THL:n Terveytemme.fi -palvelun teemakartat

Report
THL:n Terveytemme.fi -palvelun teemakartat
Esimerkkinä THL:n sairastavuusindeksit
JulkICTLab Tietojohtamisen karttapalvelun pilotointi
Helsinki 10.9.2014
10.9.2014
THL / Timo Koskela
1
Esityksen rakenne
• Terveytemme.fi -palvelun teemakarttojen esittely
• Esimerkkiaineistona THL:n sairastavuusindeksit
• Pikaoppaat karttaraportin ja profiiliraportin käyttöön
• Perustoimintojen esittely:
• Aluevertailu
• Aikatrendien tarkastelu
• Alueprofiilien tarkastelu ja vertailu
• Karttojen hyödyntäminen:
• Karttanäkymän muokkaaminen
• Karttanäkymän tulostaminen ja tallentaminen
10.9.2014
THL / Timo Koskela
2
Terveytemme.fi -palvelun teemakartat
• Esimerkkiaineistona THL:n sairastavuusindeksit
– www.terveytemme.fi/sairastavuusindeksi
• Aluejaot:
– Kunnat, maakunnat, sairaanhoitopiirit (2014)
– Vertailu koko maan, aluehallintovirastojen alueiden (AVI) ja
sairaanhoidon erityisvastuualueiden (~ SOTE-alueet) tuloksiin
• Esitystavat:
1) Karttaraportti: tulosten aluevertailu ja aikatrendien tarkastelu
2) Profiiliraportti: alueen sairastavuusprofiilin tarkastelu ja alueiden
profiilien vertailu
10.9.2014
THL / Timo Koskela
3
THL:n
sairastavuusindeksi
Karttaraportti
Lisätiedot
Teemakartta
Aluerajoitus
Tulosta
• Painike avaa
valitun osoittimen
lisätiedot uuteen
ikkunaan
• Teemakartta
esittää osoittimen
arvot värisävyinä
kartan alueilla
• Rajaa kartan alueita,
esim. näytä halutun
maakunnan kunnat
• Painike avaa
tulostuksen
esikatselun
Ohje
• Painike avaa
käyttöohjeen
Osoittimet
Luokkarajat
• Painike avaa
Osoittimet-valikon
• Esittää kartalla ja
pylväskaaviossa
käytetyn luokittelun
ja värityksen
• Valitse valikosta
osoitin ja aikajakso
• Osoittimen arvot
tulevat nyt näkyviin
Lähde
• Valitun osoittimen
nimi näkyy kartan
yläpuolella
• Tietoaineisto,
jonka perusteella
osoitin on
muodostettu
Taulukko
Vertailualueet
• Valitse haluttu alue
klikkaamalla
• Valitse useita alueita
Ctrl + klikkaamalla
• Esittää osoittimen
arvot muilla kuin
kartan alueilla
• Korosta haluttu alue
hiirellä osoittamalla
• Valitse vertailualue
klikkaamalla
• Järjestä taulukon
rivit klikkaamalla
sarakeotsikkoja
10.9.2014
Aikasarja
Pylväskaavio
• Esittää osoittimen aikatrendit valituille
alueille. Valitse alueet klikkaamalla taulukosta
tai kartalta.
• Pylväät esittävät osoittimen arvot
eri alueilla suuruusjärjestyksessä
• Tulosten virhemarginaali näkyy
pylväiden kohdalla pystyviivoina
THL / Timo Koskela
4
THL:n sairastavuusindeksi
Profiiliraportti
Profiili
Lisätiedot
Tulosta
Ohje
• Esittää valitun alueen
ja vertailualueen
tulokset
• Painike avaa valitun
osoittimen lisätiedot
• Painike avaa
tulostuksen
esikatselun
• Painike
avaa
käyttöohjeen
Osoittimet
• Painike avaa
Osoittimet-valikon
Teemakartta
• Valitse haluttu alue
klikkaamalla
• Valitse useita alueita
Ctrl + klikkaamalla
• Kartta esittää
osoittimen arvot värisävyinä kartan alueilla
Taulukko
• Painike avaa
tulokset taulukkona
Pylväskaavio
• Pylväät esittävät
osoittimen arvot
eri alueilla suuruusjärjestyksessä
• Tulosten
virhemarginaali
näkyy pylväiden
kohdalla
pystyviivoina
10.9.2014
www.terveytemme.fi/sairastavuusindeksi
THL / Timo Koskela
5
Karttaraportin perustoiminnot
•
Avaa Karttaraportti Kunnat
•
Klikkaa Aluerajoitus, valitse listalta esim. Erityisvastuualueet ja HYKS erva
– Tarkenna kartan näkymä valitulle alueelle
•
Valitse taulukosta tai kartalta (Crtl -klikkaamalla) halutut kunnat vertailuun,
esim. Helsinki, Espoo
– Valitse lisäksi Vertailualue -taulukosta esim. Suomi, HYKS erva, KYS erva
•
Vertaile sairastavuuden kehitystä alueittain aikasarja-ikkunassa
– Miten eri alueiden kehityskulku eroaa toisistaan, entä koko maahan verrattuna?
