten syrjäytymiselle

Report
1. Uno
Lapsille ja nuorille järjestetään osallistavaa, yhteisöllistä toimintaa.
Paikalla on turvallinen, kannustava, palautettava antava ohjaaja.
Viranomaistaho ( esim. kunnan luottamushenkilöt ja eri toimialat ),
kansalaisjärjestö, vanhemmat, vapaaehtoiset
Palomäki Seppo, [email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
2. Sata lasissa
Niin sanottu Uuden-Seelannin malli eli luonnollisen yhteisöllisyyden
palauttaminen ja perheyhteisön vastuuttaminen kasvatuksesta.
Avoimen tiedonkulun mahdollistaminen yhteisön eri toimijoiden
välillä.
Vastuuhenkilö joka seuraa asioiden kulkua. (viranomainen)
Mukana pitää olla sosiaalipuoli, terveyspuoli ja koulun väki.
Paino on lapsen/nuoren lähipiirillä.
[email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
3. Tre kronor
Ehkäisemme syrjäytymistä tarjoamalla lapsille ja nuorille
mahdollisuuksia osallistua yhteisölliseen toimintaan lisäämällä
harrastustoimintaa koulun yhteyteen koulun tiloissa. Oppimisen
osallistumista lisätään järjestämällä jokaiselle onnistumisen
kokemuksia lisäävää opetustasoa. Luokanvalvojan tunteja lisätään,
mahdollisuuksien mukaan myös kurssimuotoisuus muutetaan
kiinteään lukujärjestykseen.
Kolmas sektori, vanhemmat, seurakunta, urheiluseurat, koulun
henkilökunta, oppilashuoltoryhmä,
Hannele Salmela-Hast
[email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
4. Syrjäytyminen kasvuun
Nopean avun tarjoaminen lapsiperheille. Eri sektorien yhteistyö ja
tuki, asiakkaan valitsema yhteyshenkilö. Vaatii tietosuojan
keventämistä.
Eva Blom, [email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
5.LAKEUDEN KOHOKAS
TYÖKALUJA JA USKALLUSTA OTTAA PUHEEKSI PÄIHDE -JA
MIELENTERVEYSONGELMAT PERHEESSÄ. VÄLITÖN,NOPEA TOIMINTA.
AIKUINEN OTA VASTUU !
Kolmas sektori
JUHANI KLANKKI
E-MAIL: [email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
Ryhmä 6 Kutoset
Vanhemmuuden tukeminen, jo raskaus aikana, yksilölliset tarpeet
huomioiden.
Vertaistukiryhmiä perheille.
VÄLITETÄÄN, kysytään mitä kuuluu ja todella kuunnellaan.
Kodinhoitajat takaisin.
Kaikki toimijat tarvitaan tukemaan perheitä ja heidän arkielämäänsä.
Myllykangas Pasi, [email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
7
Järjestetään eri nivelvaiheisiin yhdessä vanhempien, nuorten ja
tukitahojen kanssa syrjäytymistä ehkäiseviä tukitoimia.
Moniammatillinen työote, tasa-arvoinen työskentely asiakkaan
hyväksi, asiakkaan mielenkiinnon kohteiden ja mielipiteiden
kuunteleminen.
Reijo Alanko-luopa
[email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
8. Mitä kuuluu
Kysymme maanantaina nuorelta mitä kuuluu, teemme sen välittäen
inhimillisesti ja aidosti kuunnellen ja toimimme kuulemamme
mukaan.
Idean toteutuminen vaatii henkilökohtaista inhimillistä
kanssakäymistä yksilön ja verkoston kanssa.
Nina Palomäki, [email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
Ryhmä 9 Ysin ymmärtäjät
Yhteisöllisyyden herättäminen; asennemuutos, tullaan yhteen,
tutustutaan, katsotaan mikä mättää, puututaan siihen.
Aidon kohtaamisen paikka.
Ei oteta huomioon byrokratiaa, ollaan ihmisiä ihmisille.
Viranomaisvapaata toimintaa. Mukana vanhemmat ja lapset/nuoret.
Viranomaisilta vanhemmuuteen tukea.
Annukka Haapa-aho, [email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
10 Toivo
Idea: Kasvatuskumppanuus -sujuvaa yhteistyötä kasvatustahojen
välille. Lähdetään etsimään yhteistä ymmärrystä.
