Juha Pulliainen - Rakennerahasto

Report
Yritysrahoitus Etelä-Savossa
Euroopan aluekehitysrahasto
Maaseuturahasto
Ohjelmakausi 2014 - 2020
15.1.2015
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
ELY-keskuksen yritysrahoitus

Tavoitteena kannustaa yrityksiä
• Kehittämään toimintaa
•
•
•

Hakemaan kasvua
Uudistumaan
Kansainvälistymään
Rahoituksen kohteena voivat olla
•
•
•
•
Mikroyritykset (myös maatilayritykset)
Pienet yritykset
Keskisuuret yritykset
(Suuryritykset)
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
2
ELY-keskuksen yritysrahoitus




Rahoitusta suunnataan aloittavien ja kehittyvien yritysten
investointeihin ja toiminnan kehittämiseen
• Merkittävä suhteessa yrityksen toiminnan volyymiin
Tuella oltava merkittävä vaikutus toteuttamiseen:
• Nopeampi aikataulu
•
•
•
Korkeatasoisempi
Laajempi
Hanketta ei toteuteta ilman tukea
Yritysrahoitus on harkinnanvaraista
Yritysrahoitusstrategia valmistuu alkuvuonna 2015
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
3
Euroopan aluekehitysrahasto - EAKR



Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
Vna valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi



Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Muut kehittämistoimenpiteet
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
4
Euroopan aluekehitysrahasto - EAKR


Kehittämistoimenpiteet
•
•
•
•
•
Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Kansainvälistyminen
Tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen
Hankkeen valmistelu
Muu yritystoiminnan merkittävä kehittäminen
Tukikelpoiset kustannukset
•
•
•
•
•
•
Ulkopuoliset asiantuntijat
Palkkakulut
Ulkomaan matkat
Ulkomaan messut
Tuotekehitykseen liittyvät raaka-aineet
Yleiskustannukset
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
5
Euroopan aluekehitysrahasto - EAKR

Investointien tukikelpoiset kustannukset
• Aineelliset investoinnit
•
•
•
•
Maa-alueet
Rakennukset
Koneet ja laitteet
Ohjelmistot
• Aineettomat investoinnit
•
•
•
•
Patenttioikeudet
Käyttöluvat
Tietotaidon hankinta
Patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
6
EAKR – TEM:n Yrityksen kehittämisavustus
- TUKITASOT

Investoinnit
Mikroyritys
Pieni yritys
Keskisuuri yritys
Suuri yritys

35 %
35 %
25 %
15 %
Muu kehittäminen
50 %
Ei suuryrityksille
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
7
Maaseuturahasto



Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta
Vna maaseudun yritystuesta (vahvistamatta)




Investoinnit
Perustamistuki: aloittaville, laajentaville
Pienimuotoiset kokeilut
Investointien toteutettavuustutkimukset

Ei koske Mikkelin ja Savonlinnan keskustan yrityksiä
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
8
Maaseuturahasto

Investointien tukikelpoiset kustannukset
• Kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai
•
•
•
•
•
kunnostaminen
Koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta
Investoinnin yleiskustannukset (suunnittelu)
Ohjelmistojen hankkiminen/kehittäminen
Patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien hankkiminen
Yleiskustannukset (suunnittelu)
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
9
Maaseuturahasto
•
•
•
Perustamistuki
•
•
•
•
Asiantuntijapalvelut liiketoiminnan kehittämiseen
Tuotantotilojen ja koneiden/laitteiden vuokrat
Yrityksen perustamisvaiheen toimenpiteet
Osallistuminen messuille (toimivat yritykset)
Kokeilut
• Yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, uusien
tuotteiden/toimintamallien suunnittelu, testaaminen ja kehittäminen
Investoinnin toteutettavuustutkimus
• Selvitetään yrityksen edellytykset toteuttaa investointi
• Ostopalvelut, palkat, muut kustannukset
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
10
Maaseuturahasto –
- TUKITASOT

Investoinnit
Mikroyritys
Pieni yritys
Keskisuuri yritys

Maaseudun yritystuet
35 %
35 % (30 % uusiutuvan energian tuotanto ja jakelu)
25 %
Muu kehittäminen
Perustamistuki
5 000 ? - 35 000 e (alaraja ?)
Tuki kokeiluun
10 000 e
Investointien toteutettavuustutkimus 50 % (40 %)
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
11
ELY-keskuksen yritysrahoitus




www.ely-keskus.fi/etela-savo - elinkeinot
www.yrityssuomi.fi
www.maaseutu.fi
Sähköiset hakujärjestelmät
TEM:n Kehittämisavustus
Maaseudun yritystuki, Mavi
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
12
ELY-keskuksen yritysrahoitus

Yhteystiedot
Asiantuntija Esko Nyyssönen (EAKR), puh. 0295 024 068
Asiantuntija Jarkko Rautio (EAKR), puh. 0295 024 164
Asiantuntija Outi Kaihola (EAKR ja Maaseuturahasto), puh. 0295 024 047
Asiantuntija Jukka Kotro (Maaseuturahasto), puh. 0295 024 057
Rakennerahasto-yksikön päällikkö Kalevi Pölönen


ELY-keskusten asiantuntijahaku tai
Itä-Suomen rakennerahastoasiantuntijat
Sähköpostit: [email protected]
Suosittelemme yhteydenottoa jo ennen
rahoitushakemuksen tekoa
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
13
Maaseuturahasto –

Leaderrahoitus
Aloittaville ja mikroyrityksille rahoitusta myös alueen toimintaryhmien
kautta.
• Piällysmies ry, www.piallysmies.fi
•
Teppo Leppänen, puh. 050 558 0636, [email protected]
• Rajupusu Leader ry, www.rajupusuleader.fi
•
Pia Eerikäinen, puh. 040 715 7189, [email protected]
• Veej´jakaja ry, www.veejjakaja.fi
•

Anssi Gynther, puh. 0440 155 222, [email protected]
ELY-keskuksessa lisätietoja antaa:
Rahoitusasiantuntija Kaija Siikavirta, puh. 0295 024 087
[email protected]
Etelä-Savon ELY-keskus/ Juha Pulliainen
14

similar documents