Katri Lyijynen - Ihmisoikeuskeskus

Report
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
11.9.2014 Helsinki
Katri Lyijynen
ylitarkastaja
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
V A S T A A N O T T O K E S K U S
•
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E
1
V A S T A A N O T T O K E S K U S
•
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E
2
Auttaminen tutkinnan tukena
V A S T A A N O T T O K E S K U S
•
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E
3
V A S T A A N O T T O K E S K U S
•
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E
4
Majoitus
Turva
Tuki
Käytännön asiat
Lastensuojelu
V A S T A A N O T T O K E S K U S
Auttamisjärjestelmä
•
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E
5
Auttamisen rajat
• Auttamisjärjestelmän tavoite on uhrin auttaminen ja
lähtökohta on uhrikeskeinen
• Auttamisjärjestelmä auttaa ihmiskaupan uhreja, ei kaikkia
rikosuhreja
• Auttamisjärjestelmän toiminta pohjautuu yhteistyöhön
uhrin kanssa – ei pakkotoimia
– uhrin suostumus vaaditaan
• Auttamisjärjestelmä ei myönnä oleskelulupia
• Auttamisjärjestelmää koskee salassapito
• Kotikunta vastaa kuntalaisen palveluista
V A S T A A N O T T O K E S K U S
•
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E
6
Auttamisen haasteet
• Uhreilla monenlaisia ongelmia
• Auttaminen perustuu psyko-sosiaaliseen tukeen,
neuvotteluun ja yhteistyöhön
• Moni uhri haluaa palata kotimaahan
• Monia toimijoita, monimutkainen tilanne
• Auttaminen uhrikeskeistä
– Muiden viranomaisten toiveet huomioidaan ja niihin
pyritään vastaamaan
V A S T A A N O T T O K E S K U S
•
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E
7
Esitutkinta

Tuomioistuin

tutkii tapausta
käsittelee tapausta ja antaa
tuomion
Ihmiskaupan uhrien
Auttamisjärjestelmä
auttamisjärjestelmä

auttaa uhria
Maahanmuuttovirasto/Poliisi

päättää oleskeluoikeudesta
V A S T A A N O T T O K E S K U S
•
Kotikunta

vastaa kuntalaisen auttamisesta
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E
8
V A S T A A N O T T O K E S K U S
•
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E
9
KIITOS!
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
puh. 02954 63177 (24/7)
[email protected]
www.ihmiskauppa.fi
Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä, jos
haluaa aiheesta lisätietoa.
V A S T A A N O T T O K E S K U S
•
F Ö R L Ä G G N I N G
•
R E C E P T I O N
C E N T R E

similar documents