Marjo Mäenpää

Report
Koulutus, kulttuuri, taide
ja valtion kotouttamisohjelma
Marjo Mäenpää
Opetus- ja kulttuuriministeriö
FARO ry. seminaari 25.10.2013
Kulttuuri sekä kulttuuriperintö ja -ympäristö ovat
kansallisomaisuuttamme.
Vahva identiteetti ja oman kulttuurin ja kulttuuriperinnön
tuntemus auttavat ymmärtämään ja arvostamaan myös
muita kulttuureita
Monikulttuurisuus vahvistaa suomalaisen
kulttuurin elinvoimaisuutta
Kotoutuminen on jatkuva, kahdensuuntainen prosessi
Edellyttää sitoutumista sekä maahanmuuttajilta että vastaanottavalta
yhteiskunnalta.
”Osallistavat toimet”, ”inkluusio-periaate”
Kotouttamisen ja kotiutumisen
onnistumisen edellytyksenä on
että maahanmuuttajat
kokevat olevansa
 pysyvä,
 yhdenvertainen
 tervetullut
 osa suomalaista yhteiskuntaa.
Koulutus, taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö
Niiden avulla voidaan luoda
 yhteistoimintaa maahanmuuttajien ja pääväestön välille
 lisätä maahanmuuttajien
osallistumista
 helpottaa maahanmuuttajien
oman identiteetin, kielen ja
kulttuurin säilyttämisessä
 kehittää aktiivista kansalaisuutta
Taiteen edistämiskeskus
tukee maahanmuuttajataiteilijoiden
kotoutumista Suomen taide-elämään
sekä suvaitsevaisuutta
lisääviä taidehankkeita
http://www.taike.fi
http://www.taike.fi/fi/web/monikulttuurisuus/apurahat-ja-avustukset//stipend/viewStipend/11031
http://www.taike.fi/fi/web/taike/taiteilijatuki-ja-monikulttuurisuus
Kirjastot
Tuetaan monikulttuurisia palveluja
kehittäviä hankkeita.
Muun muassa Kuopion seudun kirjastot ja
Kajaani ovat kehittäneet laajempia
hankkeita, joiden avulla kirjastopalvelut
tehdään maahanmuuttajille tutuiksi.
Espoon kirjastoissa on panostettu monikulttuuriseen henkilökuntaan ja monipuolisiin,
myös maahanmuuttajataustaisia nuoria kiinnostaviin palveluihin.
Cello-kirjasto, Elina
http://www.helmet.fi/fiFI/Kirjastot_ja_palvelut/Sellon_kirjasto/Tapahtumat/_____(22019)
Museot
Museoiden vastattava uusien asiakasryhmien
odotuksiin ja ottaa huomioon yhteiskunnan
muuttuminen toiminnassaan sekä kokoelmiensa
kartuttamisessa ja tutkimuksessa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee
Museoviraston kautta myönnettävillä avustuksilla
hankkeita, joiden tavoitteena on
monikulttuurisuuden edistäminen
http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/nayttely
t/vaihtuvat#miranda
www.helinamuseo.fi
Liikunta
Liikuntaan osallistuminen on maahanmuuttajien suosituin vapaaajanharrastus
Nuoriso
Suomen ulkomaalaisväestö on nuorta.
Varsinkin suurimmat kaupungit ovat kehittäneet viime vuosina
erityisiä työmenetelmiä maahanmuuttajien parissa tehtävään
nuorisotyöhön.
Myös osa nuorisojärjestöistä on laatinut ohjelmia
maahanmuuttajanuorten osallistumisen parantamiseksi
järjestötoimintaan.
Koulutus
Maahanmuuttajille järjestettävä
perusopetukseen valmistava opetus
Tulossa: Maahanmuuttajille ja vieraskielisille
järjestettävä lukiokoulutukseen valmistava
koulutus
SPECIMA- hanke: Maahanmuuttajataustaisten opettajien
kelpoisuusvaatimuksiin ja pätevöitymiseen Suomessa
Kiitos
Marjo Mäenpää
Kulttuuriasianneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto
Taideyksikkö
МАРЬЁ МЯЕНПЯА
Советник по вопросам культуры
Министерство образования и культуры
Отдел искусства
Ministry of Education and Culture
Counsellor for Cultural Affairs
Department of Culture, Sport and Youth Policy
Division of Art Policy
[email protected]

similar documents