Esitys ITK Uudistuva pedagogiikka (2.3.2014)

Report
UUDISTUVA PEDAGOGIIKKA
JA SÄHKÖISET MATERIAALIT LUKIOISSA
VALTAKUNNALLINEN VERKOSTOHANKE
HANKKEEN TAUSTAA
Mukana 37 lukiota
 Hankkeen kesto vuoden 2015 loppuun asti
 Hanketta hallinnoi Nakkilan kunta/Nakkilan
lukio
 Hankelukiot kartalla

Nakkilan kunta (http://www.nakkila.fi ) Nakkilan lukio (http://www.nakkilanlukio.fi)
Hanke verkossa: http://sahkoinenlukio.wikispaces.com/
HANKKEEN TAVOITTEITA
Teknologian laaja käyttö
opetuksessa perustuen
pedagogisiin valintoihin
Valmistautuminen YOkirjoituksiin, verkoston
vahvistuminen
Sähköisen materiaalin
käyttöönotto
Nakkilan kunta (http://www.nakkila.fi ) Nakkilan lukio (http://www.nakkilanlukio.fi)
Hanke verkossa: http://sahkoinenlukio.wikispaces.com/
TVT:N KÄYTTÖ VUOTEEN 2012 ASTI
 TVT:tä
käytettiin, koska OPS
 TVT:tä
ei käytetty, koska YOkirjoitukset.
Nakkilan kunta (http://www.nakkila.fi ) Nakkilan lukio (http://www.nakkilanlukio.fi)
Hanke verkossa: http://sahkoinenlukio.wikispaces.com/
KOLME LUKIO-OPETUKSEEN VAIKUTTAVAA STANDARDIA
Ylioppilaskirjoitukset ennen
•1853-2015
•Kosmeettisia muutoksia
Ylioppilaskirjoitukset nyt
•2014-2015
•Suuri muutos tulossa
Ylioppilaskirjoitukset tulevaisuudessa
•2016•Osataanko muuttua?
MIKÄ MUUTTUU YO-KIRJOITUSTEN MYÖTÄ?
Laitteet
•Laitteita
käytetään
oppitunneilla
koko ajan
TVTyleensä
YOohjelmistot
•Käyttö kaikissa
oppiaineissa
•Tuleeko näistä
koulumaailman
uudet
standardit
(LibreOffice ym)
ESIMERKKINÄ GEOGEBRA
Aivan mullistava ilmaisohjelma matematiikan
opetukseen
 Ennen:Käyttö opetuksessa minimaalista, koska
YO-kirjoitukset
 Tulevaisuudessa:Kyllä kai jokainen matikisti jo
nyt perehtyy ohjelmaan kaikin tavoin

Nakkilan kunta (http://www.nakkila.fi ) Nakkilan lukio (http://www.nakkilanlukio.fi)
Hanke verkossa: http://sahkoinenlukio.wikispaces.com/
HANKKEEN KEINOT
Tabletkoulu kouluttaa (mm. Geogebra)
 Alkuvaiheessa 100 opettajaa
 Ainekohtaiset ryhmät tulossa
 E-kirjat laajaan käyttöön, samoin YTLohjelmistot

Nakkilan kunta (http://www.nakkila.fi ) Nakkilan lukio (http://www.nakkilanlukio.fi)
Hanke verkossa: http://sahkoinenlukio.wikispaces.com/
TVT OPETUKSESSA
Lukio-opetuksen muutos tulee välttämättä
muuttamaan myös perusopetusta
 Hanke on yksi keinoista valmistautua tulevaan

Nakkilan kunta (http://www.nakkila.fi ) Nakkilan lukio (http://www.nakkilanlukio.fi)
Hanke verkossa: http://sahkoinenlukio.wikispaces.com/

similar documents