Vastuuta ottamalla opit - Koulutuskeskus Salpaus

Report
Vastuuta ottamalla opit
Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettavat työssäoppimiset
Varhaiskasvatuksesta perusterveydenhuollon kautta erikoissairaanhoitoon
Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osa
•
Toteutetaan Herrasmannin päiväkodissa
•
Päiväkodissa on 4 opiskelijaa siten, että yhdessä lapsiryhmässä on 2 opiskelijaa
•
Opettaja seuraa työskentelyä ryhmissä 4 päivän ajan ja käsittelee eri teemoja
opiskelijoiden ja mentorien kanssa ammattitaitovaatimusten pohjalta
•
Yhteyshenkilönä Merja Mutru [email protected]
Hoidon- ja huolenpidon tutkinnon osa
•
Toteutetaan perusterveydenhuollossa kolmella eri pitkäaikaissairaiden
vuodeosastoilla Jalkarannan sairaalassa
•
Hoidon- ja huolenpidon opiskelijat (6-8) perehtyvät ensin 2 ensimmäistä viikkoa
ohjaajan kanssa, jonka jälkeen he toimivat työpareina ja vastaavat 2-6
potilashuoneesta ( potilaita ka 4-6)
•
Opiskelijat saavat työvuorolistat tai he tekevät ne autonomisesti ja huolehtivat siitä
että työvuorossa on aina yksi opiskelijapari
•
Opettaja pitää opiskelijoille 4 teemailtapäivää, vaihtelevilla teemoilla
potilasturvallisuudesta päivittäisissä toiminnoissa avustamiseen ja hoitotyön
arvoperustaan, jonka jälkeen opiskelijat kirjoittavat salattua blogia.
•
Yhteyshenkilöinä [email protected] ja [email protected]
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
•
Toteutetaan Tenava-Tonttilan päiväkodissa
•
Päiväkodissa on 2 opiskelijaa samassa lapsiryhmissä (1-3 vuotiaat)
•
Opettaja seuraa työskentelyä ryhmässä 4 päivän ajan ja käsittelee eri teemoja
opiskelijoiden ja mentorien kanssa ammattitaitovaatimusten pohjalta
•
Yhteyshenkilönä Arja Virolainen [email protected]
Sairaanhoito- ja huolenpito osaamisala
•
Mallia kehitetään ja testataan viimeistä vuotta opiskelevien sairaanhoidon ja
huolenpidon opiskelijoiden kanssa erikoissairaanhoidossa, gastroentorologisella
kirurgian vuodeosastolla
•
Osastolla on 5 lähihoitajaopiskelijaa Koulutuskeskus Salpauksesta ja 5
sairaanhoitajaopiskelijaa Lahden ammattikorkeakoulusta
•
Yksi hoitotyön opettaja Salpauksesta on työelämäjaksolla ja kolme Lamkin
hoitotyön opettajaa ohjaamassa opiskelijoita
Hankekoordinaattori
•
Osaston yksi sairaanhoitaja irrotettu kokonaan hanketoimintaan
Lehtori Päivi Kukkonen
[email protected]
GSM +358 40 3120427
•
Opiskelijat hoitavat kahden potilashuoneen potilaiden hoidosta kolmivuorotyössä.
Työvuorot on suunnitellut osastonhoitaja. Vuorossa aina vastaava sairaanhoitaja,
joka vastaa viime kädessä potilaiden hoidosta
Koulutuskeskus Salpauksessa
Opetusalapäällikkö Minna Vesaaja
[email protected]
•
Yhteyshenkilönä [email protected]
•
Blogi: moniammatillista.wordpress.com
www.salpaus.fi

similar documents