Kemia 1 ov, Liiketalouteen soveltuva

Report
Kemia
liiketalous
Tekijä: lehtori Zofia Bazia - Hietikko
1ov
Kurssin sisältö ja tavoitteet
• Joka päivä markkinoille tulee uusia tuotteita sekä erilaisia
materiaaleja, jotka ovat kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä,
usein OLET kuulut ,että KEMIA ON KAIKKIALLA
• http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/20/109/m14944/Ihminen+ja+el
inymp%C3%A4rist%C3%B6+%28KE1%29 –katso video
• Kurssin tarkoituksena on autaa ymmärtämään yllä mainitun
asioiden merkitystä sekä tuoda esille, että kemia on osa
arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin
käytännön tilanteisiin.
• Tuleville liiketalouden ja tietotekniikan alan työtekijöille on
olennaista tieto eri materiaalien ominaisuuksista ,niiden
valmistamisesta ja tulevaisuuden haasteista.
Ohjeet opiskelijalle
 Etsi tarvittavat tiedot Internetistä tai muusta opetusmateriaalista
 Työstä asiat ja aiheet dioissa ja tee niistä sopiva kokonaisuus
(esim.PowerPoint )
 Tee lisäksi tehtäviä kurssin lopussa
 Muista, että tiedon hankinta on oppimisprosessi !!!
 Etsi ja valitse tiedot harkitusti ja asianmukaisesti
 Tekstin lisäksi käyttä kuvia, animaatioita asian tukemiseksi
 Jotkut diat ovat informatiivisia, esim 5,7,11,13,19,23 - oppi sisältö, katso
linkit
 Onnea omapolun opiskeluun!
Mikä on atomi ?
http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/18/102/m1599/Aine+ja+s%C3%A4teily+(FY8)
Tehtävä 1
Atomin rakenne
• Lue ja vastaa kysymyksiin
•
http://www.edumol.fi/kemia/3_atomi.html#&p
anel1-3
• Tee harjoituksia 1-3 osoitteessa
•
http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumo
dulit/kemia/kemia1/atomikeh.html
Aineiden jako eri ryhmiin
http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope/aineiden_ominaisuudet/puhtaat_aineet_ja_seokset.htm
Mitkä seuraavista aineista ovat
a)alkuaineita, b) kemiallisia yhdisteitä, c) seoksia
Tehtävä 2
hiilidioksidi CO2
pakokaasu CO
metalliromu
vesi H2O
suola NaCl
kupari
hiekka
bensiini
http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/677/679/m1677/Alkuaineet+ja+jaksollinen+j%C3
%A4rjestelm%C3%A4
Tehtävä 3 - Alkuaineet
http://www2.hs.fi/extrat/teemasivut/tiedeluonto/alkuaineet/00.html
Mitkä ovat
• metallien
• puolimetallien
• epämetallien
ominaisuuksia?
http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/20/112/
m296/Metallit+ja+materiaalit+%28KE4%29
katso video
Etsi tiedot
• tärkeimmistä alkuaineista ja
niiden ominaisuuksista
Esim:
rauta, tyyppi, happi, hiili, kupari,
uraani, vety
Tehtävä 4 Kemiallinen reaktio - palaminen
•
•
•
•
•
•
Mitä on palaminen ?
Paloturvallisuus –miten toimit tulipalon sattuessa?
Luokittele erilaisia sammutusvälineitä
Selvitä auton katalysaattorin toiminta
Miksi teiden suolausta kannattaisi vähentää?
Mitkä ovat ”inhibiittorit” ja mihin niitä käytetään?
Tehtävä 5 – vesi ainutlaatuinen aine
0. Katso video
http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/20/109/m14928/Ihminen+ja+elinymp%C3%A4rist%C3%B6+%28KE1%29
1.Perustele miksi vesi on erikoisasemassa kaikkien muiden
yhdisteiden joukossa?
3.Millaisiä erikoisominaisuuksia sillä on ?
4. Kuinka vesi puhdistetaan vedenpuhdistuslaitoksessa?
http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/20/111/m855/Reaktiot+ja+energia+%28KE3%29
6. Mistä alkuaineista vesimolekyyli koostuu ?
7.Keksi mahdollisimman monta asiaa/toimintoa, joissa käytät
vettä viikoittain ?