Perheneuvola, varhaiskasvatus jne. (viranomaiset)
Perheet
Koulu
Järjestöt, yhdistykset
Terveydenhuolto
[email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
11
Konkretisoi kohtaaminen.
Kerro tässä lyhyesti mitä apua/tukea ryhmäsi idean toteutuminen vaatii
muilta toimijoilta ja nimeä toimijat joita kutsut yhteistyöhön (esim.
viranomaistaho, kansalaisjärjestö, vanhemmat, vapaaehtoiset tms.)
Arja Lassila [email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
Ryhmä 12 ”RYHMÄ TIMO”
Kohdattaessa keskitytään ihmiseen ja kysytään mitä kuuluu?
Aidosti välitetään ja kuunnellaan. Kysytään miten voi auttaa?
Toiminta koskee kaikkia tahoja, jotka toimivat henkilön kanssa.
Pidetään yhteys perheeseen.
Timo Talvitie, [email protected]
STOP Nuorten syrjäytymiselle
13.
-Päihteiden saatavuuden rajoittaminen
-Ongelmiin puuttuminen
Valistaminen ja asennekasvatus, Päihteettömien kokemusten tarjoaminen ja
muiden esimerkki päihteettömyydestä
- Hyvä itsetunto, ettei tarvitse mennä huononkaveriporukan mukana
-
-
Lähimmäisestä välittäminen ja ottaa kantaa
Tehdystä tystä tulee oikeudenmukaainen palkkaus, kannustaa myös lyhyt
aiaiseen työhön, menettämättä etuuksia.
-
Lisätään vaikuttavaa moniammatillista yhteistyötä, joku vastaa aina asiakkaan
asioita ”tukihenkilö”
-
Aito yksilölähtöinen lähimmäis kohtaaminen, jo mahdollisimman varhaisesa
vaiheessa. Jokainen aukaisee silmänsä lähimmäiselle. Syrjäytymisvaarassa
oleva nuorelle määrätään henkilökohtainen tukihenkilö , joka lähtee
asiakkaan kanssa määrittelemään mitä hän tarvitsee. Aito tukihenkilö, eikä
virtuaalinen kanssakäyminen verkossa.
STOP Nuorten syrjäytymiselle
14 TeamChris
”En ole kusipää” –kampanja
Tarkoituksena suvaitsevaisuuden lisääminen ja huomion
kiinnittäminen omaan asenteeseen. T-paitojen ja pinssien
painattaminen/jakaminen (esim. ”tänään en ole kusipää” ja ”VAARA,
tänään minulla kusipäisyyttä havaittavissa”)
Järjestöjen yhteistyö, oppilaat voivat suunnitella paidat ja pinssit, nuorten
työpajalla voidaan tehdä paidat ja pinssit, nuorisotyö, koulut ja kunnat
vievät asiaa eteenpäin
Yritysten kanssa yhteistyötä, rahoittamassa toimintaa.
Christina Piippo, [email protected] (puheenjohtaja)
Katja Nikander, [email protected] (sihteeri)
STOP Nuorten syrjäytymiselle
15+ Ryhmärämä
Kunnan ja kunnassa olevien eri järjestöjen yhteistyössä toteuttama
synnyttäjäperheiden ja pienten lasten perheiden ilmainen kotiapu,
jolla turvataan lapsen kasvu ja kehitys.
Sosiaali- ja terveysjohtajat kutsuvat koolle kunnissa olevien järjestöjen
edustajat ja yhdessä sopivat palvelun toteuttamisesta
Maarit Lehtonen
STOP Nuorten syrjäytymiselle
Ryhmä numero X: KIRJURIT
Kuvaa ryhmäsi idea tarkasti ja lyhyesti tähän. Max 3 lausetta. (Idea vastaa kysymyksiin mitä tehdään ja miten tehdään?)
NÄE, KUULE, VÄLITÄ JA TOIMI
-
Kiinnitä huomiota herkkiin singnaaleihin, pysähdy ja kohtaa
- Katso kohti, äläkä ohi
- Näytä esimerkkiä, osallista läheisiä
- Tiedottamisen lisääminen kaikista palveluista
Media ja some käyttöön monipuolisesti.
STOP Nuorten syrjäytymiselle

similar documents