– Huomioi pienten kuntien tulosten tarkastelussa virhemarginaalit (luottamusvälit)
•
•
•
•
Vaihda tarkasteltava indeksi Osoittimet -valikosta
Tutustu sairastavuusindeksien kuvailutietoihin Lisätiedot -painikkeesta
Poista aluevalinnat Poista valinnat -painikkeesta
Palauta kaikki kunnat näkyviin Aluerajoitus -painikkeesta ”Poista
aluerajoitus”
10.9.2014
THL / Timo Koskela
6
10.9.2014
THL / Timo Koskela
7
Profiiliraportin perustoiminnot
•
Avaa Profiiliraportti Sairaanhoitopiirit
•
Valitse kartalta (Ctrl -klikkaamalla) halutut sairaanhoitopiirit vertailtavaksi,
esim. Helsingin ja Uudenmaan SHP, Pohjois-Savon SHP
– Valitse lisäksi taulukosta vertailuun esim. HYKS erva ja KYS erva
•
Vertaile eri sairausryhmien indeksejä alueittain profiili-ikkunassa
– Missä sairausryhmissä on suurimmat / pienimmät erot alueiden välillä? Entä
missä sairausryhmissä alueen sairastavuus on koko maan keskiarvoa korkeampi?
•
•
•
•
Vaihda kartalla näkyvä indeksi Osoittimet -valikosta
Tutustu sairastavuusindeksien kuvailutietoihin Lisätiedot -painikkeesta
Poista aluevalinnat Poista valinnat -painikkeesta
Palauta kaikki kunnat näkyviin Aluerajoitus -painikkeesta ”Poista
aluerajoitus”
10.9.2014
THL / Timo Koskela
8
10.9.2014
THL / Timo Koskela
9
Raporttinäkymän muokkaaminen ja
tulostaminen / kuvakaappauksen tallentaminen
•
Kartta- ja profiiliraportissa kaikkien ikkunoiden kokoa ja sijaintia voi muuttaa
tai poistaa ikkunan kokonaan näkyvistä
•
Teemakartalla käytettyä luokittelua ja väritystä voi muokata
– Klikkaa Luokkarajat -ikkunan yläreunassa pientä kynä-kuvaketta
– Voit vaihtaa kartan väripalettia, muokata luokkien lukumäärää ja vaihtaa
luokittelutapaa
•
Raporttinäkymään voi lisätä tekstiä tai kuvioita
– Oikea-klikkaa ja valitse ”Lisää tekstiä…” tai ”Lisää kuvioita…”
•
Muokatusta raporttinäkymästä tai halutusta ikkunasta voi ottaa
kuvakaappauksen esitystä tai dokumenttia varten
– Oikea-klikkaa ja valitse ”Tallenna kuvakaappaus…”
•
Painolaatuisena kuvakaappauksen saa tulostamalla (klikkaa Tulosta)
raporttinäkymän PDF-tulostimelle (asennettava erikseen tietokoneelle)
10.9.2014
THL / Timo Koskela
10
10.9.2014
THL / Timo Koskela
11
Yhteystiedot
Terveytemme.fi -palvelun yhteyshenkilö
Erikoissuunnittelija Timo Koskela, THL
[email protected]
THL:n sairastavuusindeksin yhteyshenkilö
Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL
[email protected]
10.9.2014
THL / Timo Koskela
12

similar documents