Arviointi - WinhaWiivi

Report
Tähän
syvätty
kuva
Taija Oksanen 5.5.2010
WinhaWiivi
https://wiivi.turkuamk.fi/
www.turkuamk.fi
Aloitussivu
https://wiivi.turkuamk.fi/
Opettajasivut –tekstistä
pääset kirjautumaan joko
suomen – tai
englanninkieliseen
WinhaWiiviin
Tähän kenttään
voi sijoittaa kuvan
tai kaavion
www.turkuamk.fi
Sisäänkirjautuminen
Kirjoita saamasi
käyttäjätunnus ja salasana
ao. kenttiin ja paina kirjaudu
Tähän kenttään
voi sijoittaa kuvan
tai kaavion
www.turkuamk.fi
Osallistujien vahvistus
Toteutus tai tentit
- Tällä sivulla opettaja voi
päättää, ketkä ilmoittautuneistä
opiskelijoista pääsevät
toteutukselle tai tenttiin.
- Ilman opintojakson tunnusta
haetaan näkyviin kaikki
toteutukset, joihin sinut on
laitettu opettajaksi.
- Kun opettaja on vahvistanut
opiskelijan ilmoittautumisen,
näkee opiskelija välittömästi
tilanteen WinhaWille sivuilla.
- Vahvistaminen on tärkeää kun
toteutuksella on osia. Mikäli
vahvistus puuttuu, opiskelija ei
näe osien arviointeja willessä.
Opettaja voi muodostaa sähköpostilistan
opiskelijoista
www.turkuamk.fi
Arviointi
Toteutukset, tentit tai
projektit
- Toteutusluetteloon haetaan
erikseen ne toteutukset, tentit tai
projektit, joihin sinut on
tallennettu opettajaksi.
- Toteutukset näkyvät wiivissä 2
vuotta opetuksen päättymisestä.
Tentit näkyvät wiivissä vuoden
tenttipäivästä.
- Haku yleensä ilman hakuehtoja
- Nimijärjestyksessä tai
aikajärjestyksessä.
www.turkuamk.fi
Arviointi
Toteutukset
Valitse valintalistalta
arvioitava toteutus.
Toteutukset ovat
arvioitavissa 2 vuotta
toteutuksen päättymisen
jälkeen.
www.turkuamk.fi
Arviointi
Toteutukset
Valitse valintalistalta
arvioitava toteutus.
Toteutukset ovat
arvioitavissa 2 vuotta
toteutuksen päättymisen
jälkeen.
Huom! Opintojakson osat
muodostavat aina
kokonaisuuden, joka on
opintojakso. Opintojakso on
arvioitava winhaclientissä.
www.turkuamk.fi
Arviointi
Toteutukset
Mikäli toteutus sisältää
totutuksen osia, on ne
arvioitava ennen
opintojakson lopullista
arvosanaa. Valitse sinulle
kuuluva osa arvioitavaksi.
Mikäli opetukseen sisältyy
virtuaalisuutta tai T&K:ta,
tarkista/tai lisää puuttuvat
laajuudet linkistä: Kirjaa
virtuaalisuus ja T&K –
osuudet.
www.turkuamk.fi
Arviointi
Toteutukset
Kun kaikki toteutuksen osat
on arvioitu, voidaan kirjata
lopullinen arvosana
opintojaksosta.
Ohjelma laskee keskiarvon
valmiiksi.
Lopuksi paina Vahvista.
www.turkuamk.fi
Arviointi
Tentit
- Uusintatenttien arvioinnit
aina tenttiarvioinnin kautta.
Valitse arvioitava tentti ja
anna arvioinnit. Lopuksi
Vahvista. Voit lisätä
puuttuvan opiskelijan tai
kirjata hylkäämisen syyn.
Opiskelijoista voi tehdä
sähköpostilistan.
www.turkuamk.fi
Arviointi
Toteutukset
Mikäli toteutuksella on
virtuaalisuutta ja/tai T&K:ta,
kirjataan se avaamalla linkki
toteutukselta.
Kirjataan osuudet
opintopisteinä ja
kokonaislukuna.
www.turkuamk.fi

similar documents