8. Mitä on piilovesi ?
http://akva.tky.fi/vesijalanjalki/kasitteet.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesi
http://koulut.tampere.fi/materiaalit/opso/hh/rakenne.html
Orgaaniset yhdisteet
http://www2.edu.fi/etalukio/kursseja/kemia1/page.php?orgyhdisteet
Katso video tai etsi Internetistä tiedot
http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/20/109/m854/Ihminen+ja
+elinymp%C3%A4rist%C3%B6+%28KE1%29
• Vastaa sitten;
• Mitkä ovat orgaaniset aineet ?
• Niiden yleiset ominaisuudet?
Nikotiini
C10H14N2
Fotosynteesi
https://www.youtube.com/watch?v=yM8a2uBA5ok
Tehtävä 6 - esittele hiilen kierto Suomalaisessa
talousmetsässä
http://www.metsavastaa.net/hiilen_kiertotuotantoketjussa
Tehtävä 7- Elintarvikkeiden kemia
http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/aineistot/elintarvikkeet/index.htm
•
•
•
•
•
•
•
•
Miksi elintarvikkeita pitää valvoa?
Mitä on lisäaine? E-koodi?
Mikä niiden tehtävä on?
Anna esimerkit ympäristömyrkyistä
Mikä erottaa luomutuotteen tavallisesta tuotteesta?
Millaisia luomumerkkejä on olemassa?
Miten valvotaan luomutuotteiden tuotantoa?
Mitkä ovat Tullilaboratorion tehtävät? www.tulli.fi
Tehtävä 8- Tuotetietous
1.Tutustu johonkin elintarvikepakkaukseen, etsi siitä kaikki vaaditut pakkausmerkinnät
2.Milloin käytetään merkintää ”viimeinen käyttöpäivä” ja milloin merkintää ”parasta ennen”?
3.Mitkä ovat viranomaisten valvomia ympäristömerkkejä ja mitä ne tuotteista kertovat?
4.Mitkä tuotteet merkitään energiamerkillä? Mitä asioita siitä selviää?
5.Mitä merkintä CE kertoo tuotteesta?
Polymeerit ja muovit
Tehtävä 9
1.Mitä ovat polymeerit?
2.Esittele polymeerin rakenne sekä luokittelu
3.Polymeerien ominaisuuksia
4.Muovi –mistä tehdään? jakelu?
5. Muovien ominaisuuksia
6.Muovien käyttö
7.Kumi – mistä tehdään? ominaisuuksia? käyttö?
7.Muovit ja polymeerit elektroniikassa /omalla alalla
hyödyllisiä linkkejä
•
http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/kemia/kemia
2/polymeeri.html
•
http://fi.wikipedia.org/wiki/Polymeeri
•
http://polymerik.pp.fi/pdf/Osa1-Polymeerit.pdf
•
sekä google.fi kuvasto
DNA on biopolymeeri
Tehtävä 10 - Jätteiden lajittelu ja keräys
http://www.helsinki.fi/jarj/symbioosi/kierratys/
1.Kuinka jätteiden esilajittelu tulee tehdä?
2.Kuinka "Ekorosk" huolehtii jätteistä?
3.Selvittele ongelmajätteiden syntyä kotona (millaisia ?).
4.Millaiaia tyypillisiä jätteitä syntyy omalla toimialallasi?
5. Kuinka huolehdit työturvallisuudesta
ongelmajätehuollossa?
http://www.ekorosk.fi/
http://www.ekokem.fi/
http://www.oil.fi/
Tuotteen ekologisuus
Tee lyhyt esitelemä aiheesta
”Valitaan ekologisia ja reiluja tuotteita”
http://www.vihreapolku.info/kestava_kehitys/parempia_valintoja_-_turkulaisen_toiminta-_ja_kulutusopas/valitaan_ekologisia_ja_reiluja_tuotteita
Nokia -puhelimen raaka-aineet
Matkapuhelimen valmistus kuormittaa ympäristöä
Kännykät aiheuttavat yhä suuremman jäteongelman
Mikä vinkit voi antaa EKO- ostajalle?
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/kodin-elektroniikka/matkapuhelimet/
Tehtävä 11
Mikä on
toimistolle
tarkoitettu
Green Office
ohjelma?
http://wwf.fi/yritykset/greenoffice/mika-green-office/
Katso ja kuuntele
http://www.youtube.com/watch?v=Z492NKa1tqo
Katso ja kuuntele
Kiitos  olit ahkera – kurssi on valmis
Tarkista
Korjaa
Lisää jotakin
tarvittaessa

similar documents