Pohjois-Karjalan kylätoimijat ja maaseudunkehittäjäverkosto

Report
Pohjois-Karjalan kylätoimijat ja
maaseudunkehittäjäverkosto
Pohjois-Karjalan maaseutuverkosto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pohjois-Karjalan Kylät ry + Kylä-JAKE
MSL – Itä-Suomen aluekeskus + MSL P-K järjestöt
Joensuun seudun Leader + Maakaista.fi
Vaara-Karjalan Leader
Keski-Karjalan Jetina
Joensuun paikallistoimijat
Seudulliset kyläisännöitsijät (Paavo-hanke ym.)
”Kiertävät toimijat” (Kiertävä Pysäkki ym. ks. esite)
P-K aluepelastuslaitos, SPR, Martat, Pro Agria
Kunnat, P-K maakuntaliitto, P-K ELY, Itä-Suomen AVI
Yhteistoimintaa 20141. Paikalliskehittäminen ja hankeyhteistyö
2. Kylä-JAKE
•
•
•
•
3.
4.
5.
6.
kylätoiminnan teematyöryhmä + JAKE-päivät
Kylätietoalusta > KYLÄTIETO Pohjois-Karjala
KAMU-pilotti/kyläturvallisuuden edistäminen
kuntien kyläfoorumitoiminnan pilotit
Uuden ohjelmakauden yhteisen tukihankkeen valmistelu
Pohjois-Karjalan KYLÄOHJELMA 2014 > arviointi ja päivityksen valmistelu
Maakaista.fi + muu tiedotusyhteistyö
Tapahtumat ym.
Kylä-JAKE tehtäväalueet
1. Paikallisyhteisöjen rakenteiden ja yhteistoiminnan
vahvistaminen hyvinvointiin ja arjen turvaan liittyvissä asioissa
2. Pohjois-Karjalan maaseutuverkoston järjestöyhteistyön
kehittäminen
3. Kuntien ja paikallisyhteisöjen hyvinvointiyhteistyön kehittäminen
4. JAKE -toimintamallin levittäminen Itä-Suomen
maaseutuverkostoille ja kunnille
KYLÄTIETO
Pohjois-Karjala
KYLÄTOIMINTA,
PAIKALLISKEHITTÄMINEN
KUNTA,
JULKISET
TOIMIJAT
KYLÄTIETOALUSTA
VIESTINTÄ
SUUNNITTELU
-
KEHITTÄMINEN
-
TURVALLISUUS
MARKKINOINTI
SEURANTA
TUTKIMUS
Verkkopalvelu
Ylläpito ja
tietohallinta PKK
Sisällöntuotanto
verkostossa
Avoin sisältö +
henkilörekisterit
Kylien hyvinvointiroolit?
Yhteisöllisyys
Naapuriapu
Lähipalvelut
Arjen turva
Vapaaehtoistoimijoiden
hyvinvointi
Kylätalojen
kehittäminen
Terveyden
edistäminen
Kyläturvallisuus
kylat.fi
jake-hanke.fi/kylat
Pohjois-Karjalan iloiset kylät

similar documents