Prezentare curs 3

Report
Politici publice
Definirea problemelor
Curs 3
Perceperea problemelor de politică
publică
Problemele = nevoi umane care necesită rezolvare
Problemele de politică publică = nevoi umane care nu pot fi satisfăcute pe
cale privată
• Problemele afectează oamenii în mod diferit. Percepţia
• O problemă apare în urma unui eveniment în funcţie de modul în care
observatorii sau cei afectaţi percep evenimentul.
• Unele probleme sunt rezolvate de cei afectaţi.
• Alte probleme ţin de competenţa instituţiilor publice, sau chiar dacă
sunt probleme private nu pot fi satisfăcute de cei afectaţi.
• Din acelaşi eveniment pot rezulta mai multe probleme.
• Soluţionarea problemelor nu urmează imediat după perceperea
acestora.
• Oamenii definesc problemele atât pentru ei cât şi pentru alţii.
• Modul în care o problemă este percepută este important pentru
definirea ei.
Perceperea problemelor de politică
publică
Tipuri de cauzalitate:
1) Multiplă şi simultană
2) Secvenţială
3) Intrinsecă
Multe probleme care ajung pe agenda publică sunt create
de implementarea politicilor publice.
Afirmaţii cu sens de axiomă
1) Evenimentele din societate sunt interpretate diferit de diferiţi oameni
în momente diferite.
2) Multe probleme rezultă din acelaşi eveniment.
3) În administraţia publică se acţionează asupra tuturor problemelor
publice.
4) În administraţia publică se acţionează asupra multor probleme private.
5) În administraţia publică se acţionează asupra multor probleme private
ca şi cum ar fi publice.
6) Cele mai multe probleme nu sunt soluţionate de către administraţia
publică, deşi se acţionează asupra multora dintre ele.
7) Decidenţii nu sunt confruntaţi cu o singură problemă o dată.
8) Cei mai mulţi oameni nu îşi menţin interesul pentru problemele altor
oameni.
9) Problemele publice pot să nu aibă public susţinător în rândul celor
afectaţi.
10)Nu toate problemele devin publice, nu toate problemele publice devin
mize, iar administraţia publică nu acţionează asupra tuturor mizelor.
Definirea problemelor de politică
publică
• Probleme de politică publică = probleme care intră pe
agenda instituţiilor publice pentru dezbatere şi care au
mari şanse să fie soluţionate.
• Responsabilităţile actorilor implicaţi în procesul de
elaborare a politicilor publice nu sunt şi nu rămân strict
stabilite.
– Transformări o dată cu evoluţiile care au loc în societate
– Procesul de elaborare a politicilor publice poate fi
schimbător, pentru că factorii de decizie pot să acorde
mai multă atenţie unei probleme în detrimentul altora.
Factorii care prezic când o problemă are şase
să devină o problemă de politică publică
1) Amploarea problemei (Câte persoane sunt afectate de
problemă?)
• Cu cât procentul persoanelor afectate este mai mare, cu atât
este mai probabil că aceasta va capta atenţia decidenţilor
• Raportare la o arie georgrafică – problema are importanţă la
nivel local, judeţean, regional sau naţional
2) Intensitatea problemei (Cât de preocupate sunt persoanele
afectate de problemă?)
 Intensitatea poate fi pozitivă sau negativă
 Intensitatea ajută ca problemele de politică publică să fie
separate de restul problemelor
 O persoană este destul de greu să rămână preocupată de o
problemă pentru o perioadă lungă de timp
Factorii care prezic când o problemă are şase
să devină o problemă de politică publică
3) Durata problemei (De cât timp durează o problemă?)
 Cu cât o problemă captează atenţia populaţiei afectate pentru o
perioadă mai lungă de timp, cu atât este mai probabil ca o parte
a grupului de persoane afectate să solicite o schimbare a situaţiei
 Durata –> presiune asupra decidenţilor –> rezolvare
 Problemă fără soluţie –> capacitatea factorilor de decizie este
sub semnul întrebării
4) Resursele necesare pentru rezolvarea problemei
 Resurse – financiare, materiale, valori personale, idealuri şi
loialitate
 Resursele = constrângeri în soluţionarea problemei
 Resursele pot fi contestate din perspectiva valorilor – situaţiile în
care mai multe probleme se află în competiţie
Factorii care prezic când o problemă are şase
să devină o problemă de politică publică
• Cu cât sunt îndepliniţi mai mulţi factori, cu atât este
mai probabil că factorii de decizie vor aborda problema
în cauză
• Problemele – răspuns la o oportunitate
• Combinaţie potrivită de resurse – adresarea unei
probleme care altfel nu ar fi fost rezolvată
• Factorii de decizie pot defini o problemă fără ca
populaţia să ştie,
• Factorii de decizie rezolvă o problemă înainte ca
aceasta să atragă atenţia publicului.
• Unele grupuri de interese blochează anumite probleme
să ajungă pe agenda publică.

similar documents