MAK 2014-2020 FINANTSINSTRUMENDID

Report
MAK 2014-2020
FINANTSINSTRUMENDID
MAK 2014–2020 juhtkomisjon, 16. aprill 2013
Sigmar Suu
Maaelu arengu osakond
Ülevaade finantsinstrumentidest
• Finantsinstrumente (FI) on põhimõtteliselt kolm:
– Garantii (käendus), mille puhul käendatakse selleks
moodustatud garantiifondist ettevõtjate
kommertspankadest võetavaid laene.
– Laenud. Nii kommertspankadega koos laenamine kui
ka ainult FI osalusega laenud.
– Investeering omakapitali (riskikapital), mis on
olemuselt samuti laen, kuid võrreldes laenudega
paigutatakse antud finantsinstrumendi puhul ettevõttele
(laenuks) antud raha viimase omakapitali.
FI ja toetuste kombineerimine
• Finantsinstrumente võib omavahel ning ka koos
erinevate toetustega kombineerida.
– Üheks toetusega kombineerimise näiteks on
toetuskomponendiga laen, kus laenu antakse
turuintressist madalama intressiga (kuni 0%).
– Samuti võivad ühe ja sama investeeringu puhul olla
kasutusel nii investeeringutoetused kui FI.
FI eelised
• Finantsinstrumentide peamised eelised:
–
–
–
–
–
võimendav mõju,
ressursside taaskasutus,
laiem kasusaajate ring,
väiksem konkurentsimoonutus ning
väiksem risk vahendite ebaefektiivseks kasutamiseks
(sh üleinvesteerimine).
FI eelhindamine
• FI kirjeldatakse MAKis oluliselt üldisemana kui
tagastamatu abiga toetusmeetmed.
• Põhjus on selles, et FI täpsem sekkumismehhanism selgub FI eelhindamise tulemusena
ning sätestatakse rahastamislepingus.
• FI eelhindamisega saame alustada käesoleva aasta
teises pooles.
Vahendite taaskasutamine
• FI investeeringutest või tagasi makstud
kapitalivahendeid ja mis tahes muid
investeeringutest tulenevaid tulusid saab kasutada:
– edasised investeeringud sama või muu
rahastamisvahendi kaudu,
– soodustasu investoritele, kes aitasid panustada
finantsinstrumenti,
– finantsinstrumendi tehtud halduskulude ja haldustasude
maksete hüvitamine.
MAK FINANTSINSTRUMENDID
Tegevussuunad
• FId tuleks rakendada järgmiste maaelu määruse
artiklites toodud tegevussuundades:
– Investeeringud materiaalsesse varasse (artikkel 18),
– Põllumajandusettevõtete ja äritegevuse arendamine
(artikkel 20)
– Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades (artikkel
21)
– Investeeringud uutesse metsandustehnoloogiatesse ning
metsasaaduste töötlemisse ja turustamisse (artikkel 27)
– Koostöö (artikkel 36)
Garantiifond
• Garantiifond koos garantiitasude (osalise)
subsideerimisega.
– Sihtgrupp on seotud eeltoodud tegevussuundadega
– Eelkõige alustavatele ettevõtetele ja
mittetulundussektorile kapitalile ligipääsu tagamiseks.
– Garantiitasude subsideerimine kuni 0%ni, kuid
arvatavasti üldjuhul siiski mitte täies ulatuses.
Laenufond
• Laenufond ettevõtjatele või tegevustele, mis ei ole
kaetud investeeringumeetmetega või projektidele,
millesse laenamist peavad krediidiasutused
riskantseks.
– Tüüpilisena kooslaenamine pankadega minimaalselt
20/80, eelistatuna 50/50.
– Pikad laenud, kuni 15 aastat.
– Laenuintresside subsideerimine kuni 0%ni, kuid
arvatavasti üldjuhul siiski mitte täies ulatuses.
Omakapitali investeeringud
• Hetkel saab öelda ainult seda, et omakapitali
investeeringud ei ole MAKi raames välistatud.
KÜSIMUSED-VASTUSED
Tänan!
Sigmar Suu
Maaelu arengu osakond
[email protected]

similar documents