Horisontti 2020

Report
Horisontti 2020
EU:n tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelma 2014 – 2020
Käytännön vinkkejä
– apua ja tietoa tarjolla
SME NCP-tiimi
Heini Günther/Jukka Kohonen/Marjo Uotila
www.tekes.eu
EUTI - EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat
Outi Kauppinen
Eija Auranen
Elina Holmberg
Marja Nykänen
Eveliina Hagman
 EU:n tutkimuksen ja
innovoinnin puiteohjelman
valtakunnallinen yhteystoimisto
 Neuvomme ohjelmiin osallistuvia,
järjestämme koulutusta
puiteohjelmahankkeiden hallinnosta
 Vastaamme Suomen
puiteohjelmaosallistumisen
seurannasta ja tilastoinnista
 EUTI ei toimi yksin vaan olennaisena
osana joukkoomme kuuluvat
kansalliset NCP-yhteyshenkilöt
 www.tekes.eu
NCP auttamassa
NCP:t
= puiteohjelman kansalliset yhteyshenkilöt (National Contact Point)
• Horisontin ohjelmakokonaisuus ositettu 21 NCP-vastuualueeseen
• Omalla vastuualueellaan NCP
– tiedottaa hauista ja avaa hakusisältöjä;
– neuvoo ja avustaa hakijoita;
– seuraa suomalaisten osallistumistilastoja
• NCP-työn erityiskohteena H2020:ssa uudet asiakkaat ja pk-yritykset
• NCP:t pääosin Tekesistä ja Suomen Akatemiasta
 Yhteystiedot EUTIn sivuilla: www.tekes.eu
H2020 SME-yhteyshenkilöt
Jukka Kohonen, NCP, Tekes/Kainuun ELY-keskus
+358 295 023 555, [email protected]
Heini Günther, NCP, Keski-Suomen ELY-keskus
+358 295 024 538, [email protected]
Marjo Uotila, NCP, TEKEL/Enterprise Europe Network
+358 50 912 9012, [email protected]
Karin Wikman, komiteajäsen, Tekes
+ 358 2950 55723, [email protected]
EU- ja H2020-asiaa Facebookissa:
www.facebook.com/hankevalmistelijat
EUTIn uutiskirje:
http://tekes.pvmailer.net/
Osallistu tilaisuuksiin! (esimerkkejä…)
http://www.tekes.eu/ajankohtaista/tapahtumat
SMEs and Horizon –koulutus 4.4.2014 Messukeskus,
Helsinki
Berndt Reichert, European Commission
Tilaisuus on tarkoitettu kansainvälistymällä kasvua hakeville pk-yrityksille.
Tilaisuudessa esitellään ja käydään läpi käytännönläheisesti pk-yrityksille
suunnatun instrumentin vaiheet hakemisesta projektin päättämiseen.
Tilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu, ilmoittautuneista ensisijalla ovat
pk-osallistujat. EUTI varaa oikeuden rajoittaa osallistumista.
http://ec.europa.eu/research/events
Muista Suomen eri aluetoimistot ja muut
edunvalvontatoimistot Brysselissä
Maakuntien EU-toimistot ja muiden eturyhmien edustajat ajavat
alueidensa ja toimialojensa etuja, seuraavat EU-asioita ja tiedottavat
niistä sekä edistävät alueidensa ja toimialojensa näkyvyyttä Euroopassa.
Aluetoimistot (EU-tietoa, neuvontaa, koulutusta, kontakteja):
Suomen Kuntaliiton Brysselin toimisto
Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Helsinki EU Office
Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto
Muita suomalaisia toimistoja:
Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions
Suomen Akatemian EU-yhteystoimisto
Suomen yrittäjien EU-edustaja
Tekesin EU-yhteystoimisto
MTK:n, Pellervon ja SLC:n Brysselin toimisto
Elinkeinoelämän keskusliiton toimisto Brysselissä
Yhteystietoja:
www.tekes.fi/eu  Palvelumme  Yhteystiedot
www.tekes.fi/eu  Suomi EU:ssa  Suomalainen
edunvalvonta EU:ssa
PK-yrityksiä hankkeisiin?
• Enterprise Europe Network auttaa pk-yrityksiä kansainväliseen
yhteistyöhön
• Apuna yli 3000 asiantuntijaa yli 50 maassa
Huom! Palvelut tarjolla muillekin:
Etsi verkoston kautta pk-yrityksiä kansainvälisiin,
vaikkapa Horisontti2020:n T&I-hankkeisiin!
www.enterpriseeurope.fi
Arvioija tietää millainen on hyvä hakemus
- ilmoittaudu!
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
Kiitos!
Jukka Kohonen
[email protected]
+358 2950 23555

similar documents