Työssäoppimispainotteinen koulutus, Teak Oy

Report
Välke-projekti ja Teak Teknologiakeskus Oy
TYÖSSÄOPPIMISPAINOTTEINEN
KOULUTUS
1
TEAK I www.teakoy.fi
• Työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, joka toteutetaan
yksittäisinä opiskelijapaikkoina
• Osatutkinto tavoitteista ja koulutettaville maksutonta
• Tavoitteena parantaa osallistujien ammatillista osaamista
työelämän tarpeita vastaavaksi ja edistää työllistymistä
avoimille työmarkkinoille
• Koulutuksen sisältö ja kesto määräytyy koulutusalan ja
suoritettavan koulutuskokonaisuuden mukaan
• 80% on työssäoppimista ja 20% tietopuolista koulutusta
• Koulutus rakennetaan yhteistyössä
työssäoppimispaikan, opiskelijan ja kouluttajan kesken.
2
TEAK I www.teakoy.fi
Tapaus 1
• Mies, alle 30v, kesken jääneet merkonomin opinnot
– selvitys puuttuvista tutkinnon osista
– työssäoppimispaikkana huonekalu/sisustusmyymälä
– tietopuolinen koulutus lähipäiviä ja oppimistehtäviä
– työssäoppimispainotteisen koulutuksen pituus noin 9
kuukautta
– työllistyi yritykseen koulutuksen jälkeen
3
TEAK I www.teakoy.fi
Tapaus 2
• Mies, yli 50v, pitkittynyt työttömyys, alan vaihto
– kiinnostunut varastoalasta
– tavoitteena logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja
– työssäoppimispaikkoina vähittäiskaupan varasto sekä raskaan
teollisuuden varasto
– tietopuolinen koulutus samaa tutkintoa suorittavan ryhmän
mukana
– työssäoppimispainotteisen koulutuksen pituus noin 11 kuukautta
– hakee alan töitä, ongelmana ajokortin puuttuminen
4
TEAK I www.teakoy.fi
Tapaus 3
• Nainen, yli 40v, palkkatuetussa työssä,
ammattitaidon kehittäminen
– tavoitteena kiinteistösihteerin tutkinnon suorittaminen
– koulutusta tarjoaa vain yksi kouluttaja Helsingissä
– yksittäisiä lähipäiviä, lisäksi oppimistehtäviä ja tentti
– työssäoppimispainotteisen koulutuksen pituus noin 4
kuukautta
– jatkoi koulutuksen jälkeen työssäoppimisyrityksessä
5
TEAK I www.teakoy.fi
Tapaus 4
• Nainen, yli 40v, monipuolinen työhistoria, pitkittynyt
työttömyys
– tavoitteena ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
– työssäoppimispainotteinen koulutus sisälsi myynti ja
asiakaspalvelukoulutusta, kieliopintoja, talouden perusteita,
tuotehallintaa, palveluosaajapassin ja A-kortin
– useampia tietopuolisen koulutuksen tarjoajia
– työssäoppimispainotteisen koulutuksen pituus noin 6 kuukautta
– koulutuksen jälkeen jatkoi työnhakijana
6
TEAK I www.teakoy.fi
Tapaus 5
• Nainen, alle 30v, kesken jäänyt hotellivirkailijan
ammattitutkinto
– puuttuvien tutkinnon osien selvittäminen
– valmistava koulutus ja tutkinnot hankittiin samasta
oppilaitoksesta, jossa oli tutkinnon tekemisen aloittanut
– työssäoppimispainotteisen koulutuksen pituus noin 6
kuukautta
– meni koulutuksen jälkeen vuokratyövoimaa välittävän
yrityksen listoille
7
TEAK I www.teakoy.fi
Tapaus 6
• Mies, alle 50v, ammattitaidon lisääminen, takana
pitkittynyt työttömyys
– työssäoppimispainotteisen koulutuksen tavoitteena
ammattitaidon lisääminen
– tietopuolinen koulutus Fanuc-ohjelmointi, toteutus sekä lähi- että
verkko-opintoina
– työssäoppimispainotteisen koulutuksen pituus noin 3 kuukautta
– koulutuksen jälkeen yrityksellä ei ollut mahdollista palkata, mutta
lupasivat ottaa yhteyttä tilauskannan kasvettua
8
TEAK I www.teakoy.fi
Lisätietoja
työssäoppimispainotteisista koulutuksista
Kouluttajat
Sami Lahdenmäki
Virpi Viitanen
Elina Uotila-Mäenpää
050 3948775
050 3948767
050 3948764
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents