Vesikansafoorumi

Report
VESIKANSAFOORUMI
YHTEISÖPROJEKTI
LÄHIPALVELUALUEELLA
SISÄLTÖ
• Alueen toimijat kokoon, yritykset, yhteisöt,
julkinen sektori
• Toimintaan sopivien tilojen kartoitus alueella
• Kirjaston uusi toimintamuoto
• Koulun tilojen käyttö monipuolisemmaksi,
nykyiset tilat
• Yhteinen toimintakalenteri
Kalliolan uusi koulurakennus
• Toiminta uudessa toimintaympäristössä
• Uudet toimijat
• Toimintakulttuuri
Nuorisotoiminta
• Alueella ei ole tällä hetkellä toimintaa lähes
laisinkaan 13-18-vuotiaille nuorille
• Puhutaanko nuorisotoiminnasta vai
toiminnasta kaiken ikäisille
• Olisivatko toimintamuodot tärkeimmässä
asemassa? Tarkoittaa sitä, ettei tarjottavia
toimintoja jaotella ikäryhmittäin.
Yhteisesti sovittu toiminta
• Sovitaan yhteiset pelisäännöt
• Sovitaan yhdessä vuosikello, jossa
tapahtumien järjestäminen jaetaan
halukkaiden toimijoiden kesken
• Puretaan toiminnan esteet
• Selvitetään puitteiden luominen kunnan
toimesta. Esim. vakuutukset, teostomaksut
yms.
Jatkuu…
• Perustetaan sähköinen toimintakalenteri,
jossa kaikkien halukkaiden toimijoiden
järjestämä toiminta yhdessä koottuna.
• Kalenteri sähköisenä vesikansa.fi-sivustolla
• Vesikansa.fi-sivusto Vesikansafoorumin
käytössä ja ylläpitämänä.
• Sovitaan yhdessä noudatettavaksi ”koko kylä
kasvattaa”-toimintaperiaatetta.
Kirjasto 2.0
• Kirjaston päivitetty versio Vesikansassa
• Kirjaston fyysinen sijainti
• Mitä muita toimintoja uudessa kirjastossa
voidaan toteuttaa?
• Tarvitseeko kirjastossa olla hiljaa?
• Kirjaston henkilökunnan työnkuva ja työaika
• Vapaaehtoistyöntekijöiden ja yhdistysten ym.
toimijoiden rooli?
Kansalaisvaikuttaminen
• Kotisivujen käyttö keskustelupalstana
• Kotisivuilla olevat tai sinne linkitetyt kyselyt
alueen ajankohtaisista asioista
• Otakantaa.fi ja Lausuntopalvelu.fi
Tiivistelmä
• Vesikansafoorumi on yhteisöprojekti, joka toimii alueen
asukkaiden ja toimijoiden innostuksen varassa
• Hollolan kunnan tuen muoto on puitteiden luominen
toiminnalle resurssien puitteissa
• Vesikansafoorumilla ei ole budjettivaltaa
• Myöhemmin on mietittävä, mikä rooli foorumilla voi
tulevaisuudessa olla esim. lausuntojen antajana aluetta
koskevissa asioissa
• Täytyy myös miettiä, miten kansalaisvaikuttamista
kehitetään edelleen foorumin puitteissa.
• Vesikansafoorumi on toiminta, joka on aluillaan ja sen
tarkoitus on kehittyä sellaiseksi, kuin alueen asukkaat ja
toimijat sen haluavat kehittyvän.

similar documents