Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla

Report
Turun seutu
hyvinvoinnin
malliseutu
liikunnan keinoin
vuonna 2016
Rajattomasti Liikuntaa
Turun Seudulla
SEURAFOORUMI, 1.4.2014
Projektipäällikkö Anu Oittinen
040 9000849, [email protected]
Turun seutu
hyvinvoinnin
malliseutu
liikunnan keinoin
vuonna 2016
MEITÄ ON KOOLLA:
Noin 45 eri seuraa
(Tku, Rai, Lie, Naa, Mas, Kaa, Pai, Nou, Rus, alueell.)
Viitisenkymmentä seuratoimijaa
15 kunta-/hanketoimijaa
Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla
Jatkotyön linjaukset
VAIKUTTAMINEN
AKTIVOINTI
OHRY
OLOSUHTEET
KUMPPANUUS
Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla
AKTIVOINTI
Yhteiset liikkumaan aktivoinnin
tuotteet:
-
nuorten liikkumaan aktivointi
työikäisten liikkumaan aktivointi
liikuntakaverius
viestintä
Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla
Liikuntapaikkaviestintä
Alueellinen liikuntapaikka/palvelukartoitus ja
kehittämistarpeet
OLOSUHTEET
Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla
Seuratietojärjestelmä
Viestintä, Rajattomat-koulutukset
Seurojen vuoropuhelu ja
yhteistyö
Seurafoorumit
KUMPPANUUS
Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla
VAIKUTTAMINEN
Positiivinen liikuntaviesti
Liikunnan aseman
varmistaminen/vahvistaminen
Likiliikkuja.fi – seudun
yhteinen liikuntasovellus
OHJELMA:
17.30 Avaus, tilaisuuden tavoitteista ja ohjelmasta
17.45
Liikaa menetettyjä tapauksia - Drop out-ilmiö SPL:n Turun piirin juniorijalkapallossa
Ismo Uusi-Uola, selvityksen (opinnäytetyö) tekijä
18.15
Yksikään meistä ei saa ”vaan lopettaa” – miten meillä toimitaan?
Åbo Simklubb / Uintiklubi Turku ry, Vesa Hanski
18.45 Pörinäpajat: Aluksi esitellään pörinäpajojen ajatukset tai kysymykset yleisölle. Sitten yleisö
kiertelee pajoissa neljänä ryhmänä, 15 minuuttia per paja. Teemoihin liittyen kirjataan osallistujien
näkemykset. Tämä on tärkeä osio, sillä pyrimme kokoamaan seurojen näkemyksiä tulevaisuuden
seuratyön kehittämisen painopisteistä ja seuratoiminnan haasteista.
19.45 Pörinäpajojen pikapurku: jokaisen pörinäpajan kirjuri/ylläpitäjä nostaa yhden asian per ryhmä
esille. Laajempi yhteenveto keskusteluista toimitetaan osallistujille tilaisuuden jälkeen, ja se toimii
tulevien seurafoorumeiden teemojen pohjana.
20.00
Seuraparlamenttien tapaamiset. Turun seuraparlamentin alussa apulaiskaupunginjohtaja Jarkko
Virtanen kertoo kiinnostuneille palloiluhallin tilanteesta. Tähän osioon ovat kaikkien kuntien
seuraihmiset tervetulleita!
Paja 1: DROP OUTIN EHKÄISEMISEN KEINOT
SEUROISSA (Pajavastaava: Eeva Sunnari)
Tässä pajassa kootaan kaikki mahdolliset, pienemmät
ja isommat keinot, joita seurat ovat ottaneet käyttöön
harrastuksen jatkumisen tukemiseksi.
Ne voivat olla omassa seurassa jo käytössä olevia,
jostakin muualta kuultuja tai vasta omassa päässä
olevia.
Mitä yhteistyötä voisi syntyä seurojen välille?
Paja 2: URHEILUAKATEMIA DROP OUTIA
EHKÄISEVÄNÄ TOIMIJANA (Pajavastaava: Mika
Korpela)
Tässä pajassa on esittelijänä ja keskustelua
ylläpitäjänä toimii urheiluakatemian edustaja.
Pajassa on mahdollista kuulla ja kysellä akatemian
toimenpiteistä nuoren urheilijan uran jatkumisen
kannustamiseksi.
Paja 3: SEURATOIMINNAN KESKEISET HAASTEET JA
KEHITTÄMISTARPEET JA TÄMÄN KAUTTA TOIVOMUKSET
TULEVAISUUDEN SEURAFOORUMEIDEN TEEMOISTA
(palaute illasta) (Pajavastaavat: Veera Pälvimäki ja Riina
Ilmola)
Mitkä ovat seuratoiminnan keskeiset haasteet ja
kehittämistarpeet? Saamamme vastaukset toimivat
tulevaisuuden suunnittelun ja yhteistyön pohjana.
Missä onnistuttiin tänä iltana, missä olisi voinut petrata?
Mitkä voisivat olla tulevaisuuden seurafoorumeiden
teemoja? Olisiko jo muu toteutustapa parempi?
Paja 4: HARRASTELIIKUNTA SEURATOIMINNAN
TAVOITTEENA (Pajavastaava: Anu Oittinen)
”Liikkumattomuus on todettu kansanterveysongelmaksi
ja yhdeksi neljästä suurimmasta riskitekijästä
elintapasairauksien aiheuttamissa kuolemantapauksissa.
Ihmisten liikkumaan aktivointiin on yhteiskunnallinen
tilaus. Miten tämä nähdään seuratoiminnan kentällä?
Minkälaista harrasteliikuntaa seurat tarjoavat?
Pyritäänkö passiivisia innostamaan liikunnan pariin?
Miten? Mitä mahdollisuuksia seurat näkevät
harrasteliikunnassa? Mitä haasteita siihen liittyy?
Voisiko seurojen välille syntyä yhteistyötä?
TERVETULOA!
KUUNNELLAAN, POHDITAAN,
IDEOIDAAN, VISIOIDAAN
OSALLISTUTAAN
KESKUSTELUUN, ANNETAAN
PANOKSEMME
SEURATIETOJÄRJESTELMÄN PILOTTIHANKE (STJ)
TAVOITTEENA yhteinen tietovarasto, jonne kerätään tieto seuroista ja seuratoiminnasta
ja jota eri toimijat (eri kirjautusmistasoin ja –tunnuksin) voivat hyödyntää
S
E
Järjestöt,
liitot
R
A
U
N
N
T
Valtionhallinto
Seuratietovarasto:
www.hyvänimijärjestelmälle.fi
Tutkimus
K
U
…
A
T
Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla
Miten seurat näkyville?
Apua alkuun pääsyyn:
www.kuntienliikuntaneuvonnat.fi
Perusta xxxryhmä
Luo tapahtuma
Vinkiksi: www.liiku.fi/ulos
Rajattomasti
Liikuntaa Turun Seudulla
http://montpellier.onvasortir.com/vue_sortie_all.php

similar